Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Licitația pentru salubrizare în Alba Iulia – vezi de ce a fost respinsă oferta Salprest

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

În urma solicitării depuse de ziarulunirea.ro la Biroul Achiziții din Primăria municipiului Alba Iulia, cu privire la motivele pentru care a fost respinsă oferta firmei Salprest Ocna Mureș la licitația pentru delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpaezire şi combatere polei în municipiu, am primit următoarele precizări:

În etapa de analiză a ofertelor depuse, Comisia de evaluare a solicitat clarificări privind îndeplinirea condiţiilor de calificare operatorilor economici S.C.SALPREST OCNA MUREŞ S.R.L. și S.C.DRUSAL S.A. După primirea clarificărilor solicitate de autoritatea contractantă prin adresele nr. 96346/17.12.2012 și 96881/18.12.2012, comisia a constatat următoarele: S.C.SALPREST OCNA MUREŞ S.R.L. a răspuns în termenul solicitat prin adresa nr. 97442/20.12.2012, ora 10.31; S.C.DRUSAL S.A. Baia Mare a răspuns în termenul solicitat prin adresa nr. 97402/20.12.2012, ora 9.34.

Dupa analizarea acestor documente, comisia declară: Oferta depusă de S.C.DRUSAL S.A. Baia Mare este admisibilă, îndeplinind toate criteriile de atribuire; Oferta depusă de S.C.SALPREST OCNA MUREŞ S.R.L. este inacceptabilă, conform prevederilor art.36, alin.(l), lit.b) din HGR nr.925/2006.

Elit - Gustul Desăvârșit

Comisia de evaluare își motivează această decizie prin următoarele:

– Pentru susţinerea financiară a cerinţelor prevăzute în Fișa de date a achiziţiei la Capitolul III.2.2 „Capacitatea economică și financiară” s-a depus un angajament (Formularul 18, pag.5 din ofertă) dat de S.C.SALPREST S.R.L. Alba Iulia, ca terț susținător, însă acesta este semnat de către o persoană – reprezentant al operatorului ofertant și nu de către reprezentantul legal al terțului susținător, conform încheierii de autentificare nr.4063 din 29.11.2012, deci cerinţa nu este indeplinită (N.R. – respectivul angajament a fost semnat de către soția patronului SC Salprest – Petru Constantinescu)

– Nu există dovada îndeplinirii de către ofertantul S.C.SALPREST OCNA MUREŞ S.R.L. a experienţei similare și nici un angajament pentru susţinerea acestei cerinţe din partea unei terțe persoane, deci nu există angajament ferm care să garanteze autorității contractante faptul că în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți, persoana susținătoare se obligă să se implice direct în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, așa cum este prevăzut la art. 11A1, alin.(4) din HGR nr.925/2006, experienţa similară presupunând asigurarea de resurse cu caracter netransferabil. Mai mult, terțul susținător care se subînțelege a fi S.C.SALPREST S.R.L. Alba Iulia, ca urmare a cuprinderii în oferta a Contractului de servicii de salubrizare nr.9434/2001 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și S.C.SALPREST S.A. Alba Iulia, dar care nu a încheiat un angajament în formă autentică pentru susţinerea experienţei similare, nu mai poate presta servicii de salubrizare întrucât i-a fost retrasă licenţa de operare în municipiul Alba Iulia, conform înștiințării ANRSC nr. 84044/07.11.2012 și a Ordinului nr.474/01.11.2012 emis de ANSC, deci se află în situația prevăzută la art. 190 alin(2) din OUG nr.34/2006, republicată, potrivit căruia „persoana care asigura susţinerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire”.

– Nu este dovedită susţinerea profesională – angajamentul autentificat dat de S.C. SALPREST S.R.L. Alba Iulia are ca anexa o ”Declaraţie” care deși are antetul societății S.C.SALPREST S.R.L. Alba Iulia, reprezentantul autorizat care dă declaraţia este al S.C.SALPREST OCNA MUREŞ S.R.L., care de fapt este ofertantul, nu terțul susținător.

– Pentru susţinerea tehnică, acelaşi angajament dat de S.C.SALPREST S.R.L. Alba Iulia este însoțit de o ”Declaraţie” care cuprinde lista utilajelor, instalaţiilor și echipamentelor deținute în proprietate de acest operator și care urmează a fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului, potrivit careia utilajele necesare îndeplinirii contractului propus sunt închiriate.

Astfel, Comisia de evaluare a considerat că oferta depusă de S.C.SALPREST OCNA MUREŞ S.R.L. nu îndeplinește cerinţele de calificare privind capacitatea economico-financiară, tehnică, profesională și experiența similară prevăzută în fișa de date la capitolele III.2.2. și III.2.3., drept urmare este inacceptabilă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

2 octombrie: Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian şi Sfânta Mucenică Iustina. Cum a fost adus un mare vrăjitor la credinţa creştină de către o fecioară

Ziarul Unirea

Publicat

în

La 2 octombrie, sunt pomeniţi împreună în calendarul creştin ortodox, Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian şi Sfânta Mucenică Iustina fecioara.

Sfântul Ciprian a fost filosof şi mare vrăjitor în Antiohia Siriei şi a trăit în timpul împăratului roman Decius (249-251), cel care a declanşat prima persecuţie împotriva creştinilor extinsă în tot imperiul.

Născut din părinţi necredincioşi, de neam din Cartagina, Sfântul Ciprian a fost dat din copilărie spre a sluji zeului Apolon. A învăţat magia în Atena, Egipt, Caldeea şi dobândise o mare faimă printre închinătorii la idoli.

Elit - Gustul Desăvârșit

În Antiohia a mers când era desăvârşit în tot răul: vrăjitor şi fermecător, pierzător de suflete, mare prieten şi credincioasă slugă a stăpânitorului iadului, cu care singur faţă în faţă a vorbit.

Despre acest lucru a mărturisit singur, spunând: „Să mă credeţi pe mine că singur pe diavol l-am văzut. (…) Era chipul lui ca o floare de iarbă şi capul îi era încununat cu o coroană prefăcută, nu adevărată, ci nălucire de aur şi pietre luminoase, care lumina chipul acela şi hainele lui erau minunate. Iar când se întorcea încoace sau încolo se cutremura tot locul acela şi mulţi stăteau lângă scaunul lui cu fel de fel de rânduieli ale duhurilor răutăţii, întru mare supunere.” (Vieţile Sfinţilor).

Aceasta a spus-o singur Sfântul Ciprian despre sine după întoarcerea sa la Dumnezeu.

La credinţa creştină a fost adus de către Iustina fecioară şi creştină, care pe toate demonicele lui lucrări ca pe o pânză de păianjen le-a sfărâmat.

Iustina era din Antiohia şi pentru frumuseţea ei un tânăr Aglaid a mers la vrăjitorul Ciprian pentru a-l ajuta să câştige dragostea ei.

Mare vrăjitor şi fermecător, Ciprian şi-a pus tot meşteşugul în acţiune, dar eforturile sale s-au dovedit zadarnice.

Înţelegând bine că puterile pe care el le credea de neînvins nu pot trece de semnul crucii şi de numele lui Hristos, şi-a venit în fire şi a zis către diavol: „Pierzătorule şi al tuturor înşelătorule, vistierule a toată necurăţia şi înşelăciunea, acum ţi-am cunoscut neputinţa, că dacă de umbra crucii te temi şi de numele lui Hristos te cutremuri, apoi ce vei face când singur Hristos va veni asupra ta? Dacă pe cei ce se însemnează cu crucea nu-i poţi birui, apoi pe cine vei scoate din mâinile lui Hristos? Acum am cunoscut că nu eşti nimic şi nu poţi nimic şi nu ai putere de izbândire” (Vieţile Sfinţilor).

A renunţat la magie şi s-a convertit la creştinism: „schimbându-şi obiceiul, din zi în zi mai strâmtă îşi făcea calea vieţii, totdeauna plângând pentru faptele sale cele rele de mai înainte şi a mers din putere în putere şi din bunătate în bunătate” (Vieţile Sfinţilor).

Sfântul Ciprian a fost denunţat autorităţilor că a devenit creştin şi din vestit slujitor al zeilor s-a întors la Hristos. Odată cu Sfântul Ciprian a fost întemniţată şi Sfânta Iustina, fiind împreună supuşi la chinuri şi apoi omorâţi prin tăierea capului în Nicomidia, din ordinul împăratului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

1 octombrie – Tradiții în prima zi a lui Brumărel. Ce este bine să faci de Sfântul Procoavă, sfântul care le dă păr bogat fetelor bune de măritat

Ziarul Unirea

Publicat

în

1 octombrie – Tradiții în prima zi a lui Brumărel. Ce este bine să faci de Sfântul Procoavă, sfântul care le dă păr bogat fetelor bune de măritat

Prima zi a lui Brumărel, aşa cum este cunoscută luna octombrie în popor, era consacrată, cu zeci de ani în urmă, unui sfânt acum aproape necunoscut românilor: Sfântul Procoavă

Numele lui vine din slava veche și înseamnă „văl”, iar, sub influența bisericii, acesta este identificat cu vălul cu care Maica Domnului își acoperea capul.

Citește și: Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie pentru creştini

De aceea, în multe zone din Moldova, fetele se roagă de „Procoave” și Maicii Domnului pentru a le „înveli” cât mai curând cu vălul imaculat de mireasă. Se povestește că, în această zi, Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica Domnului plutind în văzduh, cu mâinile întinse, rugându-i-se lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, iar de atunci oamenii o roagă, la rândul lor, să îi acopere cu milă sa și să-i păzească de toate relele.

Elit - Gustul Desăvârșit

Această sărbătoare era considerată una a femeilor. Fetele care nu prea aveau păr se rugau Sfântului Procoavă pentru a le acoperi capul cu păr. Ele credeau că în acest fel vor deveni mai atrăgătoare pentru flăcăi și se vor mărita mai repede.

Primul lucru care trebuie spus e că a existat o mare grijă pentru păr, această grijă izvorând din convingerea omului de pe vremuri că întreaga sa putere se află în părul de pe cap sau în cel al bărbii. Astfel, se considera că părul rămâne în legătură cu trupul chiar și după ce a fost tăiat. De aceea, părul tăiat nu se aruncă, ci trebuia neapărat să fie ars; o cauză a acestei interdicții venea și din faptul că vrăjitoarele ar fi putut face mult rău unei persoane dacă avea numai câteva șuvițe din părul acesteia.

Citește și: Mesaje de Sfânta Parascheva  • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva

Dacă frunzele cad repede, anul viitor e roditor Specialiştii în Etnografie şi Folclor de la Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi spun că de luna octombrie se leagă multe superstiţii. “Bătrânii mai cred şi acum că, dacă frunzele pomilor se îngălbenesc şi cad repede, e semn că anul care urmează va fi roditor. Tradiţia populară spune că, dacă în luna octombrie este multă brumă sau zăpadă, frig sau ger, luna ianuarie va fi blândă şi mai caldă”, spun specialiştii de la Muzeul Dunării de Jos.

Prima ninsoare în ţara noastră în această lună, conform meteorologilor, a fost înregistrată la 15 octombrie 1970, iar primul strat de zăpadă s-a aşternut la 26 octombrie 1988. Luna octombrie este luna în care ţăranii se preocupă în special de treburile gospodăriei. Se culeg poamele, se strânge porumbul, cartofii, napii, se răsădesc zmeura şi căpşunii. Este, de asemenea, luna în care se fac arăturile şi însămânţările de toamnă, se curăţă pomii şi grădina.

Citește și: MESAJE de SFÂNTUL ANDREI. SMS-uri, urări, felicitări pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei

Recolta de gutui spune cum va fi iarna Pentru creştinii ortodocşi, luna octombrie abundă în sărbători şi în ritualuri importante. Prima şi cea mai importantă este sărbătoarea Sf. Cuvioasa Parascheva, celebrată pe 14 ocotmbrie. Se spune că, aşa cum va fi vremea în această zi, aşa va fi până la Sf. Dumitru şi aşa va fi şi în celelalte sărbători ale anului.

Se mai spune în tradiţia populară că, dacă până acum n-a plouat, iarna va veni curând. Tot în această zi se organizează târguri pentru valorificarea produsele oilor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare sfântă pentru creștinii ortodocși

Ziarul Unirea

Publicat

în

Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 1 octombrie, „Acoperământul Maicii Domnului”, zi sfântă marcată cu cruce roșie în calendar.

Sărbătoarea amintește de arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne: pe 1 octombrie al anului 911, se făcea priveghere în această biserică, pentru salvarea cetății care era asediată.

La ora patru dimineața, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor credincioșilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinții și mucenicii.

Elit - Gustul Desăvârșit

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Texte frumoase cu urări de Crăciun şi felicitări de Crăciun pe care le puteţi trimite celor dragi

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Împărăteasa și Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?” Iar Epifanie a zis: „O văd, Părinte, și mă minunez! ”

Acesta este evenimentul pe care îl prăznuieste Biserica pe 1 octombrie, spre a ne aminti că prin rugăciune putem primi și noi, în greutățile vietii noastre, neîncetatul ajutor al Maicii Domnului.

Sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului” este marcată în calendar cu cruce roșie. În această zi credincioșii nu au voie să muncească, să spele sau să facă curățenie prin gospodării.

Există o credință printre bătrânele de la țară, conform căreia, dacă este tăiat azi, părul rămâne în legătură cu corpul. Din acest motiv nu trebuie aruncat și nici ars, fiindcă poate fi luat de vrăjitoare sau de oamenii răi, care fac diverse farmece.

În ziua prăznuirii Acoperământului Maicii Domnului nu se mănâncă de dulce. Cei care își doresc să fie sănătoși și feriți de rele țin post.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea