Ziarul Unirea

ITM Alba verifică şi sancţionează încălcarea legii

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

De curând, inspectorii ITM Alba au derulat mai multe controale la societăţile din judeţul nostru. În domeniul relaţiilor de muncă a fost verificată activitatea a 41 de unităţi, la care au fost constatate 259 de nereguli pentru care s-au aplicat 52 de sancţiuni: 8 amenzi în valoare de 17.300 lei, din care 12.000 lei pentru munca la negru şi 44 de avertismente, ne-a declarat inspectorul şef al ITM Alba, Horaţiu Puiu. Dintre deficienţele sancţionate de inspectori amintim: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă şi în absenţa fişelor de aptitudine; nu era condusă evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care atestă plata acestor drepturi către salariat; nu s-au compensat în bani, la încetarea activităţii, concediile de odihnă neefectuate în perioada lucrată; nu s-a negociat un spor la salariu pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; în cazul salariatelor gravide, nu au fost întocmite rapoartele de evaluare a riscurilor la care sunt supuse la locurile de muncă; nu au fost programate concediile de odihnă pe anul 2011; nu au fost emise deciziile de majorare a salariilor conform HG 1193/2010 etc. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii ITM Alba au controlat 39 de firme din judeţ, constatându-se 176 de nereguli, în două situaţii fiind dispusă oprirea activităţii. Au fost aplicate 58 de sancţiuni, din care 5 amenzi în valoare de 18.000 lei şi 53 de avertismente. În timpul controalelor s-au depistat mai multe nereguli: lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice la echipamentele tehnice supuse reglementărilor ISCIR; lipsa instruirii periodice a lucrătorilor; lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate; lipsa examenului medical la angajare şi/sau periodic al lucrătorilor; lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate etc. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419