În 2019, impozite și taxe locale mai mari cu 1,34%, în Alba Iulia – Administrația obligată să le indexeze cu rata inflației, conform Codului Fiscal

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Cetățenii și firmele din Alba Iulia vor plăti, în 2019, taxe și impozite mai mari cu 1,34% și asta deoarece, potrivit Codului Fiscal, administrația locală este obligată să indexeze sumele cu rata inflației.

Explicația detaliată se află în raportul de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării consilierilor locali, în ședința din 24 aprilie:

USR - Alegeri parlamentare 2020

”În conformitate cu prevederile art. 491 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

De asemenea în alineatul 2 al aceluiaşi articol se menţionează că „sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică ăn anul fiscal următor”.

Prin adresa nr. 5479/03.04.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba a fost comunicat că pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflaţiei de 1,34%.

În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile legale mai sus menţionate propun ca pentru anul fiscal 2019 orice impozit sau orice taxă locală, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia să fie indexată cu rata inflaţiei pentru anul 2017, respectiv 1,34%”, precizează Călin Badiu, director executiv al Direcţiei de Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Dacă propunerea va fi aprobată de aleșii locali, în proiectul de hotărâre precum şi în hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019, orice impozite sau orice taxe locale, care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia, vor fi calculate ţinându-se cont de rata inflaţiei pentru anul 2017, respectiv 1,34%.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419