Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO: Bilanț al ISU pentru 2018, în prezența dr. Raed Arafat. Care sunt principale direcții de acțiune pe anul 2019

Publicat

în

Vineri, 18 ianuarie, în sala “Mihai Viteazul” a Prefecturii judeţului Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă și-a prezenta bilanțul activităţii desfăşurate în anul 2018, pentru siguranţa locuitorilor judeţului Alba. La eveniment a fost prezent șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, , secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Obiectivul fundamental al activității desfășurate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire, intervenție și gestionare a situațiilor de urgență în vederea menținerii ”sub control” a riscurilor și, la nevoie, restabilirea urgentă a stării de normalitate a vieții în comunitățile umane.

Obiective specifice
* îmbunătățirea mecanismelor privind managementul integrat al intervenţiei, schimbul de informaţii, pregătirea, răspunsul şi gestionarea situațiilor de urgență
* realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, al creşterii nivelului de securitate a cetăţenilor şi de responsabilizare a comunităţilor
* asigurarea suportului necesar pentru funcţionarea eficientă a inspectoratului

Electrica Furnizare Discount

Toate activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2018 au contribuit la menţinerea sub control și la un nivel acceptabil, al riscurilor identificate în zona de competență, implicând măsuri şi acţiuni concrete pe următoarele domenii: Prevenire, Pregătire și Răspuns în situaţii de urgenţă.

Activitățile de prevenire a situațiilor de urgență desfășurate în anul 2018 au urmărit asigurarea la nivelul județului Alba a unui climat de securitate optim în scopul preîntâmpinării și reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu.

Formele activităţii de prevenire au constat în coordonare, îndrumare, control, acordare de asistenţă tehnică de specialitate, precum şi avizare – autorizare în domeniul securității la incendiu şi protecţiei civile şi s-au materializat în cele 3108 (2509 în 2017, ceea ce înseamnă o creștere de 24%) activităţi de prevenire, din care:
* 674 activități de control, verificare si auditare, domeniile vizate fiind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă (460 în 2017);
* 467 activități de analiză, avizare, autorizare, acorduri emise (569 în 2017);
* 843 activități de educare şi informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență (801 în 2017);
* 1124 alte activități (679 în 2017): îndrumare, coordonare, asistență tehnică, soluționare cereri, petiţii, notificări, alte misiuni desfășurate în scop preventiv.

Situația activităților preventive desfășurate în anul 2018 comparativ cu anul 2017

Pe timpul controalelor și verificărilor au fost identificate 3754 de nereguli (3775 în 2017), din totalul acestora 706 fiind soluționate pe timpul desfășurării activităților.
În anul 2018 au fost aplicate un număr de 1.739 sancțiuni (1442 în 2017) din care:
* 1501 avertismente (1165 în 2017)
*238 de amenzi (277 în 2017) în cuantum de 727.600 lei (562.000 lei în 2017).

În anul 2018, în Dispeceratul Integrat ISU – SAJ, au fost înregistrate un număr de 71.412 de solicitări față de 68.506 în anul 2017, în medie 195 de solicitări pe zi (188 în anul 2017, în creștere cu 4,07 %).

În plan operativ structurile de intervenţie, coordonate de Centrul operaţional judeţean, au participat la un număr de 8.094 acțiuni de intervenție în anul 2018 (8.488 în 2017), din care 1450 pentru situații de urgență sau alte acțiuni de intervenție iar 6.644 au fost solicitări SMURD – media zilnică a intervențiilor fiind de 22 intervenţii pe zi.

Comparativ cu anul 2017, în anul 2018 a scăzut cu 22,38% numărul solicitărilor (fără S.M.U.R.D.) de la 1868 în 2017 la 1450 în 2018, datorită scăderii cu 41,25 % a numărului de solicitări pentru incendii de vegetație şi scăderii cu 22,59% a numărului de intervenții la alte intervenții în situații de urgență.
Totuși, se constată o creștere cu 109,84% a numărului de intervenţii la inundații și fenomene meteo de la 61 în anul 2017 la 128 în anul 2018.

Comparativ cu anul 2017, în anul 2018 a crescut cu 0,36% numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele S.M.U.R.D – de la 6620 solicitări în 2017, la 6644 solicitări în 2018.
Din totalul acțiunilor și activităților de intervenție, 2.961 au avut loc în mediul rural (3.766 în 2017) reprezentând 36,59% și 5.133 în mediul urban (4.722 în 2017), reprezentând 63,41%.

Situația acțiunilor de intervenție urban / rural

În funcție de tipul intervențiilor și a situațiilor de urgență la care au intervenit echipajele inspectoratului, situația se prezintă astfel:
* 257 pentru stingerea incendiilor (269 în 2017);

*141 la incendii de vegetație, fond forestier și deșeuri (240 în 2017);
* 118 pentru asistență de persoane – degajări de persoane rămase blocate în apartament, ascensor, la înălțime, etc. (89 în 2017);
* 128 la inundații și fenomene meteo periculoase (61 în 2017);
* 11 pentru asanări ale terenului și distrugeri de muniție rămasă neexplodată (19 în 2017);
* 7 pentru protecția mediului (11 în 2017);
* 11 pentru salvări de animale (14 în 2017);
* 740 alte intervenții, (956 în 2017);
* 6170 ajutor medical de urgență (6.206 în 2017);
* 18 pentru descarcerare (30 în 2017);
* 196 alarme false, întors din drum sau deplasări la care nu a mai fost necesară intervenția (380 în 2017).

Ca urmare a intervențiilor au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 34 milioane lei (63 milioane lei în 2017), iar bunurile materiale distruse în urma situațiilor de urgență au fost estimate la aproximativ 5.399.444 lei (11.460.000 lei în 2017). Se constată că bunurile salvate sunt de peste 6 ori mai mari decât cele distruse.

Misiuni de stingere a incendiilor:

Ca unul dintre cele mai frecvente tipuri de risc, incendiile s-au manifestat în procent de 76,60% la locuințe și anexe gospodărești (71,64% în 2017), 1,83% în agricultură și silvicultură (3,35% în 2017), 6,88% în industrie (7,46% în 2017), 3,67% în administrația publică, învățământ și sănătate (4,85% în 2017), 2,75% în transport (2,98% în 2017), 1,38% în comerț și alimentație publică (2,98% în 2017), iar 5,96% în alte domenii de activitate (4,10% în 2017).

În urma incendiilor produse, 2 persoane au decedat (1 în 2017), iar alte 11 persoane au fost salvate dar au suferit diferite traume. Persoanele decedate au fost surprinse de flăcări înainte ca echipajele de intervenţie să ajungă la locul intervenţiei și din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lor (locuință individuală și accident de muncă).

Incendiile au fost provocate, în principal de:
• utilizarea instalațiilor și echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 73 incendii ceea ce reprezintă 33,49% din total incendii (89 incendii – 33,20% din total incendii 2017);
• mijloace sau sisteme de încălzire cu defecțiuni sau improvizații, coșurile de fum defecte sau necurățate – 50 de incendii ceea ce reprezintă 22,94% din totalul incendiilor (59 de incendii – 22,01% din totalul incendiilor în anul 2017);
• acțiunile intenționate – 19 incendii ceea ce reprezintă 8,72% din totalul incendiilor (17 incendii – 6,34% din totalul incendiilor în 2017);
• focul deschis – 23 incendii ceea ce reprezintă 10,55% din totalul incendiilor (38 incendii – 14,18% din totalul incendiilor în 2017);
• fumatul fără respectarea normelor – 17 incendii ceea ce reprezintă 7,80% din totalul incendiilor (22 incendii – 8,2% din totalul incendiilor în 2017);
• jocul copiilor cu focul – 0 incendii (2 incendii – 0,74% din totalul incendiilor în 2017);
Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 14,33 minute (14,55 minute în 2017), iar durata medie a intervențiilor la incendii a fost de 68 de minute (96 minute în 2017).

În funcție de tipul solicitărilor SMURD, situația se prezintă astfel:
• ajutor medical de urgență – 6.170 (6.206 în 2017);
• descarcerare – 18 (30 în 2017);
• asistență de persoane – 334 (261 în 2017);
• alte situații – 2 (3 în 2017);
• alerte false, întors din drum și deplasări fără intervenție – 120 (116 în 2017).

Pe timpul intervențiilor SMURD au fost asistate un număr de 6.615 persoane (7.170 în 2017), din care la 6.258 persoane (7.135 în 2017) s-a acordat ajutor medical de urgență sau asistență medicală, iar 23 au fost asistate ca urmare a accidentelor de circulaţie (35 în 2017).
Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD a fost de 11’08” (11’10” în 2017), iar timpul mediu de intervenție a fost de 40’02” (38’51” în 2017).
Relevant este faptul că în anul 2018 echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) a funcționat 274 zile din cele 365, ceea ce reprezintă 75%. Cu toate acestea echipajul a desfășurat 629 intervenții (553 în 2017), peste 9 % din totalul intervențiilor SMURD, (medie de 2,22 intervenții/zi), fiind asistate 637 persoane (557 în 2017), aspect care justifică pe deplin necesitatea și utilitatea echipajului.

Intervenții relevante:
• Incendiu salon Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
• Fenomene hidrometeorologice periculoase – INUNDAȚII

• Incendiu Spațiu Comercial la magazinul PEPCO
• Incendiu la Fabrica de Arme Cugir SA
• Incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc cu 4 etaje din municipiul Cugir
• Misiune asigurare măsuri pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României și a Centenarului Marii Uniri – 1 Decembrie 2018

Au fost alături de noi într-un efort conjugat pentru sprijinirea acțiunilor de intervenție, structuri cu care am colaborat de fiecare dată pentru salvarea vieții oamenilor și bunurilor acestora, astfel: Instituţia Prefectului – Judeţului Alba, Consiliul Județean Alba, structurile Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba, UPU – SMURD Alba, Salvamont Alba, Crucea Roșie – filiala Alba, toate celelalte instituţii cu responsabili în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, operatori economici și autorități locale.
Fluxul informațional și cooperarea cu celelalte structuri ale S.N.M.S.U. de la nivelul județului au funcționat bine, asigurându-se schimbul de date și informații cu operativitate pentru asigurarea unei gestionări eficiente a situațiilor de urgență și evenimentelor apărute.

Pentru îmbunătățirea interoperabilității cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, instituțiile și celelalte organizații implicate în gestionarea situațiilor de urgență avem întocmite 45 planuri de cooperare și protocoale de colaborare iar pe timpul acțiunilor de intervenție, misiunilor și exercițiilor desfășurate s-a realizat o cooperare și o integrare eficientă a resurselor alocate de aceste structuri.

PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE PE ANUL 2019
Pentru anul 2019 ne-am propus următoarele obiective și direcții de acțiune:
• îmbunătățirea capacității personalului de aplicare a legii şi perfecționarea structurilor, standardelor și procedurilor de lucru ale Inspecției de Prevenire;
• asigurarea măsurilor specifice cu ocazia vizitei sanctității sale Papa Francisc, în mun. Blaj, acțiune care se va desfășura la sfârșitul lunii mai;
• consolidarea rolului de instituție responsabilă cu formarea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, precum și de instituție care avizează sectorul de competență și dotarea serviciilor voluntare și private;
• creșterea capacității de răspuns integrat în situații de urgență medicală, incendii și protecție civilă şi creșterea gradului de operaționalizare (încadrare, dotare, pregătire) a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;
• implementarea unor noi standarde, proceduri operaționale și tehnologii moderne;
• deschiderea în perioada 2019 – 2020 de noi puncte de lucru la Baia de Arieș, Gârda de Sus, Jidvei şi Zlatna și creșterea mobilității inspectoratului, urmărind astfel atingerea indicatorilor de performanță asumați prin Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016 – 2025;
• creșterea numărului voluntarilor care participă în echipele intervenție ale inspectoratului;
• îmbunătățirea dotării cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și echipamente de protecție adaptate tuturor categoriilor de misiuni;
• dezvoltarea patrimoniului imobiliar și îmbunătățirea condițiilor de pregătire, muncă, cazare, depozitare și garare;
• modernizarea sistemului de comunicații și tehnologia informației;
• îmbunătățirea politicii de personal pentru recrutare, selecționare, formare și asigurarea unei evoluții coerente și predictibile în carieră;
• promovarea și aplicarea managementului bazat pe performanță;
• dezvoltarea comunicării și informării publice;
• creșterea nivelului de performanță în activitatea de monitorizare a situațiilor de urgență și dispecerat şi asigurarea funcționării optime a Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
• îmbunătățirea asigurării resurselor umane, materiale și financiare în scopul funcționării eficiente a inspectoratului;
• continuarea colaborării cu administrația locală din municipiul Blaj pentru construirea unui corp nou de clădire în cazarma Gărzii de Intervenție nr. 2 Blaj;
• conlucrarea cu administrația municipiului Sebeș pentru executarea reparațiilor la clădirea dată spre folosință Gărzii de Intervenție nr. 2 Sebeș;
• respectarea în activitatea inspectoratului a următoarelor principii și valori: supremației legii, respectul față de cetățean, responsabilitate, profesionalism, integritate.

Concluzii:
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba dispune de un sistem de control intern / managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Un eveniment important pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba, a fost misiunea de asigurare a măsurilor pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale României și a Centenarului Marii Uniri – 1 Decembrie 2018.

Apreciem pozitiv rezultatele și evoluția instituției în contextul socio-economic actual, în sensul că am reușit să continuăm proiectul de dezvoltare, modernizare și eficientizare a instituției și am întărit colaborarea și parteneriatele cu administrațiile locale unde sunt înființate subunități de intervenție.

Publicitate

Curier Județean

În luna septembrie Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba poposește la Șpring

Publicat

în

Miercuri, 22 septembrie 2021, de la ora 12:00, la Biblioteca Comunală Șpring, va avea loc inaugurarea unui nou Raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” în Județul Alba. Evenimentul se va derula cu respectarea normelor legale în vigoare privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Parteneri în această nouă activitate din cadrul proiectului 2.9 Fondul Special – Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba sunt: Primăria Comunei Șpring, Consiliul Local Șpring și Biblioteca Comunală Șpring. Inaugurarea Raftului Bibliotecii Judeţene Lucian Blaga în Județul Alba la Șpring va avea loc în prezența domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a doamnei Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring și a domnului Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Totodată activitatea se bucură de sprijinul Parohiei Ortodoxe din localitatea Șpring și de prezența scriitorului Virgil Todeasă, cetățean de onoare al comunei și a meșterului iconar Nicu Munteanu declarat în anul 2013 Tezaur Uman Viu, de către UNESCO.

Proiectul 2.9 Fondul Special – Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba are ca scop, pe de o parte sprijinirea bibliotecilor în diversificarea fondului de carte, iar pe de altă parte îndrumarea metodologică a bibliotecarilor în desfășurarea unor activități de promovare a cărții, a scriitorilor și de implementare a unor activități cultural-educative, totul în beneficiul comunităților locale.

Electrica Furnizare Discount

Obiectivele proiectului sunt constituirea, organizarea, administrarea și dezvoltarea unui fond de carte, oferit cu titlu de împrumut de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba către bibliotecile publice din județul Alba în scop de informare, consultare, cercetare sau petrecere a timpului liber, respectiv intensificarea relațiilor de parteneriat dintre Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, ca for metodologic, și rețeaua de biblioteci publice din județul Alba. Implementarea proiectului deschide o importantă oportunitate pentru fiecare bibliotecă publică de a-și lărgi sfera de activități cultural-educative și de a veni în sprijinirea nevoilor de lectură din comunitatea respectivă prin creșterea și diversificarea fondului de carte.

Citește mai mult

Curier Județean

Târgul APULUM AGRARIA 2021: ce PROGRAM ne-au pregătit organizatorii. Locul unde satul se întâlnește cu orașul și sărbătorește recolta

Publicat

în

Târgul APULUM AGRARIA 2021: ce PROGRAM ne-au pregătit organizatorii. Locul unde satul se întâlnește cu orașul și sărbătorește recolta

Târgul APULUM AGRARIA din 2021 va avea un PROGRAM special menit să cinstească ediția XXIX a evenimentul îndrăgit de albaiulieni, dar și de români veniți din toate colțurile țării.

Apulum Agraria este locul unde satul se întâlneşte cu oraşul pentru a sărbători recolta reuşită din acest an, astfel, timp de trei zile, începând de vineri până duminică, organizatorii dau întâlnire publicului cu abundenţa toamnei, în perioada 24-26 septembrie, între orele 10.00 – 18.00. Evenimentul va avea loc în Piața Pascu din Alba Iulia.

Electrica Furnizare Discount

PROGRAM Apulum Agraria ediția XXIA – a

VINERI, 24 septembrie 2021
10:00 : Deschiderea târgului
14:00 : Toamna are gust – fructe de sezon, atelier de alimentație sănătoasă pentru copii
10:00 – 16:00 : Găsește-ți un prieten! – adopții câini

SÂMBĂTĂ, 25 septembrie 2021
11:00 : Magie de toamnă, atelier creativ pentru copii
12:00 : Imaginea afacerii tale, atelier pentru expozanți
10:00 – 16:00 : Găsește-ți un prieten! – adopții câini

DUMINICĂ, 26 septembrie 2021
11:00 : Magie de toamnă, atelier creativ pentru copii
12:00 : Cel mai frumos stand, concurs pentru expozanți

Evenimentul APULUM AGRARIA are menirea de a promova agricultura, gustul tradiţional autentic şi de a susține producătorii și economia locală.

 

 

 

 

Citește mai mult

Curier Județean

Hoț minor din Alba, identificat de polițiști după ce ar fi furat mai multe bunuri dintr-o casă: Ce a sustras acesta în două săptămâni

Publicat

în

Hoț minor din Alba, identificat de polițiști după ce ar fi furat mai multe bunuri dintr-o casă: Ce a sustras acesta în două săptămâni

Un minor din comuna Unirea este cercetat pentru furt. Ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o casă în care ar fi pătruns prin efracție. Prejudiciul a fost recuperat.

La data de 20 septembrie 2021, polițiștii din Unirea au identificat un tânăr, de 17 de ani, din comuna Unirea, ca și bănuit de săvârşirea unui furt din locuință.

În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în perioada 4 – 18 septembrie 2021, ar fi pătruns, prin efracție, într-un imobil din comuna Unirea, de unde ar fi sustras două biciclete, două drujbe, două flexuri, o motocositoare, un cuptor cu microunde, un picamer și o televizor.

Electrica Furnizare Discount

Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit păgubitului, iar, față de tânăr, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare