Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Ştirea zilei

Din luna octombrie, abonament de 100 de lei pe lună pentru un loc rezervat rezidenților, în noua parcare cu plată din centrul municipiului Alba Iulia

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din zona centrală – str. Tudor Vladimirescu a fost aprobat marți, în ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia.

vot aprobare CL Alba IuliaDocumentul administativ conține și un amendament, propus de consilierul local Ioan Bogățan, respectiv plata unui abonament de 100 de lei pe lună pentru fiecare dintre cele 18 locuri rezervate rezidenților (locatari ai blocurilor din apropiere). În cazul în care aceștia doresc să plătească mai puțin au posibilitatea de a folosi parcarea din spatele blocurilor, unde taxa este de 10 ori mai mică deoarece zona nu necesită cheltuieli de întreținere speciale.

Amendamentul propus de grupul de consilieri PSD – parcare gratuită după ora 17.00 și în weekend a fost respins. Aceștia au mai cerut și o taxă de parcare de un leu pe oră în intervalul 8.00 – 17.00, însă majoritatea aleșilor locali nu au fost de acord, astfel că tarifele rămân neschimbate: 1 leu/o jumătate de oră între 8.00 – 17.00 și 1 leu/oră în restul intervalului.

Vă prezentăm mai jos regulamentul după care va funcționa parcarea cu plată din centrul municipiului Alba Iulia, începând din luna octombrie:

CAPITOLUL I

– DISPOZIŢII GENERALE –

Art.1

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Parcare cu Plată în Zona Centrală- strada TUDOR VLADIMIRESCU, reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre Municipiul Alba Iulia şi deţinătorul autovehiculului care ocupă temporar un loc de parcare.

Acesta cuprinde normele care trebuie respectate de către conducătorii autovehiculelor care parchează în Zona Centrală-strada TUDOR VLADIMIRESCU în spaţiile pentru care au primit accesul.

Distribuţia şi destinaţia locurilor de parcare este următoarea:

– 70 locuri de parcare – public

– 18 locuri de parcare – publice de reședință, cu abonament

Parcarea cu plată aparţine domeniului public al municipiului Alba Iulia, aflându-se în administrarea Primăriei municipiului Alba Iulia.

Un extras din acest regulament se va afişa la loc vizibil prin grija administratorului parcării cu plată pentru informarea utilizatorilor.

Art.2

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

Parcare cu plată – spaţiu amenajat, delimitat de marcaje pe piatra cubică semnalizat prin indicatoare cu simbolul ,,Parcare cu plată”.

Coridor de acces – spaţiu amenajat, delimitat prin săgeţi aplicate pe partea carosabilă la intrarea în parcare;

Coridor evacuare – spaţiu amenajat, delimitat prin indicatoare şi săgeţi aplicate pe partea carosabilă la ieşirea din parcare;

Tarif (taxă de parcare) – suma datorată de către vizitator în conformitate cu prezentul regulament pentru ocuparea unui loc de parcare;

Tichet de parcare – document cu cod de bare, care permite unui autovehicul intrarea /ieşirea din parcare;

Loc de parcare – spaţiu de parcare cu plată delimitat prin marcaje şi indicatoare rutiere .

CAPITOLUL II

FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE ACCES

Art.3

Accesul autovehiculelor în Zona Centrală-strada TUDOR VLADIMIRESCU se efectuează prin sistemul de bariere montate.

La intrarea în Zona Centrală, strada TUDOR VLADIMIRESCU se află o barieră de acces şi o unitate prevăzută cu un dispozitiv de eliberare tichet cu cod de bare.

Orarul de funcţionare a sistemului de taxare pentru staţionarea în parcare este de luni-duminică, în intervalul orar 00.00 – 24.00

Funcţionare sistemului de acces:

Reguli de acces pentru conducătorii auto:

– accesul se face numai în limita locurilor disponibile afișate;

– se opreşte autovehiculul la terminalul de acces;

– se apasă butonul de eliberare tichet;

– după ridicare tichetului bariera se va ridica automat;

– înainte de ieşirea din parcare se va face plata la casa automată;

– după efectuarea plății se va părăsi parcarea în termen de 5 minute;

– la terminalul de ieșire se va scana tichetul și se va părăsi parcarea după ridicarea barierei

CAPITOLUL III SISTEMUL DE PLATĂ. TARIFE

Art.4

Conducătorii auto au obligaţia de a achita tariful de parcare.

Art.5

Tariful de parcare este de 1 leu/30 minute între orele 8.00 – 17.00 și de 1 leu/oră în intervalul orar 17.00 – 8.00.

Art.6

Contravaloarea tarifului de parcare se calculează automat în funcţie de durata de staţionare și intervalul orar în care se folosește parcarea.

Art.7

Plata se efectuează cu monede și bancnote afișate la casa automată:

– 50 de bani;

– 1 leu;

– 5 lei;

– 10 lei.

În cazul pierderii tichetului se va achita contravaloarea unui ”tichet pierdut”, în sumă de 100 de lei la casa automată.

Art.8

În parcare sunt disponibile 18 locuri publice de reședință cu abonament conform HCL nr.41/2010.

Prin dispoziția primarului municipiului Alba Iulia se poate modifica numărul locurilor de parcare de reședință, cu abonament, în funcție de necesități.

Tariful pentru un loc de parcare cu abonament este de 100 de lei pe lună.

CAPITOLUL IV OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORILOR AUTO

Art.9

Conducătorii auto au următoarele obligaţii:

– să achiziţioneze tichetul de parcare la intrarea în parcare ;

– să păstreze tichetul până la ieşirea din parcare;

– sa poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului rutier;

– să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;

– să păstreze curăţenia în parcare;

– să asigure securitatea autovehiculului parcat;

– să răspundă pentru distrugerea dotărilor şi instalaţiilor din parcare ca urmare a unor manevre greşite.

Conducătorilor auto le este interzis:

– să repare sau să execute lucrări de întreţinere a autovehiculelor în locurile de parcare sau pe calea de acces;

– să murdărească locul de parcare prin scurgeri de ulei, carburanţi etc. provenite de la autovehiculul parcat;

– să deterioreze barierele, aparatura de taxare, indicatoarele sau marcajele rutiere din parcare;

– să refuze achitarea taxei de parcare;

– să staţioneze sau să parcheze autovehiculele neînmatriculate sau aflate în stare tehnică necorespunzătoare;

– să intre cu autovehicule cu remorcă în parcare

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN ZONA CENTRALĂ-STRADA TUDOR VLADIMIRESCU

Art.10

Administratorul parcărilor din Zona Centrală, strada TUDOR VLADIMIRESCU este Primăria municipiului Alba Iulia.

Art.11

Sumele rezultate din plata tarifului de acces cu autovehiculele în parcarea din Zona Centrală, strada TUDOR VLADIMIRESCU, se vor încasa de Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local şi constituie venit la bugetul local.

Art.12

Administratorul parcării are următoarele obligaţii:

– să execute lucrări de reparaţii, investiţii si întreţinere pentru buna funcţionare a sistemului de parcare cu plată;

– să asigure salubrizarea permanent, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

– să afişeze la loc vizibil taxa de parcare;

– să sesizeze organele abilitate în cazul unor fapte de vandalism;

– să verifice legalitatea ocupării spaţiilor de parcare;

– să informeze cetăţenii cu privire la serviciile care pot fi oferite;

Administratorul parcării nu este responsabil pentru:

– daunele provocate de nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a marcajelor rutiere;

– daunele provocate de mişcările barierelor în cazul forțării accesului;

– daunele survenite ca urmare a neluări de către vizitatori a măsurilor de asigurare a autovehiculului parcat şi a bunurilor aflate în acesta.

CAPITOLUL VI

SANCŢIUNI

Art.13

Constituie contravenţie la prevederile prezentului regulament următoarele fapte, dacă nu au fost comise astfel încât, potrivit Codului Penal, să constituie infracţiuni:

– Repararea sau executarea lucrărilor de întreţinere la autovehicule în parcări sau pe căile de acces: amendă între 200-400 de;

– Murdărirea locului de parcare prin scurgeri de ulei, carburanţi, etc, provenite de la autovehiculul parcat: amendă între 200-400 de;

– Parcarea necorespunzătoare care are ca efect blocarea utilizării locurilor de parcare de către alte autovehicule: amendă între 200-400 de;

– Deteriorarea barierelor sau a aparaturii de taxare: amendă între 1.000-3.000 de lei;

– Necurățarea parcărilor de către beneficiarii locurilor de parcare publică de reședință cu abonament: amendă între 50-100 de lei.

CAPITOLUL VII CONSTATATREA CONTRAVENŢIILOR

Art.14

Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se face de către:

– Imputerniciţii Primarului;

– Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliţia Locală Alba Iulia.

Art.15

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.16

Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

Art.17

Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele şi taxele utilizate pentru eliberarea tichetului de acces auto se vor ajusta şi/sau modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Prezentul regulament poate fi modificat/completat, în funcţie de modificările tehnice şi/sau legislative. (Z.U.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | INCENDIU de proporții în Aiud, la un atelier de tâmplărie: Focul a cuprins și acoperișul unei locuințe și al unei pensiuni din apropiere

Ziarul Unirea

Publicat

în

INCENDIU de proporții în Aiud, la un atelier de tâmplărie: Focul a cuprins și acoperișul unei locuințe și al unei pensiuni din apropiere Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 3.00, în Aiud, la un atelier de tâmplărie. Focul a cuprins și acoperișul unei locuințe și al unei pensiuni […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea