Ziarul Unirea

Declaraţiile privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile se depun electronic

Potrivit ANAF, din luna martie a acestui an, depunerea declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile aferente lunii februarie 2011 se va face on-line. Autoritatea Naţională a Vămilor va face operabilă aplicaţia EMCS-RO-Stocuri, de depunere on-line a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile aferente lunii februarie 2011. Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 26/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind depunerea on-line a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO Stocuri. Operatorii economici care au obligaţia depunerii on-line a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile vor solicita accesul la aplicaţie la Direcţia de Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală. EMCS (Excise Movement and Control System) este un sistem electronic de monitorizare a mişcărilor cu produse accizabile între statele membre UE, în regim suspensiv. Acesta va înlocui documentele pe suport hârtie care în mod normal însoţesc acest tip de mişcări (DAI). EMCS va însemna simplificarea procedurilor, eliminarea birocraţiei generate de administrarea hârtiilor şi utilizarea efectivă a unui instrument IT modern care demonstrează o evoluţie importantă pentru cei care comercializează alcool, tutun sau produse energetice. Comisia Europeană şi statele membre s-au implicat în dezvoltarea unei legături operator-operator „trader-to-trader link” numită EMCS (Excise Movement and Control System), pentru a urmări mişcarea produselor accizabile în statele membre unde accizele nu au fost încă plătite. Obiectivul este de a înlocui actualul document pe suport hârtie care însoţeşte transporturile de produse accizabile, cu mesaje electronice transmise de la expeditor la destinatar, prin administraţiile fiscale/vamale ale statelor membre UE. Acest sistem va îmbunătăţi semnificativ monitorizarea mişcărilor de produse accizabile care nu au fost eliberate în consum prin: simplificarea mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv prin transmiterea electronică a documentului administrativ de însoţire în locul documentului pe suport hârtie; securizarea mişcărilor de produse accizabile prin verificarea datelor operatorilor economici înainte de expedierea produselor şi prin asigurarea primirii rapide şi sigure a unei confirmări privind ajungerea produselor la destinaţie; monitorizarea mişcării produselor accizabile permiţând transmiterea informaţiilor în timp real şi verificarea transporturilor în timpul deplasării. EMCS va urmări toate produsele supuse accizelor armonizate (alcool şi băuturi alcoolice, produse din tutun, produse energetice) şi toţi operatorii care desfăşoară operaţiuni comerciale cu acest tip de produse în regim suspensiv. La primirea mărfurilor, destinatarul transmite un raport de primire, în care se menţionează eventualele lipsuri sau nereguli. Pot apărea şi alte cazuri în care, de exemplu, destinatarul refuză sau acceptă parţial livrarea. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419