Ziarul Unirea

Cum să depui cererea de şomaj şi ce acte sunt necesare

ANOFM a modificat, prin Ordinul 123/2011, procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj.
l Cererea pentru indemnizaţia de şomaj se depune în 10 zile
Potrivit OUG 17/2011, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 zile de la această dată. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data înregistrării cererii. Conform ordinului emis de ANOFM, pentru completarea fişei persoana aflată în căutarea unui loc de muncă va prezenta următoarele acte: actul de identitate; actele de studii şi de calificare; carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită de următoarele documente: actul de identitate, în original; actele de studii şi de calificare, în original şi în copie; adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. În afara documentelor prevăzute mai sus, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de următoarele documente: A. în cazul persoanelor provenite din muncă: carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa competentă a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului. B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă: carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; decizia de revizuire medicală, în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă; adeverinţă de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior. C. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora: carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare sau în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu. D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: actul de absolvire a formei de învăţământ, în original şi în copie; adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii. E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie. Persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj li se eliberează un carnet de evidenţă care se vizează lunar de agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau de punctul de lucru, pe baza actului de identitate. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă: Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Comunicat de presă            www.eeagrants.ro                                                                                                www.frds.ro Programul ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro