Creşte numărul controalelor ITM Alba, dar şi al neregulilor şi sancţiunilor

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Inspectorii ITM Alba au derulat în fiecare săptămână din 2010 campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii la negru – o formă de evaziune fiscală. Pentru combaterea acestui fenomen, în perioada 27 – 28 octombrie, ITM Alba a organizat, la nivelul judeţului, acţiuni de control pe timpul nopţii, cu sprijinul Poliţiei, în activitatea de taximetrie, care s-au soldat cu sancţionarea a 6 angajatori ce au utilizat persoane care nu aveau forme legale de angajare. În domeniul relaţiilor de muncă, la cele 101 unităţi controlate au fost constatate 131 de nereguli şi 22 de persoane care munceau la negru, motiv pentru care angajatorilor le-au fost aplicate 32 de sancţiuni: 13 amenzi în valoare de 68.000 lei, din care 12 pentru munca la negru, cifrate la 66.000 lei şi 19 avertismente, ne-a informat Horaţiu Puiu, inspectorul şef al ITM Alba. Dintre neregulile constatate de inspectori amintim: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea contractelor individuale de muncă şi în absenţa fişelor de aptitudine; nu era condusă evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care atestă plata acestor drepturi către salariaţi; orele prestate în timpul nopţii nu erau remunerate cu un spor la salariul de bază; nu s-au compensat în bani, la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată; angajatorii nu au informat ITM Alba cu privire la munca prestată în timpul nopţii; netransmiterea la ITM Alba a registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările intervenite; dosarele personale ale salariaţilor nu conţineau actele necesare angajării; nu au fost stabilite atribuţiile corespunzătoare postului, prin fişa postului. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au verificat 60 de unităţi, la care s-au depistat 180 de nereguli. Au fost aplicate 53 de sancţiuni: 9 amenzi în valoare de 36.500 lei şi 44 de avertismente.  Dintre neregulile semnalate de inspectori amintim: lipsa instruirii la angajarea lucrătorilor sau efectuarea necorespunzătoare a instruirii; lipsa fişelor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor; lipsa fişei de instruire a salariaţilor; desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajarea lucrătorilor; neacordarea echipamentului individual de protecţie. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419