Creşa „Kunterbunt” din Cugir va fi reabilitată și modernizată, cu sprijinul nemților de la Star Transmission

Consiliul Local Cugir a aprobat, într-o recentă reuniune, înființarea serviciului social de zi, „Creșa Kunterbunt”, serviciu de interes local, aflat în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS) Cugir și sub coordonarea metodologică a activităților educaționale antepreșcolare a Scolii Gimnaziale Nr. 3 Cugir.

Potrivit raportului de specialitate întocmit de SPAS, creșa va funcționa în spațiul situat pe strada Doinei nr. 10 (foto), imobil în care funcționează și grădinița arondată Școlii Gimnaziale nr. 3 și va furniza servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor între 0 și 3 ani.

Imobilul trebuie reabilitat și recompartimentat pentru un număr de 36 de copii grupați pe grupe de vârstă conform prevederilor legale. Acest demers se va realiza conform informațiilor, de către Consiliul Local Cugir cu sprijinul firmei germane Star Transmission Cugir, care și-a arătat disponibilitatea pentru executarea lucrărilor necesare de reabilitare și modernizare a locației.

Beneiciarii creșei sunt:  copii cu vârsta între 1-3 ani care au domiciliul sau reședința in  Cugir;  copiii aflați în situație de risc cu vârsta între 1-3 ani pentru care se întocmește plan de servicii de către Compartimentul protecția copilului; părinții/reprezentantii legali ai copiilor în situația în care copilul antepreșcolar înscris la creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani. Ei vor fi organizaţi din punct de vedere educațional pe grupe de vârstă, astfel:  grupa mijlocie: copii   între  1 – 2 ani;  grupa mare: copii   peste  2 ani.

Admiterea copiilor se face ţinând cont de ordinea datei de depunere a cererii de înscriere şi în funcţie de numărul locurilor disponibile. Serviciul social Creșa Kunterbunt va avea în structura organizatorică un numar total de 13 persoane, conform prevederilor Hotararii consiliului local și anume: personal de conducere: sef de centru 1; personal de specialitate de ingrijire si asistenta;  educator –puericultor – 4  posturi; asistente  medicale – 2 posturi; îngrijitor – 4 posturi; personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire: bucătar – 1 post; ajutor de bucătar – 1 post.

Părinţii/reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creșei sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziţie a primarului, în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu lunar brut cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului. Sunt scutiţi de la plata contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinţii/reprezentantul legal care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii.

 Constantin PREDESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...