Ziarul Unirea

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Informaţii posturi scoase la concurs :

ELIT

Consilier
Descriere post
Clasa: I
Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Localizare post:
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Localitate: ALBA IULIA
Judeţ: ALBA

Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Ioana Matei, consilier; tel. 0731.560.763, fax: 0258813325, email: cjalba@cjalba.ro,
Data afişării: 05.05.2021, ora 08:00

Condiţii de participare

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: Domeniul fundamental (DFI)-Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie civilă, Domeniul de licenţă (DL) – Inginerie civilă sau Domeniul fundamental (DFI)-Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie civilă, Domeniul de licenţă (DL) – Ingineria instalaţiilor sau Domeniul fundamental (DFI)-Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie geologică,mine, petrol şi gaze, Domeniul de licenţă (DL) – Inginerie geodezică;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
– Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. VI Consiliul judeţean art. 170 – 186, Cap. VII Preşedintele şi vicepeşedinţii consiliului judeţean art. 187-194, Cap. VII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200;
– Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579.
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27.08.2019;
7. H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. H.G. nr. 343/2017 – modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
13. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
16. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor avea loc și în acest an! Ministerul Educației: „Din simulări va rezulta nivelul cunoștințelor elevilor”

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației, iar președintele Consiliului Național al Elevilor a declarat că propunerea acceptată de Minister… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Raed Arafat: Gripa sezonieră va reveni la toamnă, fara niciun fel de discutie si are si ea pericolele ei

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU a declarat vineri la Digi24 că „stăm bine” din punct de vedere al… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro