Concurs pentru funcțiile de directori și inspectori școlari 2020: Condiții, acte necesare și calendar

Concurs pentru funcțiile de directori și inspectori școlari 2020: Condiții, acte necesare și calendar

Ministerul Educației a anunțat că de luni, 20 ianuarie va începe înscrierea online pentru concursul de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor de școli.

Calendarul desfășurării concursului

20 ianuarie 2020 – Afisarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri scoase la concurs si a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe site-ul propriu

20 ianuarie – 2 februarie 2020 – Completarea formularului de selectie online in
aplicatia informatica

3 februarie 2020 – Afisarea listelor cuprinzând candidatii admisi in aceasta etapa, in urma introducerii informatiilor in formularul de selectie online

3 – 14 februarie 2020 – Depunerea la inspectoratul scolar a portofoliului cu documentele prevazute la art. 7 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.549/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online, conform programului afisat

17 februarie 2020 – Inspectoratele scolare transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii lista candidatilor declarati admisi dupa etapa de selectie online, care la data inscrierii la selectie ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control din inspectoratul scolar, precum si dosarele acestora

17 – 24 februarie 2020 – Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii

25 februarie 2020 – Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
Transmiterea catre inspectoratele scolare a rezultatelor selectiei facute de comisia de evaluare constituita la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea afisarii acestora la sediul inspectoratului scolar

CITEȘTE ȘI: Modele de subiecte şi bareme la bacalaureat. Calendarul simulărilor şi al examenelor

Afisarea rezultatelor evaluarii in ordinea descrescatoare a punctajelor

26 februarie – 3 martie 2020 – Depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar, respectiv la Ministerul Educatiei si Cercetarii

26 februarie – 12 martie 2020 – Solutionarea contestatiilor

26 februarie – 10 martie 2020 – Transmiterea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a rezultatelor contestatiilor la inspectoratul scolar

13 martie 2020 – Intocmirea de catre inspectoratele scolare a listelor cuprinzand candidatii promovati si inaintarea acestor liste la Ministerul Educatiei si Cercetarii

20 martie 2020 – Emiterea ordinului ministrului privind inscrierea cadrelor didactice declarate promovate in Registrul national al expertilor in management educational

Potrivit calendarului, urmatoarele documente trebuie depuse in intervalul 3-14 februarie. Documentele din dosar trebuie numerotate pe fiecare fila si consemnate intr-un opis, conform Metodologiei:

cerere de inscriere;

curriculum vitae – model european

portofoliu personal, care sa cuprinda dovezi referitoare la indeplinirea criteriilor generale (adica absolvirea unor programe de formare in domeniul managementului educațional, experiența manageriala, performanțe deosebite in inovarea didactica/manageriala, participarea la proiecte).

copii legalizate la notariat sau la alte autoritați investite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licența si ale certificatului/adeverinței/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare in domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile

certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie

actul de titularizare in invațamânt

adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului stiințific de doctor

documentul, carnetul de munca/documentul echivalent eliberat de unitatea de invațamânt/instituția de la care provine candidatul, completat la zi

hotarâri judecatoresti, pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive

adeverința cu calificativele din ultimii 4 ani, in original

cazier judiciar in original

declarație pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar aparțin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitațile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 3

opisul dosarului, in doua exemplare, pe care se va consemna numarul total de file; un exemplar se restituie, cu semnatura persoanei care a depus dosarul si a presedintelui comisiei de inscriere

adeverința ca nu a fost sancționat disciplinar in anul scolar curent, in original.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...