Rămâi conectat

Ştirea zilei

CONCURS pentru funcția de manager la Spitalul Municipal din Sebeș: CALENDARUL și actele necesare

Ziarul Unirea

Publicat

în

CONCURS pentru funcția de manager la Spitalul Municipal din Sebeș: CALENDARUL și actele necesare

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Sebeș anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de manager.

Concursul se desfășoară în două etape:

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie.
2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Condiții de Participare

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– Cunoașterea limbii române, atât scris, cât și vorbit.
– Absolvența unei instituții de învățământ superior în domeniul medical, economico-financiar sau juridic.
– Absolvirea unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății sau absolvirea unui masterat sau doctorat în domeniul managementului sanitar, economic sau administrativ.
– Minimum 10 ani de vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată.
– Absența condamnărilor pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situațiilor de reabilitare.
– Aptitudini medicale fizice și neuropsihice.
– Nepășirea vârstei standard de pensionare conform legii.

Documentele de Înscriere

Candidații trebuie să depună un dosar de înscriere care include următoarele documente:

– Cererea de înscriere la concurs.
– Copie certificată pentru conformitate a actului de identitate.
– Copie certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente.
– Copie certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar sau a diplomei de masterat sau doctorat.
– Curriculum vitae.
– Adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă.
– Cazierul judiciar sau declarația candidatului pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar.
– Adeverința medicală care atestă aptitudinea fizică și neuropsihică.
– Declarație pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989.
– Copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz.
– Proiectul de management realizat de candidat.
– Declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat.
– Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat.
– Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Temele Proiectului de Management

Proiectul de management trebuie să acopere următoarele teme:

1. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.
2. Siguranța și satisfacția pacientului.
3. Managementul calității serviciilor medicale.
4. Managementul resurselor umane.
5. Performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat și trebuie să aibă între 15 și 20 de pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12 și spațiere la un rând.

Bibliografie

Pentru pregătirea proiectului de management, candidații pot consulta următoarele surse de referință:

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Titlurile I, II, VII și VIII.
2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordinul MS nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
4. Ordinul MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și modificarea și completarea Ordinului MS nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.
5. Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
6. Legea nr. 46/2007 privind drepturile pacienților, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul Concursului

– Afișarea anunțului: 6 septembrie 2023.
– Termen limită de depunere a dosarelor: 9 octombrie 2023.
– Vizitarea spitalului de către candidați: 10 octombrie 2023.
– Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 11 octombrie 2023.
– Termen pentru depunerea contestațiilor: 12 octombrie 2023.
– Termen pentru soluționarea contestațiilor: 13 octombrie 2023.
– Publicarea proiectelor de management: 13 octombrie 2023 pe pagina de web a spitalului (spitalulsebes.ro).
– Manifestarea intenției de participare: 12 octombrie – 16 octombrie 2023 la adresa de e-mail: [email protected].
– Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management: 12 octombrie – 16 octombrie 2023 la adresa de e-mail: [email protected].
– Confirmarea intenției de participare: 17 octombrie 2023.
– Susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisiei: 18 octombrie 2023, ora 10:00.
– Afișarea rezultatelor: 18 octombrie 2023, ora 14:00.
– Termen pentru depunerea contestațiilor: 19 octombrie 2023, ora 14:00.
– Termen pentru soluționarea contestațiilor: 20 octombrie 2023, ora 13:00.
– Afișarea rezultatelor finale: 23 octombrie 2023, ora 12:00.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Silvia Câmpian, din Alba Iulia, sărbătorită la venerabila vârstă de 100 de ani: A fost felicitată cu flori și tort

Ziarul Unirea

Publicat

în

Silvia Câmpian, din Alba Iulia, sărbătorită la venerabila vârstă de 100 de ani: A fost felicitată cu flori și tort Doamna Silvia Câmpian,, din Municipiul Alba Iulia a fost sărbătorită în cursul zilei de miercuri, 19 iunie 2024, la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Citește și: FOTO Ciortea Maria Christina, medic pediatru cu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea