Comisioanele neplătite către ITM, recuperate de ANAF

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

ANAF se va ocupa de recuperarea creanţelor fiscale datorate de angajatori la inspectoratele teritoriale de muncă, având în vedere că Inspecţia Muncii nu mai are bază legală de a încasa comisionul şi nici de a recupera creanţele fiscale datorate. Astfel, printr-un proiect elaborat de Ministerul Muncii se stabileşte cadrul instituţional necesar recuperării, la bugetul de stat, a acestor debite restante, respectiv prin desemnarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca autoritate competentă abilitată să preia de la Inspecţia Muncii aceste atribuţii de recuperare a debitelor prin executare silită. Proiectul vizează, în principal: * transferul de la Inspecţia Muncii către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a debitelor referitoare la comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă), precum şi a activităţii de recuperare a creanţelor fiscale reprezentând comisionul datorat de angajatori până la data de 31 decembrie 2010 şi neachitat până la termenul scadent; * încheierea între aceste două instituţii a unui protocol de predare – preluare a debitelor şi a activităţii de recuperare a acestora, care să fie aprobat prin ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Astfel, singurul instrument de evidenţă a salariaţilor care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă rămâne Registrul general de evidenţă a salariaţilor, reglementat prin HG 161/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Până acum, prin Ordinul ministrului Muncii nr. 100/2006 pentru aprobarea Declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori, comisionul era o creanţă fiscală a cărei neplată se sancţiona potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. Mai mult, pentru recuperarea creanţelor reprezentând comisionul datorat de angajatori şi neachitat în termen, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a fost abilitată să ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419