Colegiul Medicilor din România are un nou statut şi un nou cod de deontologie medicală

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

La finele săptămânii trecute, la București, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Colegiului Medicilor din România. Județul Alba a fost reprezentat de președintele CMR filiala Alba, dr. Ionuț Susan. În cadrul adunării generale, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România au votat aprobarea noului statut al CMR şi al codului de deontologie medicală.

ionut-susan-colegiul-national-al-medicilorAu fost inserate noi articole pornind de la necesitatea gestionării într-un mod mai riguros a evidenţei membrilor CMR. În acest sens au fost introduse secţiuni dedicate modului de operare a transferului medicilor dintr-un colegiu teritorial în altul, suspendării calităţii de membru – atât la cererea medicului cât şi din motive prevăzute de lege (neplata cotizaţiei, punctaj EMC insuficient, sentinţe penale), încetarea calităţii de membru, registrul unic al medicilor.

De asemenea, au fost clarificate următoarele aspecte: lau fost specificate atribuţiile pre­şedinţilor colegiilor teritoriale, atribuţii ce nu se regăsesc în actuala reglementare; lau fost revizuite şi sistematizate prevederile ce asigură cadrul legal al desfăşurării anchetei disciplinare, fiind avute în vedere şi motivele instanţelor de judecată care au desfiinţat deciziile adoptate de comisiile de disciplină, respectiv Comisia Superioară de Disciplină; lau fost introduse termenele şi condiţiile prevăzute de lege pentru radierea sancţiunilor disciplinare, precum şi modalitatea de constatare a radierii.

Plecând de la dreptul pacientului de a fi informat cu privire la starea sa de sănătate, au fost aduse clarificări în ceea ce privește obligațiile ce îi revin medicului de a acționa strict conform deciziei pacientului, respectiv de a-l informa numai în măsura în care dorește acest lucru sau de a informa o altă persoană, anume desemnată de pacient. A fost introdus un nou articol privind principiul transparenței, cu referire la sponsorizările primite de medici.

De asemenea, a fost inserat un nou articol privind concurența loială, practicile neloiale sau serviciile gratuite în scop filantropic. A fost definită exhaustiv concurența neloială pentru a proteja interesele profesiei de medic, profesie guvernată de cu totul alte principii decât cele comerciale.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419