Rămâi conectat

Curier Județean

Anunț privind Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor Societății ROMANA S.A. din 20-21 aprilie 2022, ora 10:00

Ziarul Unirea

Publicat

în

Anunț privind Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor Societății ROMANA S.A. din 20-21 aprilie 2022, ora 10:00

Administratorul Unic al Societății ROMANA S.A., cu sediul social in P-ta Națiunii nr.11, Alba Iulia, jud. Alba, J01/269/1991, C.U.I. 1755628, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J01/269/1991 si având C.I.F. RO 1755628, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății ROMANA S.A., la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de 20.04.2022, ora 10:00 la prima convocare si în data de 21.04.2022, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),
pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2022 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară

Elit - Gustul Desăvârșit

1.Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar.
2.Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Administratorului.
3.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2022
4.Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2021.
5.Prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2022-20.03.2025, în aceleași condiții
6.Aprobarea remunerației pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
7.Prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING pentru o perioadă de 2 ani.
8.Desemnează pe dl. Ion-Sorin Ioneață ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunării generale.

Acționarii îndreptățiți sa exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 și actului constitutiv, sunt cei înscriși in evidentele societății sau in cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor corespunzător datei de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 32 și urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevăzute.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

– dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Punctele vor fi însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala;
– dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la adresa de corespondență București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022”.
Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevanta atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire/procură puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat in original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridica, precum si persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. In cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Împuternicirile se depun la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, pana cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, in original sau in copie certificata cuprinzând mențiunea ’’conform cu originalul’’ si semnătură reprezentantului.

Începând cu data de 20.03.2022 conform legislației in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură speciala și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.romanasa.ro, si se pot procura de către acționari, la cerere, apelând zilnic între orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52.

SOCIETATEA ROMANA S.A.
Administrator unic:
Ion Sorin IONEATA


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Codul PORTOCALIU de furtuni din Alba: MĂSURI luate de reprezentanții ISU

Ziarul Unirea

Publicat

în

Codul PORTOCALIU de furtuni din Alba: MĂSURI luate de reprezentanții ISU

Județul Alba se confruntă adesea cu diverse fenomene meteorologice extreme, iar siguranța cetățenilor este o prioritate pentru autoritățile locale.

CITEȘTE ȘI:  Codul PORTOCALIU de furtuni din Alba: Cetățenii au primit mesaj Ro-Alert. Cât timp este valabil

În acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a emis o serie de recomandări și măsuri preventive în vederea protejării populației și minimizării impactului evenimentelor meteo periculoase. În cazul unui cod portocaliu meteorologic, aceste recomandări sunt puse în aplicare pentru a asigura o intervenție eficientă și coordonată.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pentru a gestiona situația în mod corespunzător, ISU Alba activează Grupa Operativă în perioada de valabilitate a Codului Portocaliu. Această grupă este formată din specialiști în domeniul situațiilor de urgență, care monitorizează evoluția evenimentelor meteorologice și iau decizii strategice pentru a proteja comunitățile afectate.

Unul dintre primele pași în cadrul măsurilor preventive este transmiterea unui mesaj prin sistemul RO-ALERT către populația din zonele vizate de avertizarea meteo. Acest mesaj are rolul de a informa oamenii cu privire la pericolul iminent și de a-i avertiza să fie precauți și să respecte indicațiile autorităților.

De asemenea, ISU Alba ia legătura cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) din zona vizată pentru a le comunica avertizarea meteo și a-i îndruma să ia măsuri de prevenire și pregătire a intervenției operative în caz de necesitate. Această coordonare între ISU și UAT-uri este esențială pentru a asigura o acțiune sinergică și eficientă în fața situațiilor de urgență.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Concurs de biciclete la Alba Iulia în cadrul proiectului SCUT: Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, cei mai buni după cele două probe ale competiției

Ziarul Unirea

Publicat

în

FOTO| Concurs de biciclete la Alba Iulia în cadrul proiectului SCUT: Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, cei mai buni după cele două probe ale competiției

Ieri, 1 Iunie, de Ziua Internațională a Copilului, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia a avut loc una dintre activitățile prevăzute în cadrul Proiectului SCUT, derulat de Inspectoratul de Poliție Județean Alba împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia.

La concursul aplicativ privind cunoașterea regulilor de circulație cu bicicleta au luat parte elevi din 9 școli gimnaziale din municipiul Alba Iulia, care au fost însoțiți și susținuți de profesorii coordonatori.

Competiția a presupus participarea la două probe, una de îndemânare în conducerea bicicletei pe un traseu special amenajat și una teoretică, care a constat în parcurgerea unui chestionar de verificare a cunoștințelor privind regulile de circulație rutieră aplicabile bicicliștilor și pietonilor.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe primul loc s-a clasat echipa Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, locul II a fost ocupat de echipa Școlii Gimnaziale Micești, iar pe locul III s-au clasat elevii din echipa Liceului Teologic ”Sfântul Iosif” din Alba Iulia.

Proiectul SCUT se adresează elevilor din clasele V-VIII, care studiază în unitățile de învățământ din municipiul Alba Iulia și are ca obiectiv creșterea nivelului de pregătire în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea regulilor, reducerea riscului de victimizare și optimizarea comunicării între școală, autorități și familie, în folosul siguranței tinerilor.

În cadrul acestuia, sunt organizate diverse competiții între echipele din unitățile de învățământ participante, urmând la finalul lunii iunie, odată cu încheierea proiectului, câștigătorii să beneficieze de premii și surprize.

Câștigătorii concursurilor care vor fi organizate în cadrul proiectului SCUT vor beneficia de premii și surprize.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia participă la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana Poveștilor”, de la Brașov cu piesa ”Regele supărat pe clovn”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia participă la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana Poveștilor”, de la Brașov cu piesa ”Regele supărat pe clovn”

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia continuă seria festivalurilor. De data aceasta invitația vine din partea Teatrului pentru Copii „Arlechino” Brașov. 
Dăm curs acestei invitații, cu bucuria de a fi prezenți și la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana Poveștilor” cu spectacolul „Regele supărat pe clovn”, regia Radu Dinulescu. Așadar, în data de 3 iunie 2023, orele 10.30, ne găsiți la Sala Arlechino din Brașov.
„Tot aşa cum pentru suflet / Râsul este o fereastră / Noi avem un singur rege / Publicul din faţa noastră.” Așa spun versurile din spectacol, așa spunem și noi, de fiecare dată, la fiecare reprezentație. Ne dorim, pe același principiu, să cucerim și inimile spectatorilor din Brașov, cărora noi le oferim povestea, atât de originală și de specială, de la ei așteptând zâmbete și aplauze.
REGELE SUPĂRAT PE CLOVN
Autor: Matei Vișniec
Regia și adaptarea scenică: Radu Dinulescu
Grafică 3D stereoscopică: Armand Richelet-Kleinberg
Scenografia:  Elena Ilaș
Sculptura: Florin–Lucian Marin
Ilustrația muzicală: Radu Dinulescu
Muzica: QED
Distribuția:  Mădălin Costea, Teodora Popa, Irina Melnic, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu
Regia tehnică: Elena Madaras
Lumini: Ovidiu Tămășan, Călin Popa
Sunet: Florin Andrea
Mașinist: Gheorghe Hațegan

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare