Rămâi conectat

Actualitate

ANUNŢ DE PARTICIPARE MUNICIPIUL AIUD

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

În conformitate cu prevederile:
–    Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
–    Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Aiud, nr. 221/17.10.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local;
–    Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Aiud nr. 40/29.02.2012, privind aprobarea programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2012, în condiţiile Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local;
Municipiul Aiud, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel local, atribuie contracte de finanţare în vederea organizării şi desfăşurării unor programe şi proiecte de interes general, în domeniile activităţi sportive, culte religioase şi activităţi culturale, în anul 2012. Fondurile din care se finanţează aceste programe şi proiecte sunt prevăzute în anexa nr. 1 la HCL Aiud nr. 40/29.02.2012 cuprinzând programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2012. În acest program este menţionată o singură sesiune de selecţie, pentru anul în curs.
Data limită pentru depunerea propunerilor de programe şi proiecte pentru activităţi nonprofit de interes local în domeniile activităţi sportive, culte religioase şi activităţi culturale este la 30 de zile de la data publicării acestui anunţ.
Municipiul Aiud va exclude de la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă solicitanţii care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin.(1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general sau la art. 31 din Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. Suma solicitată pentru un program sau proiect nu poate fi mai mică de 1.000 lei şi mai mare de 80.000 lei. Pentru acelaşi domeniu, orice aplicant eligibil poate depune un singur program sau proiect în decursul unui an.
Criteriile de atribuire ce vor face posibilă evaluarea şi selecţia propunerilor de programe şi proiecte şi atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele: Criterii generale: 1. programele şi proiectele sunt de interes public local; 2. este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin: experienţa în domeniul administrării altor proiecte similare, căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţeni. Comunitate), capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului, experienţa în colaborarea şi parteneriatul cu autorităţile publice; 3. relevanţa proiectului propus prin raportare la obiectivele programului; 4. relevanţa proiectului propus pentru nevoia identificată la nivel local; 5. gradul de implicare şi conlucrare între organizaţii; 6. claritate şi realism în alcătuirea planului de acţiune; 7. claritatea, relevanţa şi corelarea bugetului cu activităţile propuse; 8. dimensiunea impactului prevăzut. Criterii specifice: a. capacitate de realizare (20%); b. consistenţă tehnică (15%); c. participarea părţilor (15%); d. soliditate financiară (15%); e. rezultate aşteptate (10%); f. durabilitatea programului sau proiectului (25%).
Se califică pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile acele programe/proiecte care ating o pondere de minim 70 % din criteriile enunţate. În funcţie de fondurile destinate finanţărilor nerambursabile, programele/proiectele calificate pot beneficia de finanţări nerambursabile, în ordinea punctajului obţinut. În urma acestor proceduri, din programele/proiectele calificate vor fi selectate cele câştigătoare. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de programe şi proiecte pentru finanţări nerambursabile în domeniile activităţi sportive, culte religioase şi activităţi culturale poate fi accesată pe site-ul Municipiului Aiud www.aiud.ro, pe prima pagină, la rubrica, „Acces fonduri”.
Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un singur exemplar (original), în dosar de încopciat, pe care va fi specificat numele aplicantului, numărul de file conţinut (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată), precum şi în format electronic (pe suport magnetic) la registratura Primăriei municipiului Aiud, din strada Cuza Vodă, nr. 1. Documentaţia va fi întocmită în limba română.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 49/9.03.2012

Birou Comunicare şi Relaţii Publice


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Pensii 2024 | Aproximativ 4 milioane de vârstnici nu își vor primi pensiile până de paște. Care este motivul

Bogdan Ilea

Publicat

în

Pensii 2024 | Aproximativ 4 milioane de vârstnici nu își vor primi pensiile până de paște. Care este motivul În jur de 4 milioane de seniori nu vor primi pensiile până de paște sau doar după paște, datorită poștei române care va avea un program special în următoare minivacanță. Livrarea acestora va începe pe 2 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea