Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 iunie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 iunie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 iunie 2022 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Grădiniţă cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de îngrijitor copii – 0,5 normă (la structura G.P.P. Pâclișa).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • să fie cetățean român, cu vârsta de cel puțin 18 ani;
 • apt medical pentru postul de îngrijitor;
 • să nu aibă antecedente penale;
 • constituie avantaj dacă a mai lucrat Tn domeniu;
 • curs igienă (sau să facă dovada că e înscris la curs – pentru postul de îngrijitor copii);
 • nu se cere vechime.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 07 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2022, ora 10.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 23, județul Alba, telefon 0786.450.977, fax 0258/835.031.

* Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de animator socio-educativ la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: medii;
 • nu se solicită vechime.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 iulie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

*Primăria Comunei Doștat, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de muncitor întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria constructor finisor;
 • vechime în muncă: minimum 5 ani.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 05 iulie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 15 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Comunei Doștat, cu sediul în com. Doștat, Str. Principală nr. 250, județul Alba, telefon 0258/764.690.

*Comuna Bistra, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul profesional II, în cadrul Compartimentului implementare proiecte din subordinea primarului, creat pentru implementare proiect cu fonduri externe nerambursabile, conform Contractului de finanțare nr. C1920072S211770107501/2020, între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Bistra, pentru acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. 19200728211770107501 pentru Proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale la Centrul de Zi pentru Copii «Sfântul Nicolae».

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (durată studii superioare de minimum 3 ani)
 • vechime în muncă: minimum 1 an
 • vechime în specialitate: minimum 6 luni în calificarea educator sau educator specializat
 • condiții specifice: certificat de calificare profesională sau diplomă absolvire educator sau educator specializat.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 05 iulie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 15 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Comuna Bistra, cu sediul în comuna Bistra, Calea Turzii nr. 100, județul Alba, telefon: 0258/773.105.

*Grădiniţă cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator financiar – 0,5 normă;
 • îngrijitoare copii – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar:
  • studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență, respectiv master (pentru sistem Bologna) în domeniul economic;
  • vechime de minimum 3 ani în domeniul finanțelor publice;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • abilități foarte bune de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office, programe de contabilitate);
  • cunoștințe de utilizare a softurilor: EDUSAL, REVISAL, SEAP, FOREXEBUG;
  • cunoștințe privind: încadrarea personalului didactic, întocmirea corespondenței oficiale, comunicarea în relații publice;
  • nu are cazier judiciar;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îngrijitoare copii:
  • studii medii;
  • minimum doi ani de experiență într-un post similar;
  • curs de noțiuni fundamentale de igienă;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
  • nu are cazier judiciar.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă – administrator financiar;
 • 13 iulie 2022, ora 12.00: proba scrisă – îngrijitoare copii;
 • 14 iulie 2022, ora 10.00: proba practică – administrator financiar;
 • 14 iulie 2022, ora 12.00: proba practică – îngrijitoare copii;
 • 15 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu – administrator financiar;
 • 15 iulie 2022, ora 12.00: proba interviu – îngrijitoare copii.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0786.912.323.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 • 1 post de muncitor calificat II – electrician, la Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi;
 • 1 post de muncitor calificat II – Instalator, la Serviciul tehnic, administrativ șl PSM – muncitori indirect productivi;
 • 2 posturi de muncitor calificat IV – fochist, la Serviciul tehnic, administrativ și PSM – muncitori indirect productivi;
 • 1 post de manipulant bunuri la Serviciul achiziții publice, aprovizionare și transport;
 • 1 post de muncitor calificat I – conducător auto, Serviciul achiziții publice, aprovizionare și transport – conducători auto.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat II – electrician:
  • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare în meseria de electrician;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat II – instalator:
  • absolvent școală generală, profesională sau liceu;
  • certificat de calificare în meseria de instalator;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat IV – fochist:
  • absolvent școală generală, profesională sau liceu;
  • certificat de calificare profesională – fochist;
  • autorizație ISCIR pentru cazanele de abur și apa caldă – clasa C, conform prescripțiilor tehnice C9;
  • fără vechime.
 • manipulant bunuri:
  • absolvent școală generală, profesională sau liceu;
  • carnet de conducere categoria B;
  • fără vechime.
 • muncitor calificat I – conducător auto:
  • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  • carnet de conducere categoriile B, C;
  • 9 ani vechime în meseria de conducător auto.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 iulie 2022, între orele 09.00 și 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • testarea psihologică: 12 iulie 2022, ora 10.00;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2022, ora 12.00: proba practică (doar pentru posturile de muncitor calificat II – electrician și muncitor calificat II – instalator);
 • 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu (pentru posturile de muncitor calificat IV – fochist, manipulant bunuri, muncitor calificat I – conducător auto);
 • 21 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu (pentru posturile de muncitor calificat II – electrician și muncitor calificat II – instalator).

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon: 0258/820.825, int. 146, fax 0258/835.729.

*Primăria Municipiului Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă minimum 6 ani.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 iulie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Municipiului Blaj, județul Alba, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752/242.313.

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj;
 • curs de igienă valabil.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 12 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2022, ora 11.00: proba practică;
 • 12 iulie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon mobil: 0731/308.639.

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor școală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 iulie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora  10.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora  11.00: proba practică;
 • 15 iulie 2022, ora  12.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”, cu sediul în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr. 39, județul Alba, telefon: 0258.816.938.

*Primăria Comunei Cut, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent, treapta I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 12 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Comunei Cut, cu sediul în Cut, Strada Principală nr. 29, județul Alba, telefon fix: 0258.745.111, mobil: 0746.050.733.

*Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de kinetoterapeut, la Serviciul programe și servicii sociale, Centrul de zi pentru persoane vârstnice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul kinetoterapie;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 an.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 iulie 2022, ora 13:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26, județul Alba, telefon: 0258/810.325.

*Comuna Vințu de Jos, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta I, în cadrul Compartimentului administrativ, deservire și gospodărie comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii/generale, calificare de mașinist la mașini pentru terasamente și permis de conducere cat. B;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2022: proba practică;
 • 15 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga nr. 47, județul Alba, telefon: 0258/739.234, int. 13.

*Clubul Sportiv Municipal (C.S.M.) Unirea Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul baze sportive și agrement:
  • Compartimentul bazin olimpic:
   • 1 post muncitor fochist, cod COR 818208
   • 2 posturi îngrijitor clădiri, cod COR 515301
  • Compartimentul toalete publice:
   • 4 posturi îngrijitor clădiri, cod COR 515301
 • Serviciul financiar, administrativ, achiziții publice:
  • Compartimentul investiții, achiziții:
   • 1 post inspector de specialitate, grad I, cod COR 242203
  • Compartimentul administrativ, organizare sportivă:
   • 1 post inspector de specialitate, grad I, cod COR 242203
   • 1 post îngrijitor clădiri, cod COR 515301
   • 1 post muncitor calificat, cod COR 721424
   • 1 post muncitor calificat, cod COR 741215
   • 2 posturi muncitor calificat, cod COR 721424
   • 1 post portar, 1/2 normă, cod COR 962909
   • 2 posturi muncitor necalificat, cod COR 931201

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor fochist:
  • studii generale
  • calificare pentru meseria de fochist
  • autorizație de fochist vizată la zi
  • vechime în specialitate necesară: minimum 9 ani.
 • îngrijitor clădiri:
  • studii generale
  • vechime în specialitate necesară: -.
 • inspector de specialitate I:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI): științe economice sau tehnice
  • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu
  • vechime în specialitate necesara: minimum 4 ani.
 • muncitor calificat, cod COR 721424:
  • studii generale
  • calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, electromecanic, prelucrător prin așchiere, mecanic
  • vechime în specialitate necesară: minimum 9 ani.
 • muncitor calificat, cod COR 741215:
  • studii generale
  • calificare pentru meseria de electromecanic
  • vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani.
 • muncitor calificat, cod COR 721424:
  • studii generale
  • calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, electromecanic, prelucrător prin așchiere, mecanic
  • vechime în specialitate necesară: -.
 • portar:
  • studii generale
  • vechime în specialitate necesară: -.
 • muncitor necalificat, cod COR 931201:
  • studii generale
  • vechime în specialitate necesară: -.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00 proba practică;
 • 11 iulie 2022, ora 14.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Precizările privind concursul și bibliografia se găsesc afișate la sediul clubului și pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro și la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 38 A, județul Alba, telefon 0358/404.793.

*Şcoala Gimnazială Drașov, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de 0,5 normă muncitor întreținere la Școala Gimnazială Drașov și structurile Școala Primară Cunța, Școala Primară Spring și Școala Primară Vingard, în cadrul Compartimentului personal nedidactic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii generale;
 • disponibilitate de deplasare în cele patru școli;
 • vechimea poate constitui un avantaj.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 13 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Şcoala Gimnazială Drașov, Str. Principală nr. 98, judeţul Alba, telefon: 0258/764.020.

*Comuna Săsciori, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier II, în cadrul Compartimentului cadastru, amenajarea teritoriului și achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii universitare de licență sau echivalentă, domeniul de studii: cadastru, urbanism sau construcții;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Comuna Săsciori, Str. Principală nr. 363, judeţul Alba, telefon: 0258/741.110.

*Comuna Vințu de Jos, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta I, în cadrul Compartimentului administrativ, deservire și gospodărie comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii/generale, calificare de lucrător în cultura plantelor, peisagist, floricultor, horticultor, silvicultor și permis de conducere cat. B;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului: 5 ani.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2022: proba practică;
 • 15 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga nr. 47, județul Alba, telefon: 0258/739.234, int. 13.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de conducere, vacante, de secretar-șef al Universității.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă [diplomă de licență + diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I + II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor 8 alin. (3) coroborate cu ale art 18 alin, (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011];
 • vechime în muncă, în specialitatea postului (secretariat), dovedită cu carnetul de muncă/adeverințe pentru perioada ulterioară anului 2011 [adeverințe eliberate în condițiile 34 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (5)-(6) din H.G. nr. 905/2017, cu modificările și completările ulterioare], de minimum 15 ani, din care minimum 10 ani în funcții cu studii superioare de lungă durată;
 • alte condiții specifice, ce pot fi dovedite cu certificate/adeverințe: cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (dovedită prin certificat de competență lingvistică); cunoștințe de operare PC (MS Office, Word, Excel, poștă electronică).
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 iulie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Serviciului public de gospodărire locală a orașului Cugir – Compartimentul salubritate, după cum urmează:

 • muncitor calificat I;
 • muncitor necalificat I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat I:
  • studii admise: studii medii;
  • vechime/experiență – minimum 3 ani;
  • de preferință permis de conducere categoria B.
 • muncitor necalificat I:
  • studii admise: minim studii generale;
  • de preferință vechime/experiență – minimum 1 an.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

*Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de agent hidrotehnic/F. I. Sebeș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii medii/școală profesională în domeniul construcțiilor/generâle + calificare în meseriile de zidar, dulgher sau agent hidrotehnic.
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani.
 • Disponibilitate la program prelungit.
 • Domiciliu în zona de activitate a F.L. Sebeș.
   Concursul se va organiza conform calendarului următo
 • 30 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7a, Județul Alba, telefon: 0258-835578,0258-834426.

*Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de inginer/Biroul G.M.R.R.A.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii medii/școală profesională în domeniul construcțiilor/generâle + calificare în meseriile de zidar, dulgher sau agent hidrotehnic.
 • Vechime în muncă: minimum 3 ani.
 • Disponibilitate la program prelungit.
 • Domiciliu în zona de activitate a F.L. Sebeș.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7a, Județul Alba, telefon: 0258-835578,0258-834426.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină, stagiu de rezidențiat terminat, examen absolvit de medic specialist în specialitatea MF/MG
 • atestat de liberă practică
 • nu se solicită vechime.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

îngrijitor grupă învățământ preșcolar – 1 post, 0,50 normă

muncitor de întreținere – 1 post, 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii (pentru ambele posturi)
 • vechime: minimum 5 ani (pentru ambele posturi)
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar)
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar)
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar)
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine (pentru ambele posturi)
 • cunoștințe și abilități practice în domeniile: instalații termice și sanitare, tâmplărie și electricitate, mecanică (pentru postul de muncitor întreținere).
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2022, ora 11.00: proba practică

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8. județul Alba, telefon: 0786/912.307.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de asistent medical principal în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: postliceale sanitare – absolvent cu diplomă al unei instituții de învățământ postliceal sanitar, acreditată/ autorizată, conform legii
 • vechime: minimum 5 ani vechime ca asistent medical
 • certificat/adeverință de absolvire a examenului de grad principal
 • avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical în baza certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2022.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

*Primăria Comunei Sâncel, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: profesionale sau liceale, cu diplomă de absolvire;
 • vechimea necesară în specialitatea studiilor: nu se solicită.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 11.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Comunei Sâncel, str. M. Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon: 0258/885.101.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de îngrijitor clădiri (femeie de serviciu) – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 10 clase;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani;
 • disponibilitate de a lucra în două schimburi.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 12 iulie 2022, ora 09.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13, Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de:

 1. îngrijitor grupă învățământ preșcolar – 0,5 normă
 2. muncitor de întreținere – 0,5 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii (pentru ambele posturi)
 • vechime: minimum 5 ani (pentru ambele posturi)
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar).
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie (pentni postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar).
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar)
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine (pentru ambele posturi)
 • cunoștințe și abilități practice în domeniile: instalații termice și sanitare, tâmplărie și electricitate, mecanică (pentru postul de muncitor întreținere).
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 29 iunie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 fiulie 2022, ora 11.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, Str. Energiei nr. 21, Alba lulia, județul Alba şi la telefon 0731/308.643, 0786.349.807.

*Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. infirmieră debutantă (M) – Compartiment gastroenterologie;
 2. paznic (M) – Centrala telefonică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră debutantă:
  • studii medii;
  • curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătățtii – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • nu se solicită vechime.
 • paznic:
  • studii medii;
  • persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestată profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului);
  • vechime în specialitate: nu se solicită;
  • concurs pentru ocuparea postului.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 29 iunie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, telefon: 0258/771.717.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat – instalator – în cadrul Serviciului administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – diplomă de instalator;
 • vechimea necesară în specialitatea studiilor – nu se solicită.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 27 iunie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon 0786/225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de economist gradul IA, în cadrul Serviciului financiar-contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechimea necesară în specialitatea studiilor – 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon 0786/225.608.

*Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Compartimentului achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de științe (RSI) științe economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 3 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Județul Alba, telefon 0258/813.300, e-mail [email protected].

*Spitalul Orășenesc Cugir, cu sediul în Cugir, strada N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007, completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director.

denumirea postului vacant: director financiar-contabil, pe perioadă determinată de maximum 3 ani.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor – învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 06.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proiect de specialitate în data de 08.07.2022 ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 12.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.06.2022, ora 14.00, la sediul instituției,

Date contact: jr. Valasa Aurica, telefon 0731.607.928.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de referent IA, cod COR 331309 din cadrul Serviciul de gospodărie orășenească, Compartimentului administrarea cimitirului orășenesc.
 • 1 post conducător autospecială, cod COR 541104 din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență, protecție civilă, Compartiment public pentru situații de urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent IA:
  • studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu constituie un avantaj.
 • conducător autospecială:
  • studii profesionale sau generale;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • permis categoria de transport B, C și CE;
  • aviz medical și psihologic valabil;
  • fără antecedente penale;
  • disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare;
  • disponibilitate de lucru sub presiunea timpului și în condiții de stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iunie 2022: selecția dosarelor;
 • 06 iulie 2022: ora 10.00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Primăria Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, str. Nicolae Iorga nr. 27, telefon: 0258/871.217.

*Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 12 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258.811.548.

*Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacante, de șef serviciu – în cadrul Serviciului contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ, gestiune.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • cursuri/specializări în domeniul achizițiilor publice (dovedite prin diplomă/certificat).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 45, telefon 0372/930.929, în intervalul orar 09.00-15.00.

*Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de

asistent medical generalist PL -1 post la Substația Aiud,
șofer autosanitară I – 2 posturi la Stația centrală Alba Iulia

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist PL:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru OAMGMAMR;
  • adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
  • 6 luni vechime ca asistent medical.
 • șoferi autosanitară I:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire liceu;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C;
  • diplomă curs ambulanțier;
  • 6 ani vechime ca șofer profesionist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va desfășura la sediul S.A.J. Alba.

 • 27 iunie 2022, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • asistent medical generalist PL:
   • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
   • 08 iulie 2022, ora 09.00: proba practică;
   • 13 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.
  • șoferi autosanitară I:
   • 05 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
   • 08 iulie 2022, ora 11.00: proba practică;
   • 13 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților nr. 83, telefon 0258/384.211, fax 0258/834.211.

*Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de salvator montan gradul III la Compartimentul salvatori montani din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, medii sau generale;
 • nu se solicită vechime;
 • permis auto, categoria B;
 • atestat salvator montan.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo, Alba municipiul Alba lulia, Str. Trandafirilor nr. 9, la Biroul resurse umane, tel. 0737.373.872, email: [email protected].

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de pedagog școlar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: minim nivel liceal, cu bacalaureat;
 • minimum 1 an vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 iulie 2022, ora 10:00: proba practică;
 • 10 iulie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, județul Alba, telefon: 0258/834.890.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Primăria Alba Iulia, LICITAȚIE pentru concesionarea primei parcele din viitorul ”Parc Industrial”

Unirea Ziarul

Publicat

în

Primăria Alba Iulia, LICITAȚIE pentru concesionarea primei parcele din viitorul ”Parc Industrial” Primăria Alba Iulia organizează prima licitație pentru concesionarea unei parcele de aproape 2 ha de teren (18.104 mp), din viitorul Parc Industrial, situat în apropiere de șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. potrivit anunțului publicat pe site-ul primăriei: Municipiul Alba Iulia, cu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea