Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 ianuarie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 ianuarie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 23 ianuarie 2022 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, organizează în data de 21.02.2022, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director de director financiar contabil, conform OMS nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

 • Denumirea postului: director financiar-contabil – funcție de conducere specifică Comitetului director.

Condiții specifice de participare la concurs conform art. 3 alin. (3) pct. a) din OMS nr. 954/2017:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data, ora si locul de desfășurare a concursului:

 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 21.02.2022, ora 10.00, la sediul instituției
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul’de activitate al postului – în data de 23.02.2022
 3. Interviul de selecție – în data de 25.02.2022.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, organizează în data de 21.02.2022, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director de director medical, conform OMS nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

 • Denumirea postului: director medical – funcție de conducere specifică comitetului director.

Condiții specifice de participare la concurs conform art. 3 alin. (3) pct. a) din OMS nr. 954/2017:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului;

 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – în data de 21.02.2022, ora 10.00, la sediul instituției.
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – în data de 23.02.2022
 3. interviul de selecție – în data de 25.02.2022.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Școala Gimnazială Mirăslău, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu licență;
 • vechime: specifică postului minimum 3 ani;
 • cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, poșta electronică etc.).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 februarie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 februarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 februarie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 15 februarie 2022, ora 09:00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate se pot obține, în zilele lucrătoare, la Școala Gimnazială Mirăslău, cu sediul în comuna Mirăslău, Str. Principală nr. 29, județul Alba, telefon 0258/879.042, fax 0258/879.042, e-mail: [email protected].

*Şcoala Gimnazială Petreşti, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în muncă – 3 ani;
 • cunoștințe operare PC (MS Office, SIIIR, BD, Internet).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 10 februarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 februarie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 16 februarie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la sediul instituției angajatoare: Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon: 0258/743.112.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Serviciului public de gospodărire locală a orașului Cugir – Biroul financiar-contabil, personal, administrativ, achiziții publice, juridic din subordinea Consiliului Local al Orașului Cugir.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente. în unul din următoarele domenii de licență: agronomie – specializările agricultură, științele solului, protecția plantelor și inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală specializarea inginerie și managementul afacerilor agricole;
 • vechime în specialitatea studiilor și în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 ianuarie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 februarie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de secretar șef (studii superioare) în cadrul Colegiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna);
 • vechime în muncă: minimum 9 ani;
 • abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • constituie avantaj experiența într-o unitate de învățământ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 februarie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 februarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 februarie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 15 februarie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate se pot obține, în zilele lucrătoare, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

*Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de inspector de specialitate, grad IA, la Compartimentul bibliotecă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență și de masterat;
 • cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională (dovedită prin certificat de competențe lingvistice sau diplomă universitară);
 • cursuri/specializări în domeniul biblioteconomiei (dovedite prin diplomă/certificat de absolvire);
 • minimum 7 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 februarie 2022. ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 februarie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 45, telefon 0372/930.929, în intervalul orar 09.00-15.00.

*Liceul German din Sebeş, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
 • domiciliul stabil în localitatea Lancrăm, municipiul Sebeș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 ferbruarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 ferbruarie 2022, ora 09.00: proba practică;
 • 16 ferbruarie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii generale, medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 ianuarie 2022 – 02 februarie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 februarie 2022, ora 12.00: proba practică;
 • 10 februarie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon: 0258/816.065, mobil: 0721/295.568, e-mail: [email protected]

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13, Alba lulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii
 • vechime: minimum 5 ani
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 februarie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 februarie 2022, ora 10.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relații suplimentare detaliate se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13, Str. Energiei nr. 21, Alba lulia, județul Alba şi la telefon 0731/308.643, 0786.349.807.

*Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • vechime în muncă – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 ianuarie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 februarie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 februarie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Festivalul Cetăților Dacice 2024, la Ighiu: Lupte și reconstituri istorice, dansuri antice, spectacol folcloric și concert Argatu. Meciul România-Belgia, proiectat pe ecranul festivalului

Ziarul Unirea

Publicat

în

Festivalul Cetăților Dacice 2024, la Ighiu: Lupte și reconstituri istorice, dansuri antice, spectacol folcloric și concert Argatu. Meciul România-Belgia, proiectat pe ecranul festivalului Festivalul Cetăților Dacice, cea de-a XVI-a ediție, se va desfășura în perioada 21-24 iunie 2024, în comuna Ighiu. Festivalul de anul acesta se va desfășura pe parcursul a patru zile, în același […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea