Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 02 mai 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 02 mai 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 02 mai 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de temporar execuție, vacante, de îngrijitor de copii.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime – fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 mai 2021, ora 10:00: proba practică – la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de bibliotecar IA – Compartiment Deservire şi Întreţinere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani.
  • alte condiții specifice de participare la concurs:
 • perfecționări (specializări):
 • curs bibliotecar, dovedit cu certificat corespunzător, de calificare profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 octombrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0733/917.087.

*Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat – bucătar, în cadrul Compartimentului – Personal Nedidactic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 25 mai 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, telefon 0358.402.717.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de șef birou – studii superioare – Biroul R.UXO.S

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile științe juridice, administrative, economice;
 • 2 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 mai 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de conducere și de execuție, vacante, cu studii superioare, astfel:

 • director, grad II – O.J.F.I.R. Alba – vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 mai 2021, ora 17.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 mai 2021, ora 09.00: interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.F.I.R din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 031/860.25.48, 031/860.25.32.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, la Consiliul Local al municipiului Alba Iulia – Direcția Creșe, după cum urmează:

 • îngrijitor de copii, cod COR 531101 – Creșa 2 Ampoi;
 • îngrijitor clădiri, cod COR 515301 – Creșa 1 Cetate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2021, ora 10:00: proba practică, la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47;
 • data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et.2.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat cod COR 962201 (2 posturi) la Consiliul Local al municipiului Alba Iulia – Serviciul public „Administrarea patrimoniului local” – Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii generale;
 • vechime in specialitate necesară: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor la registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A ;
 • 24 mai 2021, ora 11:00: proba practică, la „Adăpostul public al câinilor tară stăpân” din Alba Iulia, Str. Rogozului nr. 40;
 • data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Şcoala Gimnazială „Nicodim Ganea” din Bistra, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, în cadrul proiectului C.R.E.D. – Comunitate – Responsabilitate – Educație – Durabilitate – POCU/827/5/2-140759, după cum urmează:

 • manager cod COR 112029 (coordonator partener), normă de 3 ore/zi;
 • profesor în învățământul gimnazial Cod COR 233002 (expert profesor limba română), normă de 3 ore/zi;
 • profesor în învățământul gimnazial Cod COR 233002 (expert profesor matematică), normă de 3 ore/zi;
 • profesor în învățământul gimnazial Cod COR 233002 (expert profesor ateliere extracurriculare) (2 posturi), normă de 2 ore/zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare finalizate cu licență în specialitatea postului;
  experiență:
 • pentru coordonator partener – experiență specifică în coordonarea, monitorizarea sau managementul de
 • activități/proiecte/departamente – 3 ani;
 • pentru profesori – experiență în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 mai 2021, ora 15.00: proba interviu și evaluarea CV-ului (probă unică).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, str. Petru Pavel Aron nr. 6, judeţul Alba, mobil: 0745/928.938, telefon: 0258/773.106.

*Asociația Comunelor de Munte – Munții Apuseni – județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de auditor intern, grad profesional asistent, la Compartimentul de audit public intern din cadrul Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – județul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe/domeniul economic și/sau juridic;
 • experiență în specialitatea studiilor – minimum 9 ani pentru auditorul intern, grad profesional asistent;
 • cunoștințe de utilizare a aplicației Microsoft Oftice (Word, Excel, PowerPoint și Outlook);
  disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din județul Alba aflate în aria de responsabilitate a
 • Compartimcartuiui de audit public intern, precum și, ocazional, pe teritoriul național, conform programelor de pregătire profesională planificate;
 • obținerea avizului favorabil la interviul de avizare, susținut conform pct 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2021, ora 10:00: susținere interviu de avizare;
 • 26 mai 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 mai 2021, ora 10:00: proba interviu.

[https://primariabucium.ro/angajari]Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – Alba, Primăria Comunei Bucium, Str. Principală nr. 25, județul Alba, telefon 0769/226.585.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj, după cum urmează:

 • asistent social, grad debutant, grad I/grad II, normă 1/2, studii S;
 • expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social, grad debutant, grad I/grad II, normă 1/2, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență
   • asistență socială, specializarea asistență socială;
   • vechime în specialitatea studiilor între 0-5 ani;
 • expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul dc licență științe administrative, specializarea administrație publică, sau în ramura de știință, științe inginerești;
   vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de de infirmier în cadrul Compartimentului Chirurgie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase/diplomă de infirmier;
 • minimum 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie – în cadrul Compartimentului Chirurgie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase;
 • vechime – minimum 4 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de de infirmier – în cadrul Camerei de Gardă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase/diplomă de infirmier;
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de de infirmier – în cadrul Compartimentului Boli Infecțioase.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase/diplomă de infirmier;
 • minimum 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/20(16 actualizată, și ale O.M.S. nr. 954/2017, cu modificările și completările ulterioare, anunță organizarea la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crișan nr. 11, județul Alba, cod poștal 515500, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de:

 • director medical.

Condiții pentru ocuparea postului:

 • nivelul studiilor – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • domeniul studiilor – sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • vechime în specialitatea postului – au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Calendar:

 • Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 13 mai 2021, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
 • Susținerea proiectului va avea loc în data de 14 mai 2021. ora 10.00, la sediul Spitalul de Boli Cronice Câmpeni.
 • Interviul de selecție va avea loc în data de 17 mai 2021. ora 10.00, la sediul Spitalul de Boli Cronice Câmpeni.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Personal/R.U.N.O.S. al unității sau la tel./fax: 0258/771.582, între orele 07.00-15.00.

*Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii superioare.
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • Proba practică se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, după soluționarea eventualelor contestații;
 • Interviul sc susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice, după soluționarea eventualelor contestații.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021. ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 27.05.2021. ora 10.00.Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și pe site-ul www.spitalpncumoftiziologicaiud.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14.05.2021. ora 15.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6.

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare ciclul II Bologna, absolvite cu diplomă de licență/masterat în domeniul economic (vechime cel puțin 5 ani în contabilitate bugetară).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10-14 mai 2021, între orele 10.00-14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică, urmată de interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/771.544.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mutarea blocului A2 din Alba Iulia, cu 80 de apartamente, în greutate de 7.600 de tone

Translarea (mutarea) blocului A 2, de pe Platoul Romanilor din muncipiul Alba Iulia, una dintre realizările excepționale ale ingineriei românești.… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro