Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI LA STAT: concurs pentru ocuparea unei funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

ANGAJĂRI LA STAT: concurs pentru ocuparea unei funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 12.01.2022, ora 11:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, jud Alba
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Molodeţ Maria Inspector superior Tel: 0372/586 473 , Fax: 0372/586 473 e-mail : [email protected]
Data afişării: 10.12.2021, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Inspector
Descriere post
Clasa: I
Grad: superior

Condiţii de participare

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) : ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ingineria resurselor vegetale şi animale specializarea (S) protecţia plantelor, ştiinţele pământului şi atmosferei specializarea(S) ştiinţa mediului ;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia obligatorie:

1. Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA

1. Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubritate, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea 51/2006 – privind Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA GENERALA

1. OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Partea a IV -a , Titlul II – Statutul functionarilor publici,
Capitolul I Dispozitii generale art. 369 – art. 382;
Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categoria de functionari publici art. 383 – art. 393;
Capitolul V Drepturi si indatoriri art. 412 – art. 463;
Capitolul VI Cariera functionarilor publici art. 464 – art. 486;
Capitolul VIII Sanctiuni disciplinare si raspunderea functionarilor publici art. 490 – art. 501;
Capitolul IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu art. 502 – art. 527.

2. Constitutia Romaniei, republicata,
Titlul I Principii generale art. 1 – art. 14;
Titlul II Drepturi, libertati si indatoriifundamentale art. 15 – art. 60;
Titlul III Autoritatile publice. Capitolul V, Sectiunea 2,
Administratie publica locala art. 120 – art. 123.

3. OG nr. 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Capitolul II Dispozitii speciale art. 6 – art. 25.

4. Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,
Capitolul II Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniu muncii
art. 7 – art. 13;
Capitolul III Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la
sanatate, la cultura si la informare art. 14 – art. 20.

TEMATICA SPECIFICA

1. Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubritate, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

2. Ordinul 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare
a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea 51/2006 – privind Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata cu
si completarile ulterioare.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO: Mașină de miliție din anii 1975-1980 la Retro Parada Primăverii 2024. Replică rară a fostelor mașini ale poliției

Bogdan Ilea

Publicat

în

VIDEO: Mașină de miliție din anii 1975-1980 la Retro Parada Primăverii 2024. Replică rară a fostelor mașini ale poliției În acest weekend în cetatea Alba Iulia la evenimentul dedicat mașinilor Retro Parada Primăverii, și-a făcut apariția și „ștrămoșul” autovechiculelor actuale de poliție. O replică exactă a fostelor mașini care deserveau miliției. Mașina este o replică […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea