Rămâi conectat

Curier Județean

ANGAJĂRI LA STAT: Concurs pentru ocuparea unei funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI LA STAT: Concurs pentru ocuparea unei funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 18.04.2022, ora 11:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Motilor, nr. 5A, Alba Iulia

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoana de contact Giurgiu Mariana Consilier superior Tel: 0372/586 470 , Fax: 0372/586 473 e-mail : [email protected]

Data afişării: 17.03.2022, ora 08:00

Denumire compartiment: AUTORITATE TUTELARA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Localitate: ALBA IULIA

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta – domeniul de licenta (DL):asistenţă socială
-Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie generală:

– Constituţia României
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare- Titlul I si Titlul II al PARTII a VI-a Statutul functionarilor publici;

Bibliografie specifică:

– Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 17/2000, republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificările şi completările ulterioare:

– Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICĂ

1. Constituţia României, republicată:
Titlul I Principii generale, art. 1 – art. 14
Titlu II Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, art. 15 – art. 60
Titlul III Autorităţíle publice. Capitolul V. Secţíunea 2 Administraţía publică locală;

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul II Dispoziţii speciale. Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art. 6 – art. 25;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– Capitolul II. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, art. 7 – art 13;
– Capitolul III. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţíe, la sănătate, la cultură şi la informare, art. 14 – art. 20;

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Titlul II Statutul funcţíonarilor publici:
– Capitolul I Dispoziíi generale art. 369 – art. 382
– Capitolul II Clasificarea funcţíilor publice. Categorii de funcţíonari publici
art. 383 – art. 393
– Capitolul V Drepturi şi îndatoriri art. 412 – art. 463
– Capitolul VI Cariera Funcţionarilor publici art. – 464 – art. 486
– Capitolul VIII Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funcţionarului public
art. 490 – art. 501
– Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu
art. 502 – art. 527.
– Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare (art. 104-186) ;
– Legea nr. 17/2000, republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificările şi completările ulterioare:
– Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 229).


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Un bărbat care a tâlhărit o femeie din Aiud pe stradă, condamnat la închisoare cu suspendare

Unirea Ziarul

Publicat

în

Un bărbat care a tâlhărit o femeie din Aiud pe stradă, condamnat la închisoare cu suspendare Un bărbat în vârstă de 28 de ani din Aiud a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru tâlhărie calificată. Călin T. a jefuit cu forța o femeie, în timp ce […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea