Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 decembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 decembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 3 decembrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 1 post de portar perioada nedeterminata

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii medii
– 5 ani vechime in munca
– disponibilitate program flexibil
– atestat paza
. Calendarul de desfasurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor până în 13.12.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 14.12.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– se pot depune contestatii până în data de: 15.12.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– afisarea rezultatelor: 15.12.2023, ora 15.00;
– proba scrisă în data de 18.12.2023, ora 12,00 la sediul instituției;
– afisarea rezultatelor de la proba scrisa: 18.12.2023, ora. 16.00;
– se pot depune contestatii până în data de: 19.12.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;
– afisarea rezultatelor: 19.12.2023, ora 15.00;
– proba interviu în data de 20.12.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afisarea rezultatelor de la proba de interviu: 20.12.2023, ora 13.00;
– se pot depune contestatii până în data de: 21.12.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;
– afisarea rezultatelor: 21.12.2023, ora 15.00;
– afisarea rezultatelor finale: 21.12.2023, ora 16.00.

Informațiile privind concursul se afișează la avizier Scolii Gimnaziale „Vasile Goldis” Alba Iulia, telefon: 0258811737.

*COLEGIUL NATIONAL „HOREA, CLOSCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA: 0.5 norma secretar.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) Studii superioare
b) Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), nivel avansat
c) Experiența în secretariat/resurse umane, în unități de învățământ și pe proiecte cu Fonduri europene, constituie avantaj
d) Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare, abilități de învățare si utilizare a programelor software
e) Vechimea: peste 5 ani în muncă.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

1.Depunere a dosarelor 29.11.2023-21.12.2023 14,00 Secretariatul școlii
2.Selecția dosarelor de înscriere 08.01.2024 9,00 Secretariatul școlii
3.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 08.01.2024 14.00 Avizierul școlii
4.Termen depunere contestații 08.01.2024-09.01.2024 14,00 Secretariatul școlii
5.Afișare rezultate finale selecție dosare 09.01.2024 15,00 Avizierul școlii
6.Probă scrisă 10.01.2024 09,00 Sala AEl (nr. 2)
7.Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 10.01.2024 14,00 Avizierul școlii
8.Termen depunere contestații 10.01.2024-11.01.2024 14,00 Secretariatul școlii
9.Afișare rezultate finale proba scrisa 11.01.2024 15,00 Avizierul școlii
10.Interviu(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.01.2024 09,00 Sala AEl (nr. 2)
11.Afișarea rezultatelor de la interviu 12.01.2024 14,00 Avizierul școlii
12.Termen depunere contestații 12.01.2024-15.01.2024 14,00 Secretariatul școlii
13.Afișarea rezultatelor contestațiilor 15.01.2024 15,00 Avizierul școlii
14.Afișarea rezultatelor finale 15.01.2023 15,30 Avizierul școlii

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la sediul instituției colegiului: Colegiul National ” Horea, Closca si Crisan Alba Iulia, email: [email protected], telefon: 0258/835164.

*PRIMARIA COMUNEI PIANU: Inspector de specialitate, treapta a II -a, în cadrul Compartimentului Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pianu, un post contractual de execuție vacant;

– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență echivalentă în una din următoarele domenii: construcțiilor, urbanism, amenajarea teritoriului, geodezie, topografie și cadastru;
– vechime în muncă: 1 an
– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
– Proba scrisă – 19.12.2023, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Pianu;
– Proba de interviu – 21.12.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Pianu
– Publicarea Anunțului – 27.11.2023

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, în perioada 27.11.2023 – 12.12.2023 ora 16:00 inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Pianu, situat în Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, număr de telefon 0258 761111, interior 12, e-mail: [email protected], persoana de contact: Gabriela BODEA, inspector Compartiment Relații Publice, precum și de pe site-ul instituției: www.primariapianu.ro.

*Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir cu sediul în Cugir, str. Aleea Constructorului nr. 1, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitoare- Creșa Kunterbunt Cugir, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 2 posturi normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie. Informatii la tel: 0723396794 sau de pe website: scoalagimnaziala3cugir.blogspot.com/.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 11.12.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
Data postării/publicării anunțului 24 Noiembrie 2023
Data limită de depunere a dosarelor 11 Decembrie 2023 12:00
Selecția dosarelor 11 Decembrie 2023 14:00
Afișarea selecției dosarelor 11 Decembrie 2023 15:00
Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 12 Decembrie 2023 10:00
Afișarea rezultatelor la contestații 12 Decembrie 2023 14:00
Proba practică 20 Decembrie 2023 10:00
Afișarea rezultatelor la proba practică 20 Decembrie 2023 14:00
Termen limită contestații la proba practică 20 Decembrie 2023 15:00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba practică 20 Decembrie 2023 16:00
Interviul 21 Decembrie 2023 09:00
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 21 Decembrie 2023 11:00
Termen limită contestații la proba de interviu 21 Decembrie 2023 12:00
Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 21 Decembrie 2023 14:00
Afișare rezultat final 21 Decembrie 2023 14:30

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator financiar gr. I S, COR 263111 din cadrul Administratiei Facultății de Teologie Ortodoxă.

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*, cu specializare într-una din ramurile de știință: “Științe economice” sau “Teologie” (*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);
– Experiență în muncă, în specializarea studiilor – minimum 5 ani;
– Binecuvântarea scrisă a ierarhului.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 13.12.2023, începând cu ora 1000, sediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 20.12.2023, începând cu ora 1100, sediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 22.12.2023, începând cu ora 1300 , sediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 29.12.2023 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258835901, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

*Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 0,50 normă de muncitor întreținere.

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

• Condiţiile necesare ocupării unui post: sunt cele prevăzute la art. 15 HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

a) disponibilitatea de a lucra in schimburi, 8-10;10-14;14-18
b) studii : generale sau medii
c) vechime: cel puțin 5 ani
d) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine
e) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end
f) Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate, mecanică

2. PROBELE DE CONCURS:
• Probă scrisă
• Probă practică

4. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul Grădiniței cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Alba, în perioada 24.10.2023- 11.12.2023, între orele 9.00- 12.00
• Selectia dosarelor se face în data de 12.12.2023
• Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor în data de 13.12.2023, ora 9 .
• Afişarea rezultatului final al selecţiei dosarelor în data de 14.12.2023, ora 9

• Concursul se va organiza la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” astfel:
Proba scrisă: 15.12.2023, ora 9
Afișare rezultate: 15.12.2023, ora 13

Proba practică: 19.12.2023, ora 9
Afișare rezultate: 19.12.2023, ora 12

• Depunerea contestatiilor:
– pentru selecţia dosarelor: în data de 13.12.2023, între orele 10-12;
– pentru proba scrisa: în data de 15.12.2023 între orele 13-15;

• Rezultatele finale se afişează în data 19.12.2023, ora 16.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” sau la numerele de telefon: 0358102921, 0786912307.
Angajator: Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”Alba Iulia.

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a 2 posturi vacante de PAZNIC, COR 962907
din cadrul Serviciului de Pază

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– nivel studii: medii liceale;
– minimum 1 an vechime în muncă;

Alte condiții specifice :
– deţinerea atestatului profesional / în curs de deținere a atestatului profesional * (Agent de securitate/ Agent de pază și ordine);
– apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat eliberat de medicul de medicina muncii pe care să fie înscrisă mențiunea „ apt pentru munca pe timp de noapte ”;
– apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat pe care să fie înscrisă mențiunea „ apt pentru munca pe timp de noapte ”
– fără antecedente penale pentru infractiuni săvârşite cu intenţie.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 12.12.2023, începând cu ora 10.00, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 19.12.2023, începând cu ora 8.30, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 21.12.2023, începând cu orele 8.30, Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 27.12.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, Direcția General Administrativă, corp D, parter– Biroul Personal Salarizare sau la telefon 0258806276.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a postului vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR gr. II (S), COR: 263111 din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023), profil economic sau juridic; vechime în muncă în profil economic sau juridic – minimum 3 ani;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 12.12.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 19.12.2023, începând cu ora 930, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 21.12.2023, începând cu orele 1130 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 27.12.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, Direcția General Administrativă, corp D, parter– Biroul Personal Salarizare sau la telefon 0258806276.

*SERVICIUL PUBLIC„GOSPODĂRIE COMUNALĂ” BLAJ cu sediul în str. Păcii, nr. 1, Blaj, județul Alba, în temeiul H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă, după cum urmează:

• denumirea postului: Muncitor necalificat Ingrijitor animale, pe perioadă nedeterminată, la compartimentul Adăpostul de câini fără stăpâni Blaj, 8 ore/zi și 40 ore/saptamana.

condiții specifice:
– nivelul studiilor: studii generale.
• vechimea în specialitate necesară ocupării postului: nu se solicită.
• alte condiții specifice:- disponibilitate imediată,
• abilitaţi, calități și aptitudini necesare: seriozitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, rabdare, viteza de reacție.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Afișarea anunțului 21.11.2023
Depunere dosare de înscriere: 22.11.2023-07.12.2023 de luni-vineri: 09.00-16.00
Selecție dosare de înscriere: 08.12.2023 ora 09,00
Afișare rezultate selecției dosarelor:08.12.2023 ora 10,00
Depunere contestații selecție dosare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor
Afișare rezultate contestații selecție dosare: 11.12.2023 ora 10,00
Proba practică: 15.12.2023 ora 10,00
Afișare rezultate la proba practică 15.12.2023 ora 14,00
Depunere contestații la proba practică, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice
Afișare rezultate contestații proba practică: 18.12.2023 ora 14,00
Interviu: 19.12.2023 ora 10,00Afișare rezultate interviu 19.12.2023 ora 14,00
Depunere contestații interviu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului
Afișare rezultate contestații interviu 20.12.2023 ora 14,00
Afișare rezultate finale concurs 20.12.2023 ora 15,00
Locul de depunere al dosarelor de concurs: sediul Serviciului Public „Gospodărie Comunală”, str. Păcii, nr. 1, Blaj, jud. Alba
Locul de desfășurare al probei practice: sediul Serviciului Public „Gospodărie Comunală”, str. Păcii, nr. 1, Blaj, jud. Alba
Locul de desfășurare al interviului: sediul Serviciului Public „Gospodărie Comunală”, str. Păcii, nr. 1, Blaj, jud. Alba
telefon 0752242313

*Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului vacant de informatician gr. II (S) COR 251901 din cadrul Biroului IT

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– nivel studii : Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);
– specialitate studii: informatică;
– vechime în specialitate: minim 3 ani
– cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 07.12.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 14.12.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 19.12.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 22.12.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs – Biroul Personal Salarizare , corp D – parter sau la telefon 0258806276.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului vacant de referent de specialitate gr. I (S) – COR 243201 din cadrul Centrului de Relatii Internationale al UAB

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– nivel studii : Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023) în profil socio – uman, economic, STEM (Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica);
– vechime în muncă: minim 5 ani vechime în muncă;
– alte condiții specifice: cunoașterea limbii engleze la nivel avansat.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 07.12.2023, începând cu ora 1000, Centrul de Relații Internaționale.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 15.12.2023, începând cu ora 1000, Centrul de Relatii Internationale.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 20.12.2023, începând cu ora 1000, Centrul de Relatii Internationale.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 27.12.2023, ora 1200 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, Centrul de Relatii Internaționale – Palat Apor, parter sau la telefon 0258/802814.

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator financiar gr. III S, COR 263111 din cadrul Biroului Personal-Salarizare

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);
b) Specializarea studiilor superioare de lungă durată: specializarea “Resurse umane” din ramura de știință “Sociologie” sau oricare dintre specializările din ramura de știință “ Științe economice”.
c) Experiență în muncă, în specialitatea studiilor superioare de lungă durată : minimum 1 an.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 07.12.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 14.12.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 19.12.2023, începând cu ora 1300 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 22.12.2023 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare sau la telefon 0258806276.

*Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului nr. 2, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: economist I, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie. Informatii la tel: 0258861816 sau de pe website: spitalaiud. ro .

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 05.12.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Superioare economice
2. Vechime în specialitatea studiilor: 3 Ani 6 Luni
3. Alte condiții: Curs achizitii publice

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
Data postării/publicării anunțului 20 Noiembrie 2023
Data limită de depunere a dosarelor 5 Decembrie 2023 15:00
Selecția dosarelor 6 Decembrie 2023 12:00
Afișarea selecției dosarelor 6 Decembrie 2023 13:00
Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 7 Decembrie 2023 13:00
Afișarea rezultatelor la contestații 8 Decembrie 2023 13:00
Proba scrisă 14 Decembrie 2023 09:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 14 Decembrie 2023 13:00
Termen limită contestații la proba scrisă 15 Decembrie 2023 13:00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 15 Decembrie 2023 15:00
Interviul 18 Decembrie 2023 09:00
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 18 Decembrie 2023 13:00
Termen limită contestații la proba de interviu 19 Decembrie 2023 13:00
Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 19 Decembrie 2023 15:00
Afișare rezultat final 19 Decembrie 2023 15:30

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. I – bucătar

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii medii ( minim 10 clase );
– Detinerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar;
– Minim 4 ani vechime în muncă;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:
1. Selecţia dosarelor de înscriere – 07.12.2023 Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei practice a concursului – 15.12.2023, începând cu ora 1000, Cantina studențească.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 20.12.2023, începând cu ora 1000 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 22.12.2023 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

*Școala Gimnazială „Vasile Goldis” cu sediul în: localitatea Alba Iulia , strada Calarasilor, nr.2, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, aprobat prin aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Denumirea postului: Îngrijitoare clădire
• post vacant, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii
vechime in munca :1 an
Data ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– Probă scrisă – 08.12.2023, ora 12. 00
– proba practică- 12.12.2023, ora 12.00
– interviul – 14.12.2023, ora 12.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.12.2023 ora 12:00, la sediul instituției.
Date contact: tel:0258/811737.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” IGHIU: Îngrijitor perioadă nedeterminată, 0,50 normă la Școala Gimnazială Șard

Concursul constă într-o proba practică care va avea loc în data de 05.12.2023, ora 10.00, la sediul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ighiu, com. Ighiu, str. Școlii, nr. 32, și interviu, care se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei practice.

Mai multe detalii legate de concurs gasiti la sediul firmei sau pe site-ul www.scoalaighiu.ro

Persoană de contact – secretar Beldean Maria, telefon 0258844207, 0745530825.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Proiect pentru amplasarea unor cișmele în Municipiul Sebeș. Locațiile unde ar putea fi așezate

Bogdan Ilea

Publicat

în

Proiect pentru amplasarea unor cișmele în Municipiul Sebeș. Locațiile unde ar putea fi așezate Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din Șebeș din data de 29 februarie, se află un proiect de hotărâre care prevede amplasarea a unui număr de 7 cișmele pe raza Municipiului Sebeș. Potrivit proiectului, cele 7 cișmele urmează să […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea