Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 decembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 decembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 decembrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.


Spitalul Municipal Sebeș – 1 post de manager

Condiții de participare:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Calendar:
1. Afișare anunț 04.12.2023
2. Termen limită de depunere a dosarelor la secretariatul Spitalului Municipal Sebeș 04.01.2024 ora 1400
3. Vizitarea spitalului de către candidații interesați, însoțiți de directorul medical 05.01.2024
4. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 08.01.2024 ora 1200
5. Termen pentru depunerea contestațiilor 09.01.2024 ora 1200
6. Termen pentru soluționarea contestațiilor 11.01.2024 ora 1200
7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidați pe pagina de web: spitalulsebes.ro secțiunea Anunțuri 11.01.2024 după ora 1400
8. Manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail: [email protected] 11.01.-15.01.2024
9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: [email protected] 11.01.-15.01.2024
10. Confirmarea intenției de participare pe adresa de e-mail: [email protected] 15.01.2024
11. Susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisiei 18.01.2024 ora 10.00
12. Afișarea rezultatelor 18.01.2024 ora 14.00
13. Termen pentru depunerea contestațiilor 19.01.2024 ora 14.00
14. Termen pentru soluționarea contestațiilor 22.01.2024 ora 13.00
15. Afișarea rezultatelor finale 23.01.2024 ora 12.00

Date de contact:
SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, Str. Șurianu nr. 41 Sebeș Jud Alba, E-mail: [email protected], Telefon: 0258731712 Fax:0258731705

Spitalul Municipal Blaj:

 • 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice
 • 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie
 • 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea microbiologie medicală
 • 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

Medic specialist confirmat în specialitatea specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice:
– normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de diabet, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Blaj.

– Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice.

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

Tematica si bibliografia:

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice:

 • Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs 10.01.2024 Ora 15,00
 • Data selecției dosarelor 11.01.2024
 • Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 11.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 15.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei scrise 17.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba scrisă 17.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 18.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 19.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei clinice/practice 22.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 22.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 23.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 25.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor finale 26.01.2024 Ora 15,00

Medic specialist psihiatru:

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie pentru postul de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

Tematica si bibliografia:

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea psihiatrie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor:

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist psihiatrie:

 • Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs 09.01.2024 Ora 15,00
 • Data selecției dosarelor 11.01.2024
 • Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 11.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 15.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei scrise 16.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba scrisă 16.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 17.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 18.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei clinice/practice 19.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 19.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 22.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 23.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor finale 25.01.2024 Ora 15,00

Medic specialist microbiologie medicală:

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală,

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

Tematica si bibliografia:

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor:

– Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist microbiologie medicală:

 • Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs 08.01.2024 Ora 15,00
 • Data selecției dosarelor 10.01.2024
 • Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 10.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 11.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei scrise 15.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba scrisă 15.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 16.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 17.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei clinice/practice 18.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 18.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 19.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 22.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor finale 23.01.2024 Ora 15,00

Medic specialist pediatru:

 • normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru Cabinetul de pediatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea pediatrie;
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica si bibliografia:

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea pediatrie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor:

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist pediatru:

 • Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs 05.01.2024 Ora 15,00
 • Data selecției dosarelor 09.01.2024
 • Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 09.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 10.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 11.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei scrise 12.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba scrisă 12.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 15.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 16.01.2024 Ora 15,00
 • Data probei clinice/practice 17.01.2024 Ora 09,00
 • Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 17.01.2024 Ora 15,00
 • Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 18.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 19.01.2024 Ora 15,00
 • Data afișării rezultatelor finale 22.01.2024 Ora 15,00

Univeristatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia – 1 post administrator financiar

Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator financiar gr. I S, COR 263111 din cadrul Serviciului Financiar Contabil

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);
b) Specialitate studii: Științe economice ;
c) Vechime în specialitate: minim 5 ani vechime pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în domeniul economic;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 27.12.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 08.01.2024, începând cu ora 1200, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 11.01.2024, începând cu ora 1200 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 16.01.2024 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

„Îți dau 1.000 de euro, șefule”: Cum a încercat un șofer din Alba care a încercat să mituiască un polițist de la rutieră

Ziarul Unirea

Publicat

în

„Îți dau 1.000 de euro, șefule”: Cum a încercat un șofer din Alba care a încercat să mituiască un polițist de la rutieră Un bărbat din Alba a fost condamnat de magistrații Tribunalului Alba la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Citește și: Șoferul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea