Amenzi aplicate de inspectorii ITM Alba

Inspectorii ITM Alba au derulat controale în domeniul relaţiilor de muncă la 41 de firme din judeţ, fiind depistate 191 de nereguli şi două persoane care munceau fără forme legale de angajare, motiv pentru care au fost aplicate 30 de sancţiuni: 3 amenzi în valoare de 9.000 lei, din care două pentru munca la negru cifrate la 6.000 lei şi 27 de avertismente. Potrivit declaraţiei inspectorului şef al ITM Alba, Horaţiu Puiu, principalele deficienţe constatate în timpul controalelor au fost: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;  nerespectarea procedurii cercetării prealabile în cazul aplicării sancţiunilor disciplinare; nu era condusă evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care atestă plata acestor drepturi; nu s-au compensat în bani, la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată; nu s-a negociat un spor la salariu pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; nu au fost realizate, la termenele scadente, măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost verificată activitatea a 31 de societăţi, la care s-au constatat 119 nereguli sancţionate cu 3 amenzi în valoare de 9.000 lei şi 21 de avertismente. Principalele deficienţe care au ieşit la iveală în timpul controalelor au fost: organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitate a muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010; desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic al lucrătorilor; lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice ale echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR; lipsa instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate; lipsa instruirii periodice a lucrătorilor; lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate; lipsa fişelor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale a lucrătorilor la angajare şi/sau periodică. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419