Ziarul Unirea

Alocaţia de susţinere a familiei, adoptată de Senat

Senatorii au adoptat tacit OUG 2/2011 care prevede ca familiile cu venituri de până la 370 lei/persoană să beneficieze de un ajutor financiar suplimentar constând într-o alocaţie pentru susţinerea familiei cu condiţia frecventării unei forme de învăţământ organizată potrivit legii fără absenţe şi cu note mai mari de 8. La data de 24 martie 2011 s-a împlinit termenul de adoptare tacită a proiectului de lege privind aprobarea OUG 2/2011 pentru modificarea Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Potrivit Legii 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia se acordă lunar, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, întocmită de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primaria comunei, oraşului, municipiului în a cărei raza teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie să fie însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. De asemenea, trebuie prezentate actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal cu livretul de familie. Potrivit normelor elaborate de Ministerul Muncii, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art.8 alin.(1) – (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie doar dacă frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizată potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nejustificate în cursul unui semestru, care să conducă la scăderea notei la purtare la 8. În acest sens, la depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii. Astfel, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, va fi transmisă situaţia privind absenţele şcolare înregistrate de aceşti copii. În acelasi timp, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă legală de învăţământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Peste 1.000 de tablete şi laptopuri, cu abonament de internet, cumpărate de Primăria Blaj pentru elevi

Curând, autorităţile din Blaj vor achiziţiona 933 de tablete şi 111 laptopuri, cu abonament de internet, conform necesarului solicitat de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Copiii de la grădiniță, până la 5 ani, NU vor purta mască. Anunțul ministrului Educației

“Din 10 septembrie, Consiliile de Administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP-urilor) și Inspectoratului școlar… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Declarația pe propria răspundere pentru părinți va fi ELIMINATĂ. Anunțul ministrului Educației despre începerea școlii

Conform ultimelor informații, declarația pe propria răspundere pentru părinți va fi eliminată din normele pentru începerea școlii, anunță ministrul Educației… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Profesorii din mediul rural pot accesa fonduri pentru implementarea centrelor after-school pentru copiii cu risc de abandon școlar (P)

Abandonul școlar în zonele rurale este un fenomen îngrijorător, nu vorbim doar despre situații accidentale. Pandemia a accentuat acest fenomen… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VAMAFEST – primul festival digital al unei trupe din România

VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține primul festival digital din România – un maraton… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare

Astăzi, optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare. Într-un mesaj postat pe… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mai mult de jumătate dintre părinții din România vor ore FIZICE pentru copii lor. Câți dintre ei își doresc învățământ online

Mai mult de jumătate (55%) dintre părinții elevilor români doresc revenirea la cursurile față în față, acordând cel mai crescut… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro