Rămâi conectat

Cultură Educație

Alocaţia de susţinere a familiei, adoptată de Senat

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Senatorii au adoptat tacit OUG 2/2011 care prevede ca familiile cu venituri de până la 370 lei/persoană să beneficieze de un ajutor financiar suplimentar constând într-o alocaţie pentru susţinerea familiei cu condiţia frecventării unei forme de învăţământ organizată potrivit legii fără absenţe şi cu note mai mari de 8. La data de 24 martie 2011 s-a împlinit termenul de adoptare tacită a proiectului de lege privind aprobarea OUG 2/2011 pentru modificarea Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Potrivit Legii 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia se acordă lunar, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, întocmită de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primaria comunei, oraşului, municipiului în a cărei raza teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie să fie însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. De asemenea, trebuie prezentate actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal cu livretul de familie. Potrivit normelor elaborate de Ministerul Muncii, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art.8 alin.(1) – (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie doar dacă frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizată potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nejustificate în cursul unui semestru, care să conducă la scăderea notei la purtare la 8. În acest sens, la depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii. Astfel, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, va fi transmisă situaţia privind absenţele şcolare înregistrate de aceşti copii. În acelasi timp, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă legală de învăţământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap. (A.D.T.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

Din cauza catastrofei de la BAC, patru licee din județul Alba nu vor mai putea organiza admitere în clasa a IX-a

Unirea Ziarul

Publicat

în

Din cauza catastrofei de la BAC, patru licee din județul Alba nu vor mai putea organiza admitere în clasa a IX-a, din anul viitor Din cauza promovabilității foarte proaste la sesiunile de vară și de toamnă ale examenului de bacalaureat din anul 2023, 4 licee din județul Alba nu vor mai avea dreptul să organizeze […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea