Rămâi conectat

Actualitate

Alegerile locale 2012 – în grafic

Publicat

în

Sinteza activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute, prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

  Au fost emise de către Prefectul judeţului Alba următoarele ordine:
a.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 64/19 martie 2012 privind constituirea Comisiei tehnice a judeţului Alba, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale;
b.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 65/19 martie 2012 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi de negociere a clauzelor contractuale în vederea atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii, pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Alba care vor avea loc în luna iunie 2012;
c.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 66/19 martie 2012 privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba;
d.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 70/22 martie 2012 privind aprobarea Programului calendaristic privind realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;
e.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 71/22 martie 2012 privind numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Alba pentru alegerea consiliilor locale şi primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor din luna iunie 2012;
f.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 72/22 martie 2012 privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru alegerile care vor avea loc în data de 10 iunie 2012;
g.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 74/23 martie 2012 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului judeţean Alba pentru alegerile care vor avea loc în data de 10 iunie 2012;
h.) Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 78/23 martie 2012 privind aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale din anul 2012.
S-au desfăşurat două şedinţe cu membrii Comisiei tehnice judeţene cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale: în data de 20 martie 2012 şi în data de 15 mai 2012.
Instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale a avut loc în data de 21 martie 2012.
Instruirea a fost efectuată în două serii şi a avut următoarea ordine de zi: a.) Precizarea cadrului normativ şi măsuri organizatorice; b.) Atribuţii ce revin autorităţilor administraţiei publice locale; d.) Cheltuieli cu privire la alegerile locale din anul 2012; e.) Precizări cu privire la întocmirea listelor electorale şi arondarea cetăţenilor cu drept de vot la secţiile de votare; d.) Asigurarea comunicaţiilor pe timpul alegerilor;
Au fost stabilite locaţiile sediilor birourilor electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală şi ulterior predate în condiţii corespunzătoare.
Au fost estimate cantitativ materialele necesare desfăşurării procesului electoral, acestea fiind achiziţionate în mare parte (ştampilele de control, tuşiere, tuş, etc)
Au fost desemnaţi preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, municipală, orăşenească şi comunală, la sediul Tribunalului Alba, în ziua de vineri, 13 aprilie 2012, de către Preşedintele Tribunalului Alba prin tragere la sorţi.
Au fost delimitate şi numerotate secţiile de votare de către toţi primarii, prin dispoziţie, fiind stabilite un număr de 431 secţii de votare (municipii – 106; în oraşe – 71; în comune: 254). Delimitarea şi numerotarea a fost adusă la cunoştinţă publică.
Au fost aduse la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul instituţiei şi prin comunicare către presă a datelor de contact ale birourilor electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti, comunale.
A fost comunicat numărul alegătorilor rezultat din listele electorale permanente şi complementare. Au fost în listele electorale permanente la data comunicării către birourile electorale de circumscripţie (16 aprilie 2012) un număr de 320038 cetăţeni cu drept de vot şi în listele electorale complementare un număr de 451 cetăţeni cu drept de vot. La data predării listelor electorale permanente către primari (26 aprilie 2012) figurau înscrişi în listele electorale permanente un număr de 319446 cetăţeni cu drept de vot.
Au fost întocmite: – lista cu jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia; – lista prevăzută la art. 24 alin. 5 din Legea nr. 67/2004 cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din nici un partid politic şi au cel puţin studii medii, dintre care se vor desemna preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitorii acestora.
Au fost desemnaţi preşedinţii şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, municipală, orăşenească şi comunală, la sediul Tribunalului Alba în ziua de vineri, 13 aprilie 2012, operaţiune efectuată de Preşedintele Tribunalului Alba prin tragere la sorţi.
În data de 18 aprilie 2012 a avut loc instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie.
Au fost stabilite locurile speciale pentru afişaj electoral de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale, prin dispoziţii.
Numărul total al buletinelor de vot care au fost tipărite :
4 tipuri (P, CL, PCJ, CJ) x 352.910 buletine vot = 1.411.640 buletine vot
Au fost completate birourile electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice care au depus liste de candidaţi. A fost stabilită ordinea pe buletinele de vot şi comunicată prefectului. Au fost pregătite machetele buletinelor de vot şi acordat BUN DE TIPAR.
Au fost comunicate către Direcţia Regională de Statistică listele de candidaţi.
A fost derulată campania de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi al mitei electorale.
În momentul de faţă: Se completează lista cu juriştii care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiilor de votare şi a locţiitorului acestuia, precum şi lista prevăzută la art. 24 alin. 5 din Legea nr. 67/2004 cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din nici un partid politic şi au cel puţin studii medii, dintre care se vor desemna preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora. Se desfăşoară arondarea cetăţenilor cu drept de vot la secţiile de votare.

Publicitate

Actualitate

Măsurile pentru reducerea facturilor la energie, anunțate de Florin Cîțu. Care sunt diferențele între proiectul PNL și cel PSD

Publicat

în

Măsurile pentru reducerea facturilor la energie, anunțate de Florin Cîțu. Care sunt diferențele între proiectul PNL și cel PSD

Florin Cîțu, premierul interimar, a prezentat, în cursul zilei de luni, măsurile prin care Guvernul dorește să combată creșterea prețului la energie electrică și gaze în următoarele luni.

La aproape două săptămâni de la momentul în care Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură, Florin Cîţu anunţă măsurile pentru reducerea facturilor la energie şi gaze.

Electrica Furnizare Discount

„Soluțiile noastre pentru facturile la energie ale românilor:
– plafonarea prețurilor la energie;
– compensarea unei părți din factura la energie, complementar cu plafonarea;
– amânare la plată a facturilor pentru cei care nu pot să plătească.
Nu lăsăm pe nimeni în urmă!”, a scris premierul interimar Florin Cîţu, pe Facebook.

Proiectul de lege depus de PSD în Parlament prevede plafonarea preţurilor nu la nivelul actual, aşa cum anunţase premierul demis Florin Cîţu, ci la o valoare de aproape patru ori mai mică, astfel încât „românii să le poată suporta”.

”Numărul mare de oameni din toate zonele țării care s-au alăturat acestei campanii, în numai două săptămâni, arată gradul uriaș de suport public al măsurilor inițiate de PSD. Credem că acest fapt trebuie să fie un semnal clar pentru parlamentarii tuturor partidelor la dezbaterile de luni, din Senat, privind așteptările populației față de acest proiect extrem de important pentru milioane de români”, au precizat social-democraţii.

Proiectul PSD prevede plafonarea pentru 6 luni a prețurilor la energie și gaze la niveluri pe care românii să le poată suporta. Astfel, în cazul electricității, PSD a propus, prin ultimele amendamente depuse vineri, un plafon de preț al energiei active de 250 de lei/Mwh, în condițiile în care ultimele oferte ale furnizorilor către populație, această valoare a ajuns la peste 950 lei/Mwh.

În cazul gazelor naturale, plafonul propus este de 135 de lei/Mwh, față de oferte ale furnizorilor de 650 lei/Mwh. Soluțiile PSD produc o scădere a prețului final față de actualele oferte ale furnizorilor cu 74% în cazul energiei și 79% în cazul gazelor.

De asemenea, varianta PSD este net superioară propunerilor PNL: liberalii ajung la un preț final al kilowattului de 1,01 lei, în vreme ce în varianta noastră, kilowattul va costa doar 0,67 lei.

Sursa: romaniatv.net

Citește mai mult

Actualitate

APIA demarează plățile în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată pe 2021: Finanțare de peste un miliard de euro

Publicat

în

APIA demarează plățile în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată pe 2021: Finanțare de peste un miliard de euro

Începând de luni, 18 octombrie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021, anunţă un comunicat al agenţiei.

Potrivit sursei citate, APIA îşi propune, în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 – 30 noiembrie 2021, să finanţeze fermierii cu o sumă de peste un miliard de euro, atât pentru schemele finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cât şi pentru măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

„În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70% în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.”, se menţionează în comunicat.

Electrica Furnizare Discount

Sursa: dcbusiness.ro

Citește mai mult

Actualitate

Cum putem reduce consumul de benzină sau de motorină. Economie de combustibil, dar și de stres

Publicat

în

Cum putem reduce consumul de benzină sau de motorină. Economie de combustibil, dar și de stres

„Ne plângem de scumpirea carburantului, dar avem o metodă foarte simplă de a reduce costurile: să conducem defensiv. Când conduci defensiv scade și riscul de accident, nu mai uzezi nici mașina atât de mult (cauciucuri, frâne, etc) și, bineînțeles, faci economie de combustibil”, a transmis șoferul profesionist.

Putem reduce din timp când vedem că n-avem unde înainta

„Sunt mașini care au sistemul dotat cu start-stop la care motorul se oprește la semafor, dar nu doar atât. Ce trebuie să facem să consumăm mai puțin? Trebuie să accelerăm doar atât cât mașina să înainteze ușor, fără să exagerăm, fără să accelerăm violent. În plus, trebuie să reducem din timp lăsând mașina în viteză, nu scoțând mașina pe liber. Să reducem din timp înseamnă că văd că urmează un semafor roșu sau o coloană și că nu are rost să accelerez până mă apropii de coloană”, a adăugat el, pentru DC NEWS.

Economie de combustibil, dar și de stres

„Foarte mulți au senzația că dacă reduc din timp de fapt pierd timp. Își zic: «Dacă se bagă altul în fața mea?». Atunci sunt tentați să stea cât mai aproape de cei din față să nu se bage altul. Dacă ne gândim că o mașină intrată în față înseamnă doar câțiva metri mai în spate, nu are rost să ne stresăm și să încercăm de fiecare dată să fim cât mai aproape de mașina din față”, mai este de părere Titi Aur.

Electrica Furnizare Discount

Vor exista mereu șoferi nesimțiți, dar într-un oraș mare precum Bucureștiul nu câștigă decât 1-2 minute

„Bineînțeles că vom întâlni întotdeauna șoferi nesimțiți care nu înțeleg ce înseamnă să conducă ecologic, economic și, nu în ultimul rând, cu bun simț. Se vor strecura, vor trece de pe o coloană pe alta, dar totuși îmi place să cred că sunt excepțiile. Înseamnă 3-5% din șoferi și atunci dacă toți ceilalți care gândesc normal, conduc normal, elegant, economic nu-i vor băga în seamă, ei vor fi doar oile negre. Cei conștienți că vor să facă și economie de uzura mașinii, combustibil, dar și de stres, vor urma aceste sfaturi. De ce să fiu un stresat și să accelerez, să frânez și să fiu foarte aproape din mașina din față? Traversând dintr-o parte într-alta un oraș mare, așa cum este Bucureștiul, condusul agresiv nu aduce decât un minut sau două în plus, cu un cost mare pentru consum, mediu și ceilalți participanți la trafic”, a conchis el.

Sursa: dcnews.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare