AJPIS Alba: Precizări în atenția asociațiilor și fundațiilor care doresc să depună cereri de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba informează că prin H.G. Nr. 619/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică , care înființează și administrează unițăți de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, s-a stabilit că începând cu anul 2018, cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale să poată beneficia de subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli de funcționare pentru centrele de servicii sociale pe care le administrează.

O altă modificare se referă la situația în care dacă se suplimentează creditele bugetare pe parcursul execuției bugetare, există posibilitatea încheierii de convenții pentru subvenționarea centrelor de servicii sociale care deși au întrunit punctajul minim necesar de 60 de puncte, nu au putut fi finanțate începând cu luna ianuarie, neîncadrându-se în limita bugetului abrobat cu această destinație.

ELIT

Documentația de solicitare a subvenției se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociațiile și fundațiile interesate și se înregistrează la registratura Agenției județene pentru  plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul asociația sau fundația și conține următoarele:

  1. Cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la normele metodologice, în 3 exemplare;
  2. Ultimul bilanț contabil, înregistrat la Direcția finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, sau la Administrația financiară municipală, respectiv a municipiului București;
  3. Balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației;
  4. Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii.

Menționăm că termenul limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2018 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie, respectiv 29 septembrie 2017, orele 14.00, la sediul AJPIS Alba( potrivit art.3 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...