Rămâi conectat

Curier Județean

AJPIS Alba: Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot beneficia de acordarea unor subvenţii de la bugetul de stat

Ziarul Unirea

Publicat

în

AJPIS Alba: Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot beneficia de acordarea unor subvenţii de la bugetul de stat

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba vă informează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot beneficia de acordarea unor subvenţii de la bugetul de stat .

Documentația de solicitare a subvenției pentru anul 2024 se poate depune în pachet închis la registratura AJPIS, până la data de 29.09.2023 ora 14:00.

Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

a) administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

Sunt necesare următoarele documente:

a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, din Hotărârea nr. 1153/2001( incluzând anexele A și B la cerere, respective fișa tehnică privind unitatea de asistență social și date privind bugetul unității de asistență social ) , completată și asumată prin semnare, inclusiv prin semnătură electronică;
b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la Administrașia Județeană a Finanţelor publice Alba;
c)balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii scadente.

În cazul în care asociația/fundația/cultul solicită subvenţii pentru unităţi de asistenţă socială/ puncte de lucru cu personalitate juridică cu sediul în alte judeţe decât cel in care işi are sediul asociația/fundația/cultul, în dosarul de solicitare a subvenţiei va trebui să existe şi certificat de atestare fiscală emis de organele locale din judeţele respective, în original.

Se va avea în vedere drept condiție obligatorie pentru admiterea dosarului, existența întregii documentații solicitate în plicul depus, asupra acestui aspect nemaiputându-se reveni ulterior datei limită de depunere.

Cu deosebita consideratie,

Director executiv
Flaviu Cozuc


Secțiune Știri sub articolul principal

 Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

14 decembrie | Concert de colinde organizat de Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia: Corul Theotokos și al Facultății de Teologie vor aduce spiritul Crăciunului

Ziarul Unirea

Publicat

în

14 decembrie | Concert de colinde organizat de Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia: Corul Theotokos și Corul Facultății de Teologie vor aduce spiritul Crăciunului Concertul de colinde va fi organizat în data de 14 decembrie 2023, la ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. În cadrul spectacolului vor încânta publicul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Sport

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare