// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

AJOFM Alba: Încadrarea tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani  în baza contractelor de solidaritate

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba asigură promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială prin: acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat se realizează de către Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, în baza unui contract de solidaritate (a cărui durata minimă este de 1 an și maximă de 3 ani), şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială şi constau în:

– informare şi consiliere profesională;

– mediere a muncii;

– plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Subvenţia lunară acordată angajatorilor de inserţie pentru un tânăr marginalizat social angajat, reprezintă salariul de bază stabilit la data angajării dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR – 500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază lunar, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat. Suma se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de doi ani.

Suma prevăzută se acordă în situaţia în care:

Încadrarea în muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale;

Tinerii cu risc de marginalizare socială, care au încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială un contract de solidaritate şi cărora, anterior datei de expirare a acestuia, le încetează raportul de muncă la primul angajator de inserţie, se pot încadra la un alt angajator de inserţie cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Conform Legii 76/2002, așa cum a fost modificată prin Legea 250/2013, tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  1. a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
  2. b) are dizabilităţi;
  3. c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
  4. d) are copii în întreţinere;
  5. e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  6. f) este victimă a traficului de persoane.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/811470 sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro