69.000 de lei amenzi pentru munca la negru

În perioada 15 – 19 noiembrie, ITM Alba a derulat controale, în domeniul relaţiilor de muncă, la 59 de firme din judeţ, la care au fost depistate 168 de nereguli printre care şi 23 de persoane care munceau fără forme legale de angajare. Aşa cum ne-a informat Horaţiu Puiu, inspectorul şef al ITM Alba, ca urmare a deficienţelor constatate au fost aplicate 30 de sancţiuni din care 12 amenzi în valoare de 72.000 lei (11 pentru munca la negru cifrate la 69.000 lei) şi 18 avertismente. Dintre neregulile semnalate la firmele din judeţ amintim: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea contractelor individuale de muncă; neînregistrarea în termenul legal la ITM Alba a contractelor individuale de muncă; primirea la muncă a persoanelor în absenţa fişelor de aptitudine; nu era condusă evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care atestă plata acestor drepturi; netransmiterea la ITM Alba a registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările intervenite etc. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii ITM Alba au controlat 40 de firme din judeţ, la acestea fiind depistate 163 de deficienţe, motiv pentru care s-au aplicat 41 de sancţiuni: 5 amenzi în valoare de 19.500 lei şi 36 de avertismente. Dintre neregulile constatate amintim: lipsa verificărilor periodice la echipamentele tehnice; desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajarea lucrătorilor; lipsa instruirii la angajarea lucrătorilor sau efectuarea necorespunzătoare a acesteia; lipsa semnalizării de securitate şi sănătate la locurile de muncă; lipsa balustradelor de protecţie la schelele utilizate în şantiere etc. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419