Rămâi conectat

Economie

30 mai – termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale pentru 2010

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Până la 30 mai, societăţile comerciale sunt obligate să depună situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora pentru exerciţiul financiar 2010, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. Situaţiile financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi de formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Situaţiile financiare anuale, raportul administratorului, respectiv al consiliului de administraţie sau al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Finanţelor, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Situaţiile financiare anuale trebuie să fie semnate şi ştampilate de persoanele în drept (directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie), conform legii.
l Termen de depunere
Potrivit legii, termenul pentru întocmirea şi depunerea la Finanţe a situaţiilor financiare anuale, de societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 mai 2011). Subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2010 la Finanţe în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale vor depune situaţiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 2010 (30 aprilie 2011). Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale întocmesc situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2010 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 şi le depun în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 aprilie 2011). Pentru completarea situaţiilor financiare anuale se utilizează programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, care conţine formularistica necesară şi programul de verificare, cu documentaţia de utilizare aferentă. (A.D.T.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Economie

Economie

CN ROMARM SA București – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR SA: Anunț public privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Ziarul Unirea

Publicat

în

21 februarie 2024: Anunț public privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului C.N. ROMARM S.A. București – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “SISTEM DE PRODUCERE A […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea