Rămâi conectat

Politică Administrație

24 februarie| Ședința CJ Alba: Stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2022, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

24 februarie| Ședința CJ Alba: Stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2022, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 24 februarie 2022. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2022 și și aprobarea „Strategiei de mobilitate și conectivitate în județul Alba 2022-2027”.

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 14 februarie 2022
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 35/3 februarie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 239/25 octombrie 2021 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2022
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

3. Proiect de hotărâre nr. 36/3 februarie 2022 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 704K: Vinerea (DJ 704) – Săliştea ( DJ705E), ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

4. Proiect de hotărâre nr. 37/3 februarie 2022 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 107K: Galda de Jos (DJ107H) – Mesentea -Galda de Sus – Măgura – Poiana Galdei – Modoleşti -Întregalde – Ivăniş – Ghioncani – DJ107I (Bârleşti), ca urmare a realizării unor lucrări de consolidare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

5. Proiect de hotărâre nr. 38/3 februarie 2022 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 103 E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârboviţa – Gârbova de Sus, ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

6. Proiect de hotărâre nr. 39/3 februarie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107U – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul care se identifică integral cu imobilul înscris în C.F nr. 75603 Şibot sub nr. top. 3851, C.F. nr. 75605 Şibot sub nr. top. 3852 şi parte din C.F. nr. 299 Băcăinţi sub nr. top. 3849, 385
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

7. Proiect de hotărâre nr. 40/3 februarie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A – proprietate publică a UAT- Judeţul Alba şi imobilul situat în intravilanul comunei Blandiana, sat aparţinător Acmariu, nr. 186, judeţul Alba care este necesar în vederea întocmirii documentaţiei tehnice de primă înscriere cu notare posesie în Cartea funciară
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

8. Proiect de hotărâre nr. 41/3 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului, înscris în CF nr. 71483 Sălciua cu nr. cad. 71483, aferent DJ 750C, situat administrativ în comuna Sălciua, judeţul Alba – proprietate publică a UAT- Judeţul Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului,

9. Proiect de hotărâre nr. 42/7 februarie 2022 privind actualizarea datelor imobilului – modificarea suprafeţei (diminuare) și repoziționare – înscris în CF 71485 Bucerdea Grânoasă, intravilan, aferent drumului judeţean DJ 142P – proprietate publică a Judeţului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
10. Proiect de hotărâre nr. 45/8 februarie 2022 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Cut a unui tronson din drumul județean DJ 106M: Cut (DN 1) – Câlnic, situat în intravilanul localității Cut, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului,

11. Proiect de hotărâre nr. 47/10 februarie 2022 privind aprobarea „Strategiei de mobilitate și conectivitate în județul Alba 2022-2027”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

12. Proiect de hotărâre nr. 48/10 februarie 2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

13. Proiect de hotărâre nr. 49/10 februarie 2022 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Lopadea Nouă a unor tronsoane din drumul județean DJ 107E: Aiud (DN1) – Ciumbrud – Băgău – Lopadea Nouă – Hopârta – Vama Seacă (DJ 107D), situate în intravilanul localităților Lopadea Nouă și Băgău, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului,

14. Proiect de hotărâre nr. 52/14 februarie 2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

15. Proiect de hotărâre nr. 53/14 februarie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilele situate în extravilanul comunei Vinţu de Jos, sat aparţinător Pârâu lui Mihai, nr. F.N., judeţul Alba, care sunt necesare în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice de primă înregistrare imobile – înscriere posesie faptică în Cartea funciară
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului,

16. Proiect de hotărâre nr. 54/15 februarie 2022 cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

17. Proiect de hotărâre nr. 55/15 februarie 2022 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2022-2023
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

18. Proiect de hotărâre nr. 56/15 februarie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 705D – proprietate publică a UAT- Judeţul Alba şi imobilul situat în intravilanul comunei Almaşu Mare, sat Almaşu Mare, nr. 145, judeţul Alba, care este necesar în vederea întocmirii documentaţiei tehnice de înscriere posesie în Cartea funciară
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

19. Proiect de hotărâre nr. 57/16 februarie 2022 privind aprobarea Rezultatelor inventarierii bunurilor și documentelor Administrației Siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa în scopul transferului către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

20. Proiect de hotărâre nr. 58/16 februarie 2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2022
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

21. Raport de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe anul 2021
Prezintă: Frăcea Valentin Ioan, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

22. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Continuă lucrările de modernizare a străzilor din Teiuș: Se decopertează pe Mihail Kogălniceanu și se finalizează înlocuirea conductelor de apă pe Horea

Ziarul Unirea

Publicat

în

Continuă lucrările de modernizare a străzilor din Teiuș: Se decopertează pe Mihail Kogălniceanu și se finalizează înlocuirea conductelor de apă pe Horea La Teiuș continuă lucrările de modernizare a străzilor. Zilele acestea se decopertează pe Mihail Kogălniceanu și se finalizează înlocuirea conductelor de apă pe Horea, au anunțat reprezentanții primăriei. Citește și: FOTO: „Polivalenta de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea