Rămâi conectat

Curier Județean

22 decembrie: Ședința CL Alba Iulia – Stabilirea valorilor taxelor locale și impozitelor pentru 2021 și acordarea sumei de 1000 de lei pentru un vârstnic de 101 ani din municipiu, pe ordinea de zi

Publicat

în

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 22 decembrie 2020, de la ora 13:00, în regim de videoconferință. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale aplicabile în anul 2021 și acordarea sumei de 1000 lei domnului Chiroaea Vasile din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 101 ani.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Încheierea nr. 4098/CC/2020 pronunțată de Judecătoria Alba Iulia în Dosar nr. 7130/176/2020 prin care s-a dispus validarea mandatului de consilier local al Consiliului local al municipiului Alba Iulia al doamnei Oltean Sabina Larisa, membru al PNL

Electrica Furnizare Discount

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2020

3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2020 al Municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021

5. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale d-nului Marcel Valerian Jeler – Secretar general al Municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 278/2020 a Consiliului local cu privire la organizarea celor cinci comisii de specailitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 286/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația “Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2021

9. Proiect de hotărâre privind modificare Hotărârii nr. 328/2019 a Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Time for International CooperaTion: Active Cities”‏, acronim „TICTAC”, finanțat în cadrul programului ERASMUS +, KA204 – Strategic Partnerships for adult education

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi al Serviciului public „Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad superior, începând cu data de 01 ianuarie 2021

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, a organigramei și statului de funcții al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare a reorganizării, începând cu data de 1 ianuarie 2021

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021

13. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei domnului Chiroaea Vasile din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 101 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

14. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Inspectoratului Școlar Județean Alba a imobilului (clădire) a Școlii generale nr. 4 – Partoș, strada Liliacului, nr. 2

15. Proiect de hotărâre privind predarea – primirea cu titlu gratuit a echipamentelor IT/ media, achiziționate de către Municipiul Alba Iulia pentru Colegiul economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – REGLEMENTARE TRAMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. ARTARULUI, FN, solicitant STOIA EUGEN, TEODORESCU ADRIANA GEORGETA, POPESCU DAN MIHAI conform planului de situație anexat, cu conditia realizarii pastilei de intoarcere cu respectarea normativelor in vigoare.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE DRUM DE ACCES” ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant POP VICTOR, POP MARIA, STAN MARINELA, KORB VICTORIA conform planului de situație anexat, cu conditia amenajarii lotului 1(de la str. Izvorului), ca si zone verzi, parcai si/sau loc de joaca.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. GRUIA NOVAC, IOAN PETRU CULIANU, FN, solicitant OLKAR ENIKO, MARGINEAN ALEXANDRU SORIN, DAN PETRU VASILE, DAN DOINA FLOARE, DAN BOGDAN IOAN, DAN VASILE VIOREL, DAN VASILE DANIEL, MARINEAN ANA, TODORAN ANA conform planului de situație anexat, cu conditia respectarii indicatorilor urbanistici POT si CUT aferenti UTR-L1 extras din RLU al PUZ aprobat cu HCL 195/2013.

Art.4 : Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 126532/11.12.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 35A solicitant MOLDAN PETRU PENTRU SC AGRO TRANSPORT ALBA SRL, conform planului de situație anexat.

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124562/07.12.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal, „ELABORARE PUZ – SCHIMBARE REGLEMENTARI PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE APROBAT CU HCL NR.158 ART.5/24.02.2018”, ALBA IULIA. STR. EMIL RACOVITA, NR. 31, solicitant SOCIETATEA NATURA IMPORT-EXPORT SRL, conform planului de situație anexat.

Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124514/07.12.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal, „ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE LOT”, ALBA IULIA, STR. MOHORULUI, FN, solicitant ALBU PETRONELA, ALBU MARCU MARIUS, conform planului de situație anexat.

Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124515/07.12.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal, „ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 296, ART. 9/27.09.2019”, ALBA IULIA, BD. REPUBLICII, NR. 6, solicitant SC ALBA RESIDENT SRL, POPA IOAN, POPA DOINA ELENA, CRAINIC ADRIANA, FECHETE LIVIU SI FECHETE ALEXANDRA, MIREA IULIAN SI MIREA LILIANA, VATU IOAN SI VATU ELENA, BOBARIU REMUS SI BOBARIU LUCIA, CIUCUR NADIA SOFIA, MORARIU SILVIA SI MORARIU PETRONELA, HERMAN LIVIA SI HERMAN VASILE, LUCA ADRIAN, conform planului de situație anexat.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.116.072/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC STAR NORD IMPEX SRL

18. Proiect de hotărâre privind exonerarea de la plata chiriei aferente contractului de închiriere nr.57.594/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Țălnar Ilinca Alexandra, pe perioada instituirii carantinei în municipiul Alba Iulia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapa, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placa și a tarifului pentru închiriat capac frigorific aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificate prin HCL nr.313/2017 și prin HCL nr.297/2019 și a modificării art.33 din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, aprobat prin HCL nr.156/2011

20. Proiect de hotărâre aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.167/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Iancu Ion

21. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.1197/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC INTERCOM SRL

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.2.112/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Sitar Virginia

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.11.985/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Todea Dionisie Adorian

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.84.238/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și Țurcaș Vali și Florio Giuliano

25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Sliven

26. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea Municipiului Alba Iulia – domeniul privat a imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza

27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Livezii

28. Diverse

Publicitate

Curier Județean

Vaccinarea anti-Covid a copiilor între 5 și 11 ani, la Sebeș: Cu ce ser se pot imuniza și unde se află centrul

Publicat

în

Vaccinarea anti-Covid a copiilor între 5 și 11 ani, la Sebeș: Cu ce ser se pot imuniza și unde se află centrul

Primăria Municipiului Sebeș anunță că, începând cu data de 26 ianuarie 2022, se derulează campania de vaccinare a copiilor din grupa de vârstă 5-11 ani, pentru limitarea pandemiei de Covid-19.

Campania de imunizare se desfășoară într-un spațiu special amenajat minorilor, în cadrul Centrului de vaccinare Sebeș, situat în cartierul Aleea Lac, nr. 12, la sediul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Sebeș.

Electrica Furnizare Discount

Imunizarea minorilor are loc în prezența și cu acordul părintelui sau reprezentantului legal.

Copiii pot fi programați prin intermediul platformei naționale de programare sau prin prezentarea directă la sediul Centrului de vaccinare din Sebeș. Informații la numărul de telefon: 0712010366.

Serul utilizat este vaccinul Comirnaty produs de Pfizer BioNTech

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| O viață cât un centenar: Veteranul Aurel Mureșan sărbătorit de autoritățile aiudene la împlinirea vârstei de 100 de ani

Publicat

în

FOTO| O viață cât un centenar: Veteranul Aurel Mureșan sărbătorit de autoritățile aiudene la împlinirea vârstei de 100 de ani

Aiudeanul Aurel Mureșan, a fost sărbătorit miercuri, 26 ianuarie, de către administrația locală, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani.

Aurel Mureșan este veteran de război, acesta luptând în Cel de-al Doilea Război Mondial, pe frontul de Est și a fost prizonier de război timp de doi ani și jumătate, fiind închis într-o mină.

„Astăzi i-am transmis un călduros „La mulți ani!” din partea întregii comunități aiudene, domnului Mureșan Aurel, care a împlinit onorabila vârstă de 100 de ani!”, au transmis reprezentanții primăriei municipiului Aiud.

Electrica Furnizare Discount

Acesta face parte dintr-o familie longevivă, având încă trei frați cu vârste de peste 90 de ani, în viață.

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Elevii din Teiuș și Petrești au aflat de la polițiști și specialiști în prevenirea traficului de persoane care sunt cele mai bune soluții pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor

Publicat

în

FOTO| Elevii din Teiuș și Petrești au aflat de la polițiști și specialiști în prevenirea traficului de persoane care sunt cele mai bune soluții pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor

În zilele de 25 și 26 ianuarie 2022, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba împreună cu polițiștii Biroului Siguranță Școlară, polițiști de proximitate și specialiștii Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane au fost prezenți la Liceul Teoretic Teiuș și la Școala Gimnazială Petrești, unde au desfășurat activități de informare a elevilor, menite să le aducă un plus de siguranță.

Pe lângă subiectele legate de prevenirea violenței în mediul școlar, bullying/ cyberbullying sau a traficului de persoane și pornografiei infantile, a fost abordată tema privind prevenirea agresiunilor sexuale asupra minorilor, care este, de altfel, obiectivul campaniei care se derulează, la nivel național, intitulată ”Atingeri nedorite”.

Polițiștii le-au vorbit elevilor despre resursele pe care le au la dispoziție, atât pentru a se informa, cât şi pentru a primi consiliere specializată, faptul că pot suna, gratuit, la 116 111, linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului.

Electrica Furnizare Discount

Campania națională ”Atingeri nedorite” are ca și principal obiectiv creşterea nivelului de informare al copiilor, părinţilor și publicului larg asupra necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea agresiunilor sexuale și încurajarea victimelor de a cere ajutor.

Materialele informative pentru copii includ conţinut elaborat de psihologii Asociației Telefonul Copilului, pe înţelesul lor, sub sloganul „Suntem rezultatul atingerilor trăite: Află cum te poți proteja de cele nedorite”. Acestora le este dedicată și o pagină web care arată cum se poate recunoaște un caz de agresiune sexuală, cu sfaturi de prevenire, explicații despre impactul psihologic asupra victimei și exemple de cazuri reale, consiliate de organizație (editate pentru respectarea anonimatului): https://www.116111.ro/AtingeriNedorite.

Codul Penal incriminează agresiunea sexuală în rândul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, iar fapta ce are ca victimă un minor este pedepsită mai aspru.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare