TAXE neschimbate la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia: Costurile pe care le vor suporta beneficiarii

Consilierii locali vor avea de aprobat în ședința de marți, 28 ianuarie 2020, stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2020.

Începând cu 1 februarie 2020, costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia în funcție de gradul de dependență al persoanei îngrijite, va fi:

a) pentru persoanele independente 3.100 lei/ beneficiar;

b) pentru persoanele semidependente 4.200 lei/ beneficiar;

c) pentru persoanele dependente 4.450 lei/ beneficiar.

Contribuția lunară de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabilește în funcție de gradul de dependență al fiecărui beneficiar pe baza costului mediu lunar, după cum urmează:

a) pentru persoanele independente 2.000 lei/ beneficiar;

b) pentru persoanele semidependente 2.200 lei/ beneficiar;

c) pentru persoanele dependente 2.400 lei/ beneficiar.

Încadrarea beneficiarilor în grade de dependență se realizează de către Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, prin personalul de specialitate numit în echipa de evaluare.

Beneficiarii instituționalizați în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar ori contribuția de întreținere pentru fiecare categorie de beneficiari.

Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată: soț și soție, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege.

Contribuția susținătorilor legali ai persoanelor instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabilește în următoarele procente:

Totalul contribuțiilor încasate și virate bugetului local (cu excepția sumelor restituite în cazul deceselor). în anul 2019 a fost de 1.140.502 lei, la un număr mediu de beneficiari de 77. Din această sumă, proporția de 70,60% a fost acoperită din veniturile (pensiile) beneficiarilor, iar 29,40% a fost acoperită de o parte dintre susținătorii legali ai acestora. Raportând totalul contribuțiilor la numărul mediu de beneficiari, rezultă o contribuție medie lunară efectiv încasată în sumă de 1.234 lei.

Din totalul numărului de beneficiari, aproximativ 70% dintre persoanele îngrijite în cămin sunt încadrate în rândul persoanelor semidependente și dependente. Persoanele aflate în stare de semidependență și dependență necesită servicii de îngrijire speciale care generează consumuri mai mari decât persoanele independente.

Totalul cheltuielilor curente înregistrate în anul 2019 a fost de 3.733.332 lei, din care cheltuielile cu bunuri și servicii (titlul II codul 20) reprezintă 34,49%.

În prezent, sunt instituționalizate 80 de persoane vârstnice, dintre c;ire un număr de 37 nu au susținători legali sau aceștia nu au venituri suficiente pentru acoperirea diferențelor de plată. Pentru un număr de 22 de persoane sc acoperă integral contribuția de întreținere prin completarea sumelor stabilite de la susținătorii legali, iar pentru un număr de 21 de beneficiari se acoperă parțial diferența de contribuție.

Cheltuielile curente totale prevăzute în proiectul de buget pentru anul 2020 sunt în sumă de 4.708 mii lei, din care cheltuieli de personal 3.023 mii lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 1.685 mii lei.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...