Studiu de fezabilitate pentru construcția unui ansamblu de locuințe sociale în Alba Iulia: Licitația de peste 200.000 de lei, lansată recent în SEAP

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Studiu de fezabilitate pentru construcția unui ansamblu de locuințe sociale în Alba Iulia: Licitația de peste 200.000 de lei, lansată recent în SEAP

Municipiul Alba iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru elaborare studiu de fezabilitate pentru: “Construire ansamblu de locuințe sociale, cartier Gheorghe Șincai, 5 tronsoane Tip B2,B3, B4, Municipiul Alba Iulia”. Valoarea totală estimată a investiției este de 260.000 lei, fără TVA.

Zona în care se va dezvolta proiectul este situată în partea de nord a municipiului Alba Iulia (Zona TALCIOC), se află în proprietatea Municipiului Alba Iulia și face parte din parcela “curți construcții“ de 45.933 mp.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Din punct de vedere al amplasamentului în arealul localității, zona propusă spre studiu sprijină regenerarea economică și socială a comunității defavorizate din municipiul Alba Iulia.

Oportunitatea dezvoltării proiectului în această zonă se justifică prin faptul că zona Talcioc s-a conturat tot mai mult ca o insulă urbană destructurată în situația în care investițiile, de până acum, au determinat extinderea dezvoltării localității și întregirea fondului construit în principal între Alba Iulia și Micești, respectiv Bărăbanț.

Obiectivul de investiții propus va asigura accesul la o locuință decentă a persoanelor cu venituri reduse, va contribui la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit și dezvoltare comunitară .

Se urmărește reducerea numărului populației cuprinsă în zone ale municipiului mai puțin dezvoltate.

Această investiție are ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din municipiul Alba Iulia.

Proiectul propune construirea de locuințe sociale, astfel încât să se asigure condițiile de locuit pentru persoanele /familiile marginalizate sau cu venituri reduse, care nu pot să aibă o locuință proprie.

Având în vedere problemele cu care se confruntă municipalitatea, se dorește ca locuințele sociale construite să rezolve o parte din cererile pentru atribuirea de locuințe sociale, precum și să elimine disfuncțiile privind calitatea mediului urban.

Locuințele sociale trebuie sa rezolve un număr de aproximativ 370 locuitori ai municipiului Alba Iulia, beneficiari ai acestor locuințe, care este sub numărul locuitorilor cuprinși de cererile aflate în așteptare conform adresei nr.90 181/20.09.2017 primită de la Compartimentul Strategii, Programe din cadrul Direcției de Asisteță Socială, Primaria Municipiului Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419