STP Alba Iulia: ”Liberalul Simone Albani propune consilierilor locali să nu respecte legea”

*STP Alba Iulia răspunde solicitării consilierului liberal Simone Albani, de modificare a contractului de delegare a gestiunii pentru transportul public de călători  (VEZI: Simone Albani cere modificarea contractului de delegare a serviciului de transport public local

Domnule consilier local Albani, aveţi cunoştinţă că transportul de persoane este pe locul 4 în România în topul evaziunii fiscale, într-un clasament făcut de Ministerul de Finanţe, după alcool, tutun şi legume-fructe?

ELIT

Sunteţi conştient că la această evaziune contribuie şi colegii dvs. de partid?

Dacă doriţi să vă informaţi mai în amănunt vă vom prezenta documente clare cu privire la evaziunea fiscală practicată în judeţul Alba prin: utilizarea în transportul public de bilete cu serii duble sau triple (vezi şi Dosar nr. 5500/176/2012 Judecătoria Alba Iulia), conducerea de activităţi contabile ”duble”, neplata TVA, neplata impozitelor aferente salariilor, neplata rovinietei (prejudiciu de peste 1.000.000 lei în 4 ani), încheierea ilegală de poliţe RCA care astfel nu acoperă nicio daună şi nici persoanele transportate, etc. Pentru instituţiile şi persoanele interesate detalii suplimentare se pot obţine la secretariatul STP.

STP plăteşte peste 75% din totalul impozitelor plătite în judeţul Alba în transportul de persoane. Ştiaţi asta, dle consilier Albani?

ADEZIUNE PLUS

Dle consilier Albani, sunteţi într-o eroare din punct de vedere al obligaţiilor pe care le aveţi în calitatea oficială dobândită prin Jurământul care l-aţi depus în calitate de consilier local conform art. 7 (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:

„Art. 7 (1) – Consilierii locali şi consilierii judeţeni, ale căror mandate au fost validate, depun în faţa consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”

În această calitate aveaţi obligaţia să cunoaşteţi prevederile legale cu privire la transportul public local de persoane şi anume:

1. Prin proiectul de hotărâre promovat de către dvs. propuneţi consilierilor locali din CL Alba Iulia să nu respecte legea.

Astfel, dvs. propuneţi eliminarea din contractul încheiat cu STP a punctului 7.3 – „Preţurile şi tarifele se fundamentează cu respectarea Ordinului 272/2007 pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor ce derivă din contractul de delegare de gestiune precum şi o cotă de profit de 4,5% ”.

Dar conţinutul acestuia este identic cu prevederile art. 43 (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice:

“Art. 43(3) – Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit”.

Dle consiler local Albani, cota de profit este stabilită în mod legal, în conformitate atat cu art. 43 (3) din Legea nr. 51/2006 prezentat mai sus cât şi cel puţin cu respectarea următoarelor prevederi legislative referitoare la transportul public local:

2. Art. 1 (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:

„Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea următoarelor principii:

– lit. i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport;

– lit. j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport”

3. Art. 12 (3) din Ord. 272/2007 al ANRSC:

“Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare şi dezvoltare, precum şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport”.

Mai mult, Anexa la Ord. 272/2007 al ANRSC, care stabileşte Structura pe elemente de cheltuieli care pot fi incluse de catre operator în costul serviciului prestat prevede în mod expres la pct. VII – cota de profit, în contradicţie cu ceea ce sustineţi dvs. în declaraţia de presă şi în expunerea de motive.

4. Cota de profit inclusă în contractul încheiat de STP cu AIDA-TL nu se aplică la TOTAL venituri realizate in cadrul contractului ci la o valoare mai mică, în conformitate cu pct. 7.4 din contract, ceea ce de asemenea este în avantajul Consiliului Local Alba Iulia şi în cooncordanţă cu legea.

În contractul anterior dintre STP şi CL Alba Iulia nu a fost prevazută o cotă de profit, fiind încheiat în anul 2001. Introducerea unei cote de profit în TOATE contractele de servicii publice s-a realizat prin apariţia în anul 2006 Legii nr. 51 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi în anul 2007 a Legii nr. 92 a serviciilor de transport public local, legi care prevăd „asigurarea” unui profit rezonabil pentru operatorii de transport (prezentate mai sus).

5. Legislaţia natională nu prevede expres cât să fie EXACT cota de profit şi nici un cuantum maxim al acestuia, în absolut TOATE actele normative care reglementează transportul public local fiind utilizată formularea: “profit rezonabil”. În contractele încheiate până în prezent în România pentru transportul public local profitul a fost stabilit între 7-15%. La această dată, profitul de 4,5% din contractul încheiat pentru transportul public din Alba Iulia este cel mai mic din ţară pentru acest tip de serviciu public.

Dle consilier local Albani, având în vedre că aţi aprobat în cunoştinţă de cauză HCL nr. 260/08.08.2012, vă rog să informaţi cetăţenii municipiului Alba Iulia şi ai judeţului Alba când aţi spus adevărul: când aţi aprobat în cunoştinţă de cauză HCL nr. 260/2012 sau acum, când sunteţi mandatat de politrucii din partidul dvs. să începeţi să stropiţi cu mizerie unul din cele mai bune prestaţii de serviciu public de interes general din judeţul Alba?

Dle consilier local Albani, în calitatea dvs. de asociat şi administrator la mai multe societăţi comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, modificată şi republicată, aş fi interesat să veniţi cu un plan de afaceri de la societăţile dvs. la care orientaţi profitul spre zero şi aş vrea să ştiu care este aportul societăţilor respective la bunăstarea locuitorilor municipiului Alba Iulia şi ai cetăţenilor judeţului Alba. Vă solicit asta în urma apelurilor dvs. la transparenţă în desfăşurarea activităţii STP, societate la care – vă garantăm – toată activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor legale şi cu respectarea principiilor transparenţei şi competitivităţii.

Legat de salariile acordate angajaţilor STP, vă informăm dle consilier local Albani că am constatat cu surprindere că, deşi sunteţi ancorat în activităţi economice prin societăţile care le deţineţi şi le conduceţi, sunteţi într-o eroare majoră, având în vedere că faceţi comparaţie între fondul de salarii de la primăria municipiului Alba Iulia şi fondul de salarii de la STP Alba. În baza principiului transparenţei, vă informăm dle consilier local că negocierea salariilor la STP s-a făcut în baza prevederilor Codului Muncii, cu participarea partenerilor sociali.

Dle consilier local Albani plus ”şefilor dvs care vă sfătuiesc”, din păcate am ajuns la concluzia că noţiunea de monopol este o noţiune abstractă pentru dvs. şi recomandabil ar fi să urmaţi nişte cursuri de limba română şi economie având în vedere că monopol înseamnă conform DEX: ”Drept exclusiv al cuiva, de obicei al statului, de a dispune de ceva, de a efectua ceva; dominaţie într-un domeniu, într-una sau mai multe ramuri economice” iar dvs. afirmaţi că subvenţia acordată de către CL Alba Iulia este un monopol al STP.

Dle consilier Albani, vă rog să vă faceţi un recurs la memorie şi să vă aduceţi aminte că, chiar dvs. personal, aţi aprobat în şedinţa publică din data de 08.08.2012 acordarea acestei subvenţii iar pentru mai buna dumneavoastră informare vă vom arăta în continuare  ce înseamnă subvenţia: ”ajutor bănesc nerambursabil acordat (de stat, de o organizaţie etc.) unei persoane, unei instituţii, unei ramuri economice sau întreprinderi etc. în scopul atenuării efectelor sociale ale modificărilor economice de structură”.

Dacă nu aţi înţeles, vă aducem la cunoştinţă că în România, la fel ca în orice stat membru UE, serviciul public de transport persoane prin servicii regulate (atât cel local cât şi judeţean) se efectuează în condiţii de MONOPOL, în conformitate cel puţin cu următoarele prevederi:

a) art. 2 lit. m) din Legea 51/2006 – „monopol în domeniul serviciilor de utilităţi publice – situaţie de piaţă caracteristică unor servicii de utilităţi publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator”

b) art. 37 (3) din Legea nr. 92/2007 – „În cazul în care traseele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier şi/sau transportator autorizat, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să decidă atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu şi va încheia, după caz, contracte de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători.”

c) art. 58 din OMAI 353/2007 – „Pe durata contractului de dare în administrare sau de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite.”

ATENŢIE! DOMNULE CONSILIER LOCAL ALBANI, DELEGAREA GESTIUNII ACESTUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES ECONOMIC GENERAL NU S-A FĂCUT PRIN ÎNCREDINŢARE DIRECTĂ CI PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, LA CARE PUTEA PARTICIPA ORICE OPERATOR.

Stelian NICOLA, director general al Societăţi de Transport Public Alba Iulia SA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului Crăciunul era sărbătorit pe 7 ianuarie… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje creștine de Sfântul Ion. Urări pe care le puteți trimite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje creștine de Sfântul Ioan 2021 • Urări și felicitări creștine care le puteți trimite prin SMS celor care își… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă Prilej de bucurie și emoție, atât pentru… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul Creştinii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MESAJE de Sfântul Ion HAIOASE. Idei de SMS -uri pentru prietenii glumeţi dar şi pentru cei îndrăgostiţi, care îşi aniversează astăzi onomastica

Mesaje de Sfantul Ioan haioase. Urărări și felicitări de Sfantul Ion hazlii care poti fi trimise prin SMS.  Texte amuzante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de 1 martie, Mărțișor: FELICITĂRI și URĂRI care por fi transmise prin SMS cu ocazia venirii primăverii

Mesaje de 1 martie, Mărțișor. FELICITĂRI de 1 martie. Mesaje de primăvară. Texte cu URĂRI care pot fi trimise prin… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

11 Comentarii

dolfi 22 octombrie 2012 at 23:01

„Nu ma intreba cum am facut primul milion de dolari!”

Albaiulianul 23 octombrie 2012 at 8:32

Felicitari pentru articol Dle Nicola. Oricum mintile inguste nu cred ca vor intelege ce inseamba un transport local adevarat. Politrucii sunt capabili doar sa vorbeasca fara a cunoaste esenta. Succes in activitate.

Albaiulian 23 octombrie 2012 at 8:46

Care juramant? Pai, el nu este italian? La ei, ca si la „fratii” nosti colorati, „sa moara mama” este juramantul de capatai!

alinuta 23 octombrie 2012 at 10:26

ce merge in alba este transportul local autobuze curate este o placere sa circili cu ele ,acest albani nu intelege, va rog d nule nicola sa i traduceti ,si cred ca nici atunci nu intelege ,am rugat sa ne spuna cate clase are nu am aflat este un mare secret ,ma intreb cum un necunoscut din bergamo isi permite sa ne dea lecti ….simoni lasa transportul si ocupate de ce sti tu,daca te numesti om de afaceri de ce nu faci afaceri ..politica ii mai simpla nu si ies si bani ..ce zici

L.D. 23 octombrie 2012 at 11:32

STELICA ,,CIOCUL mic,mic…..mic de tot”.
Cu banii din suventie vrei sa platesti investitiile NE-CONTROLATE pe care le-ai facut la STP. Ai cumparat cu CREDIT BANCAR de la AUTOTRANS(ROTARIU MARIUS-membru Pdl) 250mp(AUTOGARA) cu 1500000 euro.
A-ti, obligat Primariile Pdl sa se asocieze in AIDA ca sa plateasca suventii,cu toate ca traseele erau cuprinse in transportul judetean.(vezi declaratiile PRIMARIILOR din AIDA)
Ai licitat Tranportul local la TURDA cu AUTOBUZELE liceentiate pt. traseele din ALBA IULIA
in ceea ce priveste pe evazionistul LIVIO-DARIO
ai dreptate DOSARUL este pe rol…………
D.N.A……….TREZESTE-TEeeeee !

stp=hotie din bani publici 23 octombrie 2012 at 11:34

Se fura o gramada de banii, din banii nostri, a contribuabililor, stiati ca anul trecut pentru transportul public local s-au alocat 11 339 225 ron, adik aproximativ 2,6 MILIOANE EURO si tot asa putei vedea in fiecare an pe site-ul primariei cati bani s-au dat firmei STP pentru a-si cumpara MASINI ca sa LICITEZE si in ALTE ORASE(TURDA), acolo ajungand tot cu ajutorul politicului. A, inca ceva aceea este numai o subventie, ei luand mult mai multe! Cu banii acestia, primaria putea fain frumos sa cumpere ei masini si sa mai aduca ceva bani la administratia publica. Trasportul e profitabil fara nici o subventie!!!!!!!!!!!!!!!! Stiati ca cu banii de pe subventii firma STP a cumparat si firma AUTOTRANS. Stiati ca in marea majoritate a judetelor tarii transportul local e facut de primarie, numai la noi a gasit HAVA inca o modalitate sa mai fure niste bani. STP=FURTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

dolfi 23 octombrie 2012 at 13:39

he he he… mai „sapă” moșule, derulează timpul înapoi… că ce scrii matale aicișa e doar suprafața…

proximo 23 octombrie 2012 at 13:37

Stelica, de ce iti pierzi timpul cu de-alde Albani??? Chiar nu ai altceva mai bun de facut????

STP 23 octombrie 2012 at 14:19

Stimate domni ce folositi pe acest forum nickname-urile „L.D”, „stp=hotie din bani publici ” si „dolfi”

Va deranjeaza ca in materialul de mai sus am descris cateva metode de evaziune fiscala frauduloasa practicata in ultimii ani in transportul de persoane din judetul Alba?
La aparitia urmatoarelor volume vor iesi SINGURI la iveala toti cei care se afla la terminatiile acestei hidre financiare care zguduie de fructe pomul pe care doar noi, ceilalti, l-am ingrijit pana in prezent (bugetul de stat – invatamant, sanatate, salarii bugetari si magistrati, pensii, etc).
Cu acesti bani intradevar s-ar putea refunctionaliza mai multe sectii din Spitalul Judetean Alba si nu doar una, cum sustine dl consilier Albani in declaratia de presa din data de 20.10.2012. Mai mult, cu banii ramasi s-ar putea constitui un Fond pentru dezvoltarea transportului de persoane si pentru care ar putea aplica orice operator. Binenteles, daca are obligatiile fiscale achitate la zi (cele reale, nu ceea ce este dispus sa fiscalizeze).

Sunt convins ca pe langa cetatenii simpli, se vor gasi cativa patrioti care cred sincer in juramantul de credinta fata de Romania depus cand au dobandit calitatea oficiala de functionar public si care vor contribui la eliminarea concurentei neloiale si a evaziunii fiscale din transportul de persoane din judetul Alba.
Pe acestia ii asiguram de intreaga consideratie si de intreg sprijinul nostru.

Stelian Nicola
Director General STP Alba Iulia

P.S. In AIDA-TL sunt 3 primari PDL, 3 primari PNL si 1 primar PSD. Acestia au infiintat acest serviciu public de interes economic general deoarece aceasta este VOINTA CETATENILOR, iar ei sunt rezultatul acestei vointe (toti au fost realesi pentru un nou mandat in 2012).

marco polo 23 octombrie 2012 at 14:39

domnule nicola, inainte sa va rafuiti cu forumistii (dintre care unii au mari merite in a spune lucruri pe care altii le ascund sub pres) v-as recomanda sa reflectati asupra modalitatii de acordare a subventiilor catre firma dvs, despre aportul dvs in pagubirea bugetului local, despre incalcarea normelor de concurenta loiala de catre dvs si co-inculpatii din primarie, iar nu in ultimul rand sa va rezolvati problema cu justitia.

faptul ca serviciile STP sunt de calitate nu scuza hotia. Si alte firme ar fi putut oferi servicii de aceeasi calitate daca ar fi avut acelasi sprijin finciar privilegiat dincolo de limitele legii. Dar acest sprijin privilegiat vi s-a acordat si vi se acorda numai dvs

Despre domnul Albani, numai de bine. Ii urez sa revina cu picioarele pe pamant pentru ca este cam aerian. Dar nu ar strica, domnule Nicola, sa reveniti amandoi cu picioarele pe pamant in acelasi timp. Dumneavoastra vi s-a urcat la cap faptul ca va tineti de manuta cu primarul hava, motiv pentru care alte 9 persoane sunt si ele inculpate.

Vointa cetatenilor (de care vorbiti dvs) este nu numai sa aiba servicii de calitate, dar si daca se poate sa fie furati cat mai putin……

monopol 23 octombrie 2012 at 14:42

Domnule Nicola, simplul fapt ca raspundeti la aceste comentarii, mai mult sau mai putin adevarate va face sa pareti vinovat de ceva. O vorba din batrani zice: Cine se scuza SE ACUZA!
Sa nu intram totusi in detalii despre cum ati ajuns Dvs. sa faceti monopol in transportul public local imediat dupa revolutie, distrugand orice alta initiativa privata de transport public( asa nasoala cum era, ca fiecare incerca sa traiasca in vremurile alea). Cat despre prieteni, consilii si comitii… numai de bine!
Sanatate tuturor!

Comentariile sunt oprite