Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru restaurarea Cetății dacice de la Căpâlna. Investiția de aproape 700.000 de lei, lansată recent în SEAP

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Institutul Național al Patrimoniului a lansat recent în SEAP o licitație pentru atrinuirea contractului având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru restaurare și punere în valoare a monumentului istoric „Cetatea dacică de la Căpâlna”. Valaorea estimată a proiectului este de 674.587,72 lei, fără TVA.

Se vor contracta servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor și investigațiilor, documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, documentație tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentație tehnică pentru organizare a execuției lucrărilor, proiectului tehnic de execuție și detaliilor de execuție, altor proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentației as built, documentației privind urmărirea comportării în timp și lucrări de întreținere și servicii de asistență tehnică pentru lucrări de restaurare și punere în valoare a monumentului istoric „Cetatea dacică de la Căpâlna”, sat Căpâlna, com. Săsciori, jud. Alba.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Valoarea estimată a serviciilor ce urmează a fi contractate este de 674.587,72 lei, fără TVA, din care 552.674,28 lei, fără TVA pentru elaborarea de studii și investigații, DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, alte proiecte de specialitate, conform Temei de proiectare, documentație as-built, documentație privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenție și 121.913,44 lei, fără TVA pentru asistență tehnică. Valoarea estimată a fazei DALI este de 276.000 lei, fără TVA.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Contractul de servicii cuprinde următoarele activități:

  • Servicii de proiectare tehnică
  • Asistență tehnică din partea ofertantului pe parcursul execuției lucrărilor

Termenul de prestare a serviciilor:

1. Termenul de prestare servicii pentru Etapa I: studii și investigații, DALI va fi de maxim 3 luni de la semnarea contractului.
2. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a Il-a: DTAC și DTOE, va fi de maxim 2 luni de Ia avizarea DALI în CTE constituit la nivelul INP și / sau MC, după caz;
3. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a IlI-a: PT, inclusiv DE, caiet de sarcini și documentație tehnico – economică necesară pentru organizarea unei proceduri de achiziție publică a contractului de execuție lucrări, va fi de maxim 3 luni de la obținerea Autorizației de Construire de către Beneficiar;
4. Termenul de prestare servicii pentru Etapa a IV-a: asistența tehnică, proiectul de urmărire a comportării în timp urmează a fi contractate în funcție de alocarea bugetară și de contractarea lucrărilor de execuție, prin încheierea de acte adiționale la contractul de prestări servicii de proiectare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419