Servicii de proiectare a scării de evacuare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Licitația de 34.500 de lei, lansată în SEAP

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Spitalul de Urgență Alba, a lansat joi în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru obiectivul de investiții: „Construire scară exterioară de evacuare la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”. Valoarea totală estimată este de 34.500, fără TVA.

Spitalul de urgență Alba urmărește asigurarea de servicii medicale de calitate, comparabile cu serviciile oferite în unitățile similare din Uniunea Europeană.
• respectarea dreptului la ocrotirea sănătății
• garantarea calității și siguranței actului medical
• creșterea numărului de servicii de prevenție
• asigurarea accesibilității la servicii
• aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor

ELIT

În strategia de dezvoltare a Spitalului de Urgență Albă se pune accent pe creşterea accesibilităţii la servicii, creşterea calităţii actului medical, corelarea cererii şi nevoilor de servicii ale populaţiei cu oferta de servicii a spitalului În structura spitalului funcţionează cabinete de specialitate în toate specialităţile pentru asigurarea asistenţei medicale pacienţilor.

Obiectivul proiectului este de asigurarea asigurarea lungimii cailor de evacuare din clădire impuse de normativele de securitate la incendiu în vigoare.

Spitalul Judetea de Urgență Albă Iulia reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Albă, pusă în funcțiune în anul 1973 în baza Decretului nr.296/1973, asigurând asistență medicală de specialitate pentru 66.701 de locuitori din municipiul Albă Iulia, respectiv pentru peste 335.875 de locuitori ai județului, îndeplinind totodată și funcția de spital de urgență. Spitalul a fost pus în funcțiune în anul 1973.

Obiectivul proiectului este asigurarea lungimii cailor de evacuare din clădire impuse de normativele de securitate la incendiu în vigoare.

Prin realizarea obiectivului se va asigura lungimea cailor de evacuare din clădire să fie conform normativelor de securitate la incendiu în vigoare astfel încât evacuarea în caz de incendiu să se facă în siguranță.

Infrastructură:

  • Construcția va avea fundații izolate tip cuzineți și talpa armată, cuzinetii fiind legați la partea superioară cu grinzi de fundare pe direcția transversală.
  • Cota de fundare se va identifica în momentul realizării sapaturii sau printr-un sondaj.
  • Cota de fundare va fi aceeași cu cota de fundare a clădirii existente. În proiect s-au estimat niște dimensiuni referitoare la gabaritul fundațiilor existente.
  • Prinderea stâlpilor metalici la nivelul fundațiilor este o prindere rigidă.
  • Șuruburile de ancoraj se vor monta înainte de betonarea cuzineților.
  • Dimensiunile elementor inftrastructurii sunt următoarele: cuzineți 70x70x100, tălpi armate
    120x120x40, bloc de fundare 120×120, grinzi de fundare 30×45 realizate din beton C16/20.
  • Umpluturile se vor realiza din materialul stabilizat cu var.
  • La exterior se vor realiza trotuare de garda având pantă 2% și rigolă de scurgere.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419