Rămâi conectat

Actualitate

Ședință de Consiliu Local la Aiud. Astăzi, CL se reîmprospătează cu doi consilieri USL

Publicat

în

Consiliul Local al municipiului Aiud se reunește astăzi, miercuri, 27 februarie, în ședință ordinară.

Consilierii locali vor supune votului 14 proiecte de hotărâre, dintre care cele mai cele de validare a mandatelor a doi noi consilieri, aprobarea documentației pentru “Reabilitare Parc Municipal Aiud”, pentru stabilirea de sensuri unice privind circulația rutieră în cartierele Sergent Haţegan, Micro III şi Transilvaniei, asocierea CLAiud cu CJ Alba în scopul înfiinţării şi administrării Societăţii Comerciale „Parc Industrial Aiud SA.

Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţa ordinară în data de  27 februarie 2013, ora 14,00 în Sala Ion. I.C.BRĂTIANU a Primăriei  Municipiului Aiud, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Opriş Ioan şi vacantarea locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Katona Andrea Elena şi vacantarea locului ocupat de către aceasta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului BOGDAN MIRCEA CIPRIAN, candidat pe lista alianţei politice USL – PNL.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

Publicitate

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRUIŢĂ IOAN, candidat pe lista alianţei politice USL – PSD.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fondul forestier pe anul 2013.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

6. Proiect de hotărâre privind  retragerea unei autorizaţii taxi de la SC Danysil Speed SRL, aprobată prin HCL nr.149/25.08.2010.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

7. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei datorate cu contravaloarea lucrărilor efectuate de d-na Lichtenstein Otilia în calitate de chiriaş, la imobilul situat în Aiud, str. Transilvaniei, nr.33.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 13 din 29.01.2013 de aprobare a cheltuielilor aferente evenimentului „O jumătate de secol împreună”.

Iniţiator: Consilier PP-DD Ioan Moldovan

Publicitate

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia  „Actualizare Studiu de Fezabilitate – Reabilitare Parc Municipal Aiud”.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie a autovehiculelor rutiere in cartierele de locuinţe Sergent Haţegan, Micro III şi Transilvaniei – Municipiul Aiud.

Iniţiator: Viceprimar Liviu Octavian Rusu

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Aiud cu Consiliul Judeţean Alba în scopul înfiinţării şi administrării Societăţii Comerciale „Parc Industrial Aiud SA”.

Iniţiatori: Grupul consilierilor PDL

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Aiud,  a Contractului de atribuire în gestiune delegată şi a Caietului de sarcini.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 39 din 29.02.2012, referitor la parcelarea  imobilului  teren identificat prin CF 71866 Aiud,  nr. top. 2134/2 , situat administrativ pe str. Tudor Vladimirescu şi darea în administrare a suprafeţei de 374 mp  în favoarea  A. N. I. F  R. A. Sucursala Teritorială Mureş – Olt Mijlociu.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

Publicitate

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea componenţei  Comisiei pentru Eficienţă Energetică a Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

15. Raportul primarului cu privire la starea economică, socială şi de mediu pe anul 2012.

16. Raportul de activitate al Poliţiei Municipiului Aiud pe anul 2012.

17. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe anul 2012.

18. Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale consiliului local pe anul 2012.

19. Prezentarea procesului verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul 2012.

20. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, DECLARAŢII POLITICE

1. Cererea înregistrată sub. nr. 15518 din 19.11.2012 depusă de către SC MISTIUE TRAVEL SRL cu sediul în Alba Iulia, str. Camil Velican, nr.26 şi punct de lucru în Aiud, Cartier de locuinţe Micro III privind intenţia de vânzare a investiţiei edificată în anul 2007 pe imobilul teren proprietatea Municipiului Aiud, înscris în CF nr.4412 Aiud, nr. 399

2. Cererea înregistrată sub. nr. 2522/18.02.2013 depusă de către SC ATRIUM GLOB SRL, cu sediul în Alba Iulia Calea Moţilor, nr. 167, prin care solicită avizul de principiul al Consiliului Local pentru închirierea sau concesionarea suprafeţei de teren de 32,40 mp cu destinaţia de locuri de parcare.

Publicitate

Publicitate

Actualitate

Noul buletin cu CIP: Ce trebuie să cunoască cei care optează pentru noua carte electronică și cât costă

Publicat

în

Noul buletin cu CIP: Ce trebuie să cunoască cei care optează pentru noua carte electronică și cât costă

Luni, 2 august, cartea electronică de identitate va începe să fie emisă, în premieră, la Cluj-Napoca, în cadrul unui proiect pilot, primele informații fiind oferite în cadrul unei conferințe susținută de Lucian Bode, ministrul MAI, împreună cu primarul Emil Boc.

Prima solicitare va fi preluată începând cu ora 13:00 și va putea fi obținută în minim 10 zile. Costul noului document este de 14 euro, în condițiile în care media UE este de 41 de euro, și se estimează că în acest an vor fi emise aproximativ 5.000 de cărți electronice de identitate.

Ministrul Lucian Bode, despre ce trebuie să știe românii care optează pentru cartea electronică de identitate (CEI):

– noul document va înlocui practic, în mod treptat, cartea de identitate aflată în circuit din 1997, pana in august 2031, conform termenlor stabilite de Regulamentul UE.

– CEI este recunoscuta în afara granițelor țării

– acest document facilitează accesul cetățeanului la servicii publice prin preluarea funcționalității cardului de sănătate și implementarea unor servicii electronice

– poate fi solicitat opțional de către părinți pentru copiii lor încă de la naștere, cu o valabilitate variabilă în funcție de vârsta titularului.

– cetățenii trebui să știe ca această carte de identitate conține elemente suplimentare de siguranță, care se datorează noilor tehnologii ceea ce-i conferă titularului o protecție suplimentară și previne situațiile de furt de identitate.

– practic azi începând cu ora 13:00, sistemul devine funcțional aici la Cluj Napoca fiind preluată oprimna cerere pentru eliberarea noului tip de carte de identitate. Pentru început acest lucru se va întâmpla la un singur ghișeu, obiectivul fiind extinderea fluxului de preluare la 4 ghișee.

Noua carte electronică de identitate va costa 14 euro, în condițiile în care media în UE este 41 de euro pentru acest document.

Publicitate

Apreciem ca în acest proiect pilot vor fi emise circa 5000 de cărți electronice de identitate până la finele acestui an și prioritate pentru acest proiect pilot o au cetățenii ale căror documente de identitate expiră.

– emiterea CEI este rezultatul unei colaborări interinstituționale. Direcția pentru Evidența Persoanelor, Compania Națională Imprimeria Națională care va fabrica cărțile electronice și Centrul Național Unic de Personalizare a pașapoartelor electronice, organizat în cadrul Direcției de Pașapoarte (aici se va personaliza documentul și va fi realizat centralizat prin coordonarea MAI

– în faza aceasta de proiect pilot urmează să fie reglate și armonizate toate aspectele ce țin de implementare, astfel încât în faza de generalizare la nivel național infrastructura să fie testată și să fie eliminate eventualele sincope de funcționare.

– procesul este unul complex, care se va extinde după finalizarea proiectului pilot, în mod etapizat prin intermediul serviciilor publice comunitare de Evidența Persoanelor pe măsura asigurării suportului tehnic necesar.

Conform reglementărilor UE transpuse în legislația UE, prima carte electronică de identitate trebuie să fie emisă cel mai târziu în data de 2 august 2021. Acest lucru este un angajament care se întâmplă și pe care îl onorăm.

Astăzi începând cu ora 13 se depune prima cerere. Apreciem că în acest proiect pilot vopm emite 5.000 de cărți electronice de identitate până la finalul anului 2021.

Aici vorbim de 2 etape: prima etapă estimăm că va dura 5-6 luni, în care va fi emisă prima carte electronică de identitate și vor fi introduse treptat în circulație cărți electronice de identitate pentru persoane cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și pentru copii cu vârste între 0 și 14 ani.

– În această etapă va fi testat modul în care este utilizată cartea electronică de identitate și modul în care infrastructura răspunde cerințelor tehnice.

– A doua etapă estimăm că va dura aproximativ 4-5 luni de zile, etapă în care va crește capacitatea de preluare a cererilor și volumul de cărți electronice de identitate emise, pentru a ști exact cât trebuie să extindem producția.
pentru implementarea ambelor etape sunt disponibile 200.000 de cipuri.
producerea cărții electronice de identitate este un proces complex, care nu poate fi finalizat într-un termen mai mic de 10 zile. Așadar vorbim de minim 10 zile, termenul până la care poate fi înmânată cartea electronică de identitate, iar la acest termen se adaugă perioada de transport având în vedere că ele se vor produce centralizat la București.

– în etapa națională de emitere vom intra peste 18 luni. Va fi obligatoriu să avem această carte electronică de identitate începând din august 2031.
În acest moment 15 țări membre UE utilizează acest tip de document și România intră în rândul țărilor care emit astfel de documente, dar termenul Regulamentului UE este august 2031. Până atunci vor fi emise în paralel cărți de identitate (n.a simple), respectiv cărți electronice de identitate.

Publicitate

Pentru acest proiect pilot au prioritate cetățenii al căror document de identitate au expirat.

Ce se întâmplă cu cei care nu-și doresc cartea electronică de identitate? După data de 2 august 2031 nu se va putea circula în UE decât în baza unui pașaport electronic ori a unei cărți electronice de identitate

Prezent la evenimentul de presă, Cătălin Giulescu, directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor (DEPABD), a explicat ce se întâmplă cu cei care nu-și doresc cartea electronică de identitate și care ar fi beneficiile acesteia. Acesta a spus că românii vor putea opta pentru o carte simplă de identitate și după data de 2 august 2031, însă doar ca act de identitate la nivel național.

„Legislația în vigoare astăzi prevede posibilitatea cetățeanului să opteze pentru această carte electronică de identitate cu suport electronic de stocare ori pentru o carte simplă de identitate fără suport de stocare, pe același format, dar fără niciun fel de inserție.

Diferența este deosebită dintre ele. Prima, cartea de identitate fără suport electronic de stocare, îți permite doar să te identifici, deci este doar act de identitate.

Următoarea – cartea electronică de identitate – îți permite să te identifici, să călătorești în spațiul UE și în statele care permit călătorii în baza acestui act de identitate, îți permite să te autentific în acest moment în sistemul Casei naționale de asigurări de Sănătate și într-un viitor foarte apropiat în interfețele administrației publice locale sau centrale oriunde te-ai afla pe acest glob.

Cei care vor opta pentru cartea de identitate simplă vor putea să călătotească în baza pașaportului electronic.

Dreptul la liberă circulație poate fi exercitat în baza pașaportului sau în baza actualului document de călătorie până la expiurarea acestuia, dar nu mai târziu de 2 august 2031.

Începând din 2 august 2031 doar cu documentele electronice se poate circula, indiferent că vorbim de pașaport sau de cartea electronică de identitate.”, a declarat luni, Cătălin Giulescu, directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor (DEPABD).

Publicitate
Citește mai mult

Actualitate

AVERTIZARE de călătorie: Românii care pleacă în BULGARIA nu scapă de CANICULĂ. Alerte emise pentru LUNI și MARȚI

Publicat

în

AVERTIZARE de călătorie: Românii care pleacă în BULGARIA nu scapă de CANICULĂ. Alerte emise pentru LUNI și MARȚI

Românii care călătoresc în Bulgaria sunt avertizați că Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din această ţară a emis coduri de caniculă pentru luni şi marţi, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Astfel, a fost emis cod roşu pentru regiunile Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, Pleven, Veliko Târnovo şi Ruse, unde temperaturile vor înregistra valori de peste 41 grade Celsius.

Codul portocaliu este valabil pentru regiunile Vidin, Montana, Vraţa, Sofia, Sofia-regiune, Pernik, Kjustendil, Loveci, Gabrovo, Sliven, Smolian, Kârdjali, Târgovişte, Razgrad, Silistra, Şumen, Dobrici, Varna şi Burgas, unde temperaturile vor înregistra valori de 38 – 41 grade Celsius.

Electrica Furnizare Discount

Informaţii suplimentare pot fi accesate astfel: pentru starea vremii, pe site-ul www.weather.bg; cu privire la regimul vamal, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi pe site-ul Agenţiei „Vămi” din Bulgaria: www.customs.bg; despre e-vigneta şi sistemul e-TOLL, pe site-ul www.bgtoll.bg; pentru situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, pe site-ul www.mvr.bg; cu privire la starea actuală a drumurilor, pe aplicaţia gratuită LIMA www.lima.api.bg de pe pagina de Internet a Agenţiei „Infrastructura Rutieră” – www.api.bg şi la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro/node/51904, sofia.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Valul de căldură va continua şi în Grecia în săptămâna aceasta, fiind aşteptate temperaturi de circa 44 grade Celsius începând de luni.

Citește mai mult

Actualitate

Nouă ALERTĂ alimentară: Alte loturi de îngheţată cu substanţe toxice, RETRASE din magazine

Publicat

în

Nouă ALERTĂ alimentară: Alte loturi de îngheţată cu substanţe toxice, RETRASE din magazine

Noi alerte de îngheţată care conţine substanţe toxice au fost emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Nu mai puţin de 20 de sortimente de îngheţată au fost retrase din Carrefour şi alte patru sortimente vor fi scoase din hipermarketurile Auchan.

O mare parte din marfă a fost însă deja vândută. Și 20 de sortimente de îngheţată cu substanţe toxice, retrase din Carrefour

„Pentru a afla care sunt sortimentele, intraţi pe site-ul ANSVSA. Acolo sunt poze cu loturile de îngheţată în care s-a identificat etilena. Ele nu mai există pe rafturi în acest moment, dar există posibilitatea ca românii să aibă aceste sortimente de îngheţată în frigider şi recomandăm să le distrugă sau să le returneze de îndată”, a spus Mihai Ponea, director ANSVSA, potrivit Antena 3

Specialiştii susţin însă că probleme de sănătate apar doar la un consum ridicat din sortimentele de îngheţată care conţin oxid de etilenă, un compus chimic folosit, de regulă, pe post de dezinfectant.

Studiile arată că produsele contaminate cu acest pesticid pot cauza chiar cancer.

„E foarte adevărat că această substanţă ingerată mult timp poate produce afecţiuni pulmonare, cancer, atacă ficatul, iar ficatul este cel care sintetizează ce mâncăm”, a atras atenţia Adela Balea, inginer chimist, luni, la Antena 3.

De asemenea, studiile arată că produsele contaminate cu acest pesticid pot cauza în timp afecţiuni cardiace sau chiar cancer.

În urmă cu două zile mai multe loturi de îngheţată vândute în lanţul de hipermarketuri Cora au fost retrase de la vânzare din cauza conţinutului de oxid de etilenă.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) mai multe loturi şi sortimente de încheţată vândute în magazine Cora din Bucureşti, Bacău, Cluj,Constanţa, Drobeta Turnu Severin şi Ploieşti sunt retrase de la vânzare din cauza prezenţei oxidului de etilenă într-un ingredient din compoziţia produselor, guma din seminţe de carruba.

De asemenea, acelaşi motiv a determinat retragerea de pe piaţa din România a mai multor loturi de îngheţată comercializată sub brandurile Bounty, Snickers şi Twix.

Publicitate

Și patru tipuri de înghețată Milka au fost retrase din magazinele din România. Producătorul transmite că s-au depășit limitele pentru oxidul de etilenă folosit.

Sursa: stiripesurse.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare