Rămâi conectat

Politică Administrație

Ședința CL Alba Iulia din 22 mai: Modificarea preţurilor și tarifelor pentru serviciul de iluminat public, între proiectele de pe Ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 22 mai 2018.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018

2. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 92/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenţi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018

3. Modificarea statului de funcţii al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di ROMA şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

6. Modificarea Hotărârii nr. 367 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului „INNOVATIVE PLACE-BRAND MANAGEMENT” – CityLogo (MANAGEMENTUL UNUI BRAND LOCAL INOVATOR) pentru anii 2015-2020

7. Modificarea Hotărârii nr. 366 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului „GASTRO-CITIES: INNOVATIVE CITY: CITY STRATEGY ON GASTRONOMY AS A TOOL FOR TOURISM AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT” – Acronim Gastronomic Cities pentru anii 2015-2020

8. Modificarea Hotărârii nr. 370 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului „Reţea Pilot Focusată pe Activităţi Temporare ca Instrumente de Regenerare Urbană” – Acronim TUTUR („Pilot Network on Temporary Uses as Tool for Urban Regeneration”) pentru perioada 2015-2020

9. Modificarea anexei Hotărârii nr. 102/2018 a Consiliului local cu privire la transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a bunurilor mobile şi imobile necesare bunei desfăşurări a activităţii de asistenţă socială

10. Modificarea şi funcţionarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Resurse „Intervin”

11. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA, a amplasamentului şi asigurarea consiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire sală de educaţie fizică – proiect tip şcoală gimnazială Avram Iancu Alba Iulia”, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba

12. Modernizarea şi reparaţia capitală DJ 107 A de la KM 2 + 498 la KM 4+018, strada Carpenului din municipiul Alba Iulia

13. Transmiterea temporară a unui imobil (drum) vicinal De147, din administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Judeţean Alba

14. Modificarea preţurilor, tarifelor precum şi a valorii totale a Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia

15. Aprobarea proiectului „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV” şi a cheltuielilor legate de proiect

16. Participarea municipiului Alba Iulia – pentru anul 2018 – în cadrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism din municipiul Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN., solicitant BOTINANT ADRIANA, LAZĂR ADRIAN”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 34, solicitant SC PIFLU SRL prin PIFFER LUCIANO”.
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI MA3 – ZONĂ DE TURISM ŞI SERVICII, ALBA IULIA, BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 5, 5A, solicitant SC SILVER MTP SRL, TIUCA SANDA MINODORA”.
Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ PENTRU FUNCŢIUNE TURISTICĂ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 10, solicitant BARA LEVENTE HUGO pentru SC PRECIOSA TEAM SRL”.
Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI STRADĂ PRIVATĂ, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU ODOBESCU, FN, solicitant MUNTEAN MARIA, NICOLICEA DOINA, VODĂ MIHAI, VODĂ MARIANA, BUZĂ MIHAELA CORNELIA, CIUHAT GABRIELA IOANA, STANCIU MARIANA ILEANA”.
Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVIŢĂ, FN, solicitant SC AREX PETROL SRL Şi CLIT COSMIN”.
Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REABILITARE ETAPIZATĂ A AMPLASAMENTULUI HALDEI, ELIBERAT ÎN URMA VALORIFICĂRII NISIPULUI UZAT ŞI REAMENAJAREA UNUI DEPOZIT CONFORM DE DEŞEURI NEPERICULOARE, ALBA IULIA, STR. CABANEI, NR. 57, solicitant SC SATURN ALBA IULIA SA”.
Art.8: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CASĂ DE RUGĂCIUNE, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 112A, solicitant ASOCIAŢIA APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ A CREDINŢEI ÎN ISUS HRISTOS”.
Art.9: Avizează Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE PE VERTICALĂ CU UN NIVEL, REFUNCŢIONALIZARE LOCUINŢĂ (PENTRU PARTER ŞI ETAJ 1), REFAŢADIZARE, REALIZARE SCARĂ EXTERIOARĂ PENTRU ACCES ÎN ETAJELE SUPERIOARE, ALBA IULIA, STR. AUREL VLAICU, NR. 33, solicitant ŢĂLNAR CORNEL, ŢĂLNAR ANAMARIA IULIA, ŢĂLNAR ILINCA ALEXANDRA”.
Art.10: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU HCL 287, ART. 20 DIN 25.09.2012 PRIVIND AMPLASAREA CONSTRUCŢIEI ÎN INTERIORUL PARCELEI, ALBA IULIA, STR. GRIGORE VIERU, NR. 16, solicitant IANCU AUREL, IANCU MARIA”.
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN HOTEL ŞI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ, ALBA IULIA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 5, solicitant SC UNIREA PRES SRL prin DINICĂ ANCA MIHAELA”.
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE ŞI ETAJARE CLINICĂ UROLOGIE – ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ PE TERMEN SCURT, CONSTRUIRE CORP ADMINISTRATIV (BIROURI) CU FARMACIE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 38, solicitant SC KIO ENERGY SRL”.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINŢE SEMICOLECTIVE ÎN REGIM ÎNŢIRUIT ŞI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. SELIŞTE, NR. 16, solicitant MIHALCEA MARCEL VASILE pentru SC MARCONST SRL”.
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMBAREA SOLUŢIEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR LA AC NR. 136/22.02.2018 – SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN HOTEL ÎN LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢIU DE BIROURI LA PARTER ŞI MEZANIN, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I, NR. 78B, solicitant SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL”.
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SPAŢII COMERCIALE, ALBA IULIA, BULEVARDUL REVOLUŢIEI 1989, NR. 14, solicitant ONEŢIU MARIA, ONEŢIU GHEORGHE, HAŢEGAN NICOLAE MAXIM, HAŢEGAN MINODORA”.
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI POLICLINICI MEDICALE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOŢILOR, NR. 61, solicitant SC OPTIC MEDICAL LINE SRL”.
Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE FUNCŢIUNE TURISTICĂ ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIRON COSTIN, NR. 1B, solicitant UDREA GABRIEL ŞTEFAN ŞI UDREA EMILIA ANDA pentru SC GAMI CLEAN SRL”.
Art.18: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 70, 72, solicitant CIUGUDEAN MARIA (IONUŢ MARIA), OPRIŢA LUCIAN, OPRIŢA CRISTINA, TUDOR OLIVIA CRISTINA, TUDOR GABRIEL OCTAVIAN, TUDOR ADRIAN, TUDOR MARIA DORINA”.
Art.19: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE ANSAMBLU URBAN CENTENAR 1, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, FN, solicitant SC ATOL IMO SRL”

18. Scoatarea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe

19. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 59.977/2014 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Popa Ioan

20. Aprobarea/neaprobarea revocării art. 2 din Hotărârea nr.313/2017 a Consiliului local referitoare la aprobarea modificării tarifelor aprobate prin Anexa 2 la Hotărârii nr.156/2011 a Consiliului local pentru serviciile funebre prestate în Cimitirului Municipal Alba Iulia

21. Aprobarea cererii adresate Guvernului cu privire la trecerea unui bun (monument de for public – Fântâna Cinetică – Parcul Unirii) din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Alba Iulia

22. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gladiolelor, FN

23. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap.7

24. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieşului, nr. 37, bl. 235, sc. B, ap. 4

25. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Şincai

26. Acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Elena Cuza

27. Atribuirea în proprietate a terenului eferent caselor particulare

28. Acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cumpenei

29. Acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Răsăritului

30. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia, domeniul public asupra imobilului (construcţie) Poarta IV cu camere de gardă

31. Parcelarea unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – Partoş (Dig Mureş)

32. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iunie – august 2018

II Diverse
III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna iunie 2018.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Transport GRATUIT pentru pensionarii din comuna Sântimbru pe mai multe rute ale companiei de transport local STP Alba, din județ: Noi localități s-au alăturat Asociației AIDA-TL

Ziarul Unirea

Publicat

în

Transport GRATUIT pentru pensionarii din comuna Sântimbru pe mai multe rute ale companiei de transport local STP Alba, din județ: Noi localități s-au alăturat Asociației AIDA-TL Pensionarii din comuna Sântimbru beneficiază de transport gratuit pe mai multe rute ale companiei de transport local STP Alba, din județ după ce noi localități s-au alăturat Asociației AIDA-TL. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea