Salariile din România: cât mai contează vechimea în muncă și școala absolvită la salar?

salariu

De regulă, cu cât ai mai multă școală, se presupune că ai competențe mai multe și meriți un ban în plus la leafă. La fel, dacă ești loial firmei, aceasta îți va fi la rândul ei recunoscătoare, acest lucru urmând să se vadă în contraprestația financiară încasată. În salariu, mai direct spus. Institutul Național de Statistică a publicat vineri o cercetare în care analizează salariile din România după criteriul vârstei, vechimii la locul de muncă, educației dar și al disparităților de gen. Concluziile surprind pe alocuri, confirmând odată în plus că, deși sectorul privat e motorul economiei, cei mai bine plătiți sunt tot cei în slujba Statului.

ELIT

Ce e de reținut din lucrarea INS:

 • Peste 60% dintre salariați sunt absolvenți de învățământ mediu (liceal, profesional și postliceal de specialitate). Circa un salariat din 3 are studii superioare, iar salariații cu nivel redus de pregătire au o pondere de 7,7%.
 • După vechime.Cei cu vechime între 1-5 ani dețin cea mai mare pondere (40,3%), urmați de cei cu o vechime de 6-9 ani, respectiv 10-14 ani (19,9%, respectiv 12,6%). Ponderea cea mai mică revine salariaților cu o vechime de peste 40 ani neîntrerupți la același loc de muncă (0,3%).
 • Aproape trei sferturi (72,9%) dintre salariații în vârstă de 25-54 ani au o vechime mai mică de 10 ani în cadrul aceleiași întreprinderi, iar puțin peste două cincimi (41,6%) numără între 1-5 ani de continuitate la același loc de munca. Aproape jumătate (47,4%) dintre salariații vârstnici (55-64 ani) și-au desfășurat neîntrerupt activitatea în aceeași întreprindere pentru mai puțin de 10 ani, iar circa un sfert (25,6%) pentru o perioadă de 1-5 ani.
 • Cei mai mulți salariați lucrează în servicii (servicii cu s mic nu cu S mare, da?), adica 58,9%.
 • Salariul mediu net a fost la finele anului 2014 de 9,38 lei. Barbații însa, au câștigat mai mult decât femeile cu 0,38 lei/oră.
 • Pentru salariații în vârstă de muncă (15-64 ani), câștigul salarial mediu la nivelul economiei naționale crește progresiv, odată cu vârsta. Salariații aflați la limita superioară a intervalului de vârstă (55-64 ani) câștigă pe oră de circa 1,6 ori (atât în expresie brută, cât și în expresie netă), mai mult decât salariații tineri (15-24 ani). Salariații în vârstă de 25-54 ani care formează grupa cea mai numeroasă în totalul salariaților pe economie, câștigă în expresie brută cu 1,02 lei/oră mai puțin decât vârstnicii, dar cu 4,22 lei/oră mai mult decât tinerii și, în expresie netă, mai puțin cu 0,66 lei/oră și, respectiv, mai mult cu 2,97 lei/oră.
 • Nivelurile scăzute de pregătire sau chiar absența unei diplome sau a unui certificat de absolvire al unei școli, limitează forța de muncă salariată la desfășurarea unor ocupații necalificate, slab remunerate. Salariații fără niciun fel de școală absolvită realizează sub 50% din caștigul mediu pe economie (46,5% în expresie brută și, respectiv, 48,3% în expresie netă), iar cei cu nivel primar de pregătire puțin peste 50% (53,6% pe brut și, respectiv, 54,9% pe net).
 • Salariații care depășesc 6 ani vechime în cadrul întreprinderii realizează câștiguri salariale orare superioare mediei pe economie. Cei cu vechime între 20 și 29 ani înregistrează valorile orare cele mai ridicate ale câștigului brut și net (16,81 lei/oră, respectiv 12,01 lei/oră), cu aproape 30% peste mediile naționale. Noii veniți în întreprindere, cei cu mai puțin de un an vechime, caștigă la nivelul a circa trei sferturi din media pe economie (22,0% pe brut și 21,2% pe net).
 • Salariile cresc pe măsură ce numărul anilor de vechime în cadrul întreprinderii este mai mare (cu excepția celor din intervalul 30-39 ani).
 • Leafa salariaților cu vechime în întreprindere de 15-19 ani depășește media pe economie, cu 380 lei lunar pe net, urmați de salariații cu o vechime în întreprindere de 30-39 ani, cu peste  460 lei lunar pe net, respectiv de salariații cu o vechime în întreprindere de 20-29 ani, cu peste 500 lei pe net.
 • Cele mai mari salarii brute anuale revin salariaților cu 20-29 ani vechime în cadrul aceleiași întreprinderi (38663 lei/an). Pe sexe, salariații cel mai bine remunerați, au fost bărbații cu 30-39 ani vechime în întreprinderi (42252 lei/an), respectiv femeile cu 20-29 ani vechime în întreprinderi (36980 lei/an).
 • Salariaților cu mai puțin de un an vechime le revine un câștig mediu anual de 15535 lei, cu peste 12500 lei mai mic decât media pe țară și un decalaj între femei și bărbați de aproape 400 lei/an în favoarea bărbaților.

 

Mihail David - 2020
 • Câștigul salarial mediu orar ce revine angajaților din unitățile cu capital social privat este mai mic decât cel din unitățile aflate în proprietate publică (cu 2,22 lei/oră pe brut și cu 1,46 lei/oră pe net).
 • Salariații din regiile autonome realizează câștiguri salariale medii brute lunare de 3406 lei (+1029 lei față de media pe economie) și nete de 2439 lei (+722 lei față de media pe economie). Salariații din unitățile cu alte forme juridice au realizat un câștig salarial lunar mai ridicat decât media pe economie (+154 lei pe brut și +95 lei pe net), spre deosebire de cei din societățile comerciale care au câștigat sub nivelul mediei pe țară (-64 lei pe brut și -42 lei pe net).
 • Salariul mediu brut anual înregistrat în anul 2014 de 28073 lei, a fost depășit cu circa 4600 lei de câștigul salarial mediu al salariaților din sectorul public. Cele mai scăzute câștiguri salariale anuale se regăsesc în sectorul privat, femeile realizând cu aproape 1500 lei mai puțin decât bărbații (25277 lei/an față de 26765 lei/an).
 • Câștigurile salariale medii anuale ale salariaților din regiile autonome, respectiv din unitățile cu alte forme juridice s-au situat peste media pe economie cu 11877 lei/an, respectiv cu 3141 lei/an. Diferențele cele mai mari (circa 2300 lei) între câștigurile salariale medii anuale pe sexe se înregistrează în regiile autonome (41659 lei la femei față de 39341 lei la bărbați).
 • Cele mai mari câștiguri salariale medii brute orare revin salariaților din sectorul financiar-bancar (29,09 lei/oră), distribuția pe sexe fiind diferită, astfel că cele mai mari câștiguri orare brute le au bărbații din intermedieri financiare și asigurări (35,10 lei/oră), respectiv femeile din industria extractivă (27,66 lei/oră).
 • Sumele din profitul net acordate salariaților cu nivel de pregătire superior au reprezentat circa 73% din totalitatea sumelor având acestă proveniență, însă impactul asupra câștigurilor salariale lunare ale categoriei de salariați a fost de numai 0,03%. Salariații cu nivel superior de pregătire au beneficiat de cele mai multe sume reprezentând premii ocazionale

 

Sursa: hotnews.ro

 

Mădălina OPRIȘ

Tel. 0729.399.898
e-mail: stiri@ziarulunirea.ro
e-mail: maddy_opris@yahoo.com

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...