Raportul de activitate al Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2019: Locul 6 pe țară cu 480 cauze/judecător

Raportul de activitate al Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2019: Locul 6 pe țară cu 480 cauze/judecător

Marți, 28.01.2020, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul privind activitatea pe anul 2019 în cadrul Adunării generale a judecătorilor cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel şi a altor invitaţi de la principalele instituţii cu care colaborăm instituţional.

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2019 pe locul 6 din punct de vedere al încărcăturii pe schemă, cu 480 cauze/judecător, față de media pe țară care a fost de 491 şi pe locul 5 la încărcătura pe judecător, cu 551 cauze/judecător, față de media pe țară de 544 dosare.

La şedinţa de bilanţ a participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Nicoleta Margareta Ţînţ, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi doamna judecător Lia Savonea, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

Volumul de activitate

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia (reprezintă numărul total al cauzelor aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior) a înregistrat o scădere cu 2.292 cauze faţă de anul 2018 (-2,87%), de la 163.576 în anul 2018, la 161.284 în anul 2019. Dintre acestea 117.857 reprezintă numărul de cauze nou intrate în anul 2019 iar 43.427 sunt dosarele rămase nesoluţionate din anul anterior. Se observă că numărul cauzelor nou intrate a înregistrat o ușoară creștere de + 0,77 % față de anul anterior în timp ce stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a înregistrat o scădere, în procente de -2,58%, la sfârşitul anului 2019, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat în anul 2019 10.359 cauze, din care 7.474 dosare nou intrate, respectiv 2.885 cauze rămase în stoc (nesoluţionate la 01.01.2019), comparaţia statistică evidenţiind o scădere a volumului de activitate faţă de anii anteriori.

Volumul de activitate al tribunalelor a scăzut faţă de anul 2018 cu 3.194 cauze, în procent de -9,02%, de la 35.407 cauze la 32.213 cauze.
S-a înregistrat o scădere de 260 dosare la Tribunalul Sibiu, unde numărul cauzelor pe rol a scăzut în anul 2019 la 10.241, faţă de 10.501 în anul 2018, în procent de -2,47 %.
Tribunalul Alba în anul 2019 a înregistrat un volum de activitate de 9.544 cauze, în scădere cu 211 cauze faţă de anul 2018, când numărul dosarelor pe rol a fost de 9.755, procentul de scădere fiind de -2,16%.
Tribunalul Hunedoara a avut 12.428 cauze pe rol în 2019, faţă de 15.151 cauze în anul 2018, mai puțin cu 2.723 cauze, în procent de -17,97%.
În ce privește judecătoriile, numărul dosarelor pe rol a fost de 118.712 cauze în anul 2019, mai mult cu 2.916 cauze decât în anul 2018, când au fost 115.796 cauze, rezultând o creștere de +2,51%.
Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul de activitate a crescut la cea mai mare parte și a scăzut doar la 5 instanțe. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la Judecătoria Mediaș, în procent de +23,29% iar cea mai mare scădere la Judecătoria Hațeg cu – 8,74% mai puține cauze față de anul anterior.

 Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripţia acesteia

Din numărul total de 117.857 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:
– 20.889 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 1.476 mai puține decât în anul 2018, în procent cu -6,59%,
– 60.968 cauze în materie civilă, cu 2.163 mai multe decât în anul 2018, în procent cu +3,67% cauze,
– 9.801 cauze în materia litigii cu profesioniști, cu 2.020 mai multe decât în anul 2018, în procent cu +25,96%
– 3.767 cauze în materia litigii de muncă, cu 69 mai multe decât în anul 2018, în procent cu +1,86%.
– 2.329 cauze în materia asigurări sociale, cu 220 mai puține decât în anul 2018, în procent cu -8,63%.
– 8.477 cauze în materia minori și familie, cu 56 mai puține decât în anul 2018, în procent cu -0,65%.
– 9.823 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 1.624 mai puține decât în anul 2018, în procent cu -14,18%.
-1.801 cauze în materia faliment, cu 28 mai puține decât în anul 2018, în procent cu -1,57%.
– 2 cauze în materia proprietate intelectuală, cu o cauză mai puțin decât în 2018.

Situaţia comparativă a volumului de activitate pe secţii la Curtea de Apel Alba Iulia în perioada 2017-2019 evidenţiază o creştere a volumului de activitate la secţia I civilă şi secţia a II-a civilă, în timp ce la secţia penală şi secţia contencios administrativ se observă o scădere a numărului de dosare ce s-au aflat pe rol în anul 2019 faţă de anul anterior.

La nivelul tribunalelor din circumscripţie, unde funcţionează trei secţii, se constată variații diferite ale numărului de cauze înregistrate în anul 2019 după materii.
Astfel, la Tribunalul Alba cauzele nou intrate la Secția civilă au scăzut în anul 2019, față de 2018, cu 61, în procente -2,15%. În cadrul Secției de contencios administrativ, fiscal și de insolvență numărul cauzelor nou intrate a crescut de la 2.304 în anul 2018, la 2.498. La Secţia penală s-au înregistrat cu 11 cauze mai mult ca în anul precedent.
La Tribunalul Hunedoara a scăzut numărul cauzelor nou intrate în materia Contencios administrativ şi fiscal, de la 2.070 în anul 2018, la 1.771 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere de -14,44%, în materia Civil de la 1.280 la 1.141 (-10,85%), Penal cu 55 de cauze , în materia Litigii de muncă de la 1.075 cauze la 537 (-50,04%), în materia Asigurări sociale, de la 1.062 cauze în anul 2018, la 569 în anul 2019. În celelalte materii, numărul cauzelor înregistrate în anul 2019 a crescut astfel: în materia Litigii cu profesionişti de la 1.033 în anul 2018 la 1.471 în anul 2019 (+42,40%), în materia Minori si familie de la 491 în anul 2018 la 512 în anul 2019 (+4,27%) respectiv în materia Faliment de la 466 cauze la 481 cauze.
Numărul cauzelor nou intrate la nivelul Tribunalului Sibiu a crescut în anul 2019 faţă de 2018 cu 101 , ceea ce reprezintă o creștere de +1,54 %. În materia contenciosului administrativ şi fiscal scăderea a fost minoră respectiv cu 12 dosare. În materie penală, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 41, de la 823 în anul 2017, la 864 în anul 2018, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de +4,98%. În materia litigii cu profesionişti numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2019 faţă de anul anterior cu 38 de cauze (+4,07), iar în faliment numărul cauzelor nou intrate a scăzut cu 39 de cauze (-8,59). Constatăm că tendinţa a fost de creștere a numărului de dosare nou intrate la materiile din cadrul Secţiei I civilă (minori si familie +7,03%, litigii de muncă +18,12%, asigurări sociale +42,13%). Numai în materia civilă numărul dosarelor a avut o scădere de -4,79%, de la 1.210 în anul 2018 la 1.152 în anul 2019.
Numărul total al cauzelor nou intrate la judecătorii a crescut în anul 2019 faţă de anul 2018 în materia civilă și a scăzut în materia penală. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu un procent de +4,41%, de la 70.461 la 73.570, iar în materie penală a scăzut de la 17.354 cauze în anul 2018, la 16.122 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu -7,09%.

Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.
Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2019.
Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.
Pentru calcularea indicatorului statistic referitor la încărcătura de cauze/judecător în cazul curţilor de apel, trebuie ţinut cont de împrejurarea că aceste instanţe judecă atât în fond, cât şi în apel şi recurs, cu consecinţa multiplicării numărului dosarelor în raport de numărul membrilor completelor de judecată.
Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia a fost de 50 şi media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 46.

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2019 pe locul 6 din punct de vedere al încărcăturii pe schemă, cu 480 cauze/judecător, față de media pe țară care a fost de 491 şi pe locul 5 la încărcătura pe judecător, cu 551 cauze/judecător, față de media pe țară de 544 dosare.

Se constată că încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalului Alba a crescut în anul 2019 față de anul 2018 de la 456 dosare în anul 2018, la 503 dosare în anul 2019, la Tribunalul Hunedoara încărcătura pe judecător a scăzut în anul 2019, comparativ cu anul 2018, de la 646 dosare la 576 dosare în timp ce la Tribunalul Sibiu se evidențiază o ușoară creștere de la 540 dosare în 2018 la 553 cauze în anul următor.
La judecătoriile din raza Curţii de apel încărcătura pe schemă în anul 2019 a fost mai mare decât media pe ţară, de 883 dosare, la opt dintre judecătorii, iar încărcătura pe judecător în anul 2019 a fost mai mare decât media pe ţară, de 1.159 dosare, la șapte dintre judecătorii.

Anul 2018 a fost al cincilea an în care s-a evaluat activitatea instanţelor şi prin aplicarea indicatorilor de eficienţă ai activităţii instanţelor, aprobaţi prin Hotărârea nr.1305/9.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturi. Analiza efectuată în baza acestor indicatori constituie un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloacelor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă.
Indicatorii sunt: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe şi la nivel naţional şi redactările peste termenul legal.

Pentru fiecare indicator sunt stabilite 4 grade de eficienţă: foarte eficient, eficient, satisfăcător sau ineficient.

Analiza centralizata a indicatorilor de eficienţă relevă încadrarea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2019 la gradul Eficient

Este de subliniat faptul că, în urma centralizării indicatorilor de eficienţă, în circumscripția Curții de Apel Alba Iulia, se observă că cele trei tribunale alături de Curtea de Apel Alba Iulia și un număr de 10 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficiență „Eficient”, Judecătoria Agnita, Judecătoria Brad, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Mediaș s-au încadrat în gradul „Foarte eficient”, iar Judecătoria Orăștie și Sebeș au gradul de eficiență „Satisfăcător”.

În urma întocmirii acestei analize, se constata că, dincolo de unele excepţii relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia şi rezultatele obţinute de acestea în anul 2018 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat în mare parte elementele care impun luarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficienţelor constatate.

Pentru înfăptuirea justiţiei în folosul celor aproximativ 1.130.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, conform datelor din ultimul recensământ oficial publicat, la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi celor 19 instanţe arondate erau în activitate la sfârşitul anului 2019: 255 de judecători, 560 de grefieri şi alte funcţii aparţinând personalului auxiliar de specialitate şi conex, 12 asistenţi judiciari, 41 de funcţionari publici şi 25 de angajaţi din categoria personalului contractual. Din totalul celor 938 de posturi existente în statul de funcţii, 45 de posturi figurează vacante la finalul anului trecut, dintre care cele mai multe, 35 de posturi de judecători, respectiv 8 posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex precum și 2 posturi de personal contractual.

La fel ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2019, la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripția acesteia a existat o fluctuaţie de personal relativ mare, generată în principal de pensionarea unor judecători și grefieri, dar și de soluțiile adoptate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor și de împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanțe.

Și în anul 2019, conform atribuțiilor conferite de Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, conducerea Curţii de Apel Alba Iulia a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate, atât la nivelul Curţii, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia, a răspuns cu promptitudine solicitărilor formulate de instanţe şi, împreună cu conducerile acestora, a stabilit măsurile ce urmau a fi dispuse pentru desfăşurarea activităţii la parametrii normali, în special prin delegarea unor judecători și grefieri de la instanțele mai puțin aglomerate la cele cu volum de activitate ridicat și cu schemă incompletă.

Începând cu 01.06.2019 debutează scanarea tuturor documentelor din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia și celorlalte 19 instanțe din circumscripția teritorială iar din 15.07.2019 este funcțională aplicația Dosar electronic care permite vizualizarea sau descărcarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente din dosar depuse la instanţă după data de 01.06.2019. Accesarea aplicaţiei se face în mod facil, prin intermediul noilor portaluri ale Curții de Apel Alba Iulia și tribunalelor realizate în acest sens iar pentru autentificare este suficientă indicarea prealabilă de către părțile din dosar sau reprezentanții lor legali a adresei de e-mail şi a telefonului mobil, precum şi transmiterea unei cereri de acces la dosarul electronic.

Anul 2019 pentru Curtea de Apel Alba Iulia nu a fost un an obişnuit, a fost anul provocărilor, al unor provocări manageriale şi organizatorice inedite, asumate si puse in practica prin efortul susţinut al tuturor colegilor de la instanţele din circumscripţia teritoriala: în primul rând, implementarea aplicaţiilor moderne Dosarul electronic si Transmitere Documente Securizat la toate instanţele, împreună cu noi portaluri de informare dedicate, dar şi pagina de WhatsApp pentru mass-media sau pagina de Facebook pentru utilizatorii de reţele sociale, care să poziţioneze cu adevărat justiţia noastră în secolul XI; îmbunătăţirea imaginii instanţelor şi a Justiţiei prin organizarea de evenimente de impact pentru opinia publică, sărbătorirea Zilei Justiţiei cu invitarea întregului personalul de la cele 20 de instanţe arondate, realizarea unei sigle proprii în contextul unei noi strategii de îmbunătăţire a identităţii vizuale, dinamizarea lucrărilor de renovare a sediului Curții de Apel Alba Iulia pentru a redeveni Palat al Justiției, cu toate facilităţile unei justiţii moderne, în beneficiul direct al cetăţeanului.

O provocare în sine a fost şi abordarea acestor proiecte ambiţioase cu aproximativ aceleaşi resurse umane si materiale de până acum dar şi cu menţinerea activităţii de judecată la aceleaşi standarde de calitate şi performanţă. Cifrele statistice și celelalte date din Raportul de activitate pe anul 2019 confirmă că, în mare măsură, ne-am îndeplinit principalele obiective propuse pentru anul anterior, dar ne oferă și indicii utile pentru îmbunătățirea în continuare a activității în anul curent.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...