Proprietarii de locuinţe sociale, scutiţi de la plata asigurării obligatorii

Proprietarii de locuinţe sociale sunt exceptaţi de la obligaţia de a încheia poliţele de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor (PAD), costurile fiind suportate de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale pentru aproximativ 70.000 de poliţe PAD, potrivit Ministerului Muncii. Totuşi, prima de asigurare le va fi dedusă ulterior din ajutorul social cuvenit. Pentru aplicarea acestor prevederi, Ministerul Muncii a elaborat proiectul de HG pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale în contul PAID şi Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor vor încheia un protocol prin care plata primei de asigurare să fie realizată la nivel central, pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social. Conform unei analize realizate aproximativ 60%, din beneficiarii de ajutor social nu pot achita din dreptul aferent unei singure luni prima de asigurare, aceasta reprezentând mai mult de o treime din prestaţie. În proiectul de HG se prevede că prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social şi nu poate fi mai mare de o treime din acesta. De asemenea, în situaţia în care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, atunci deducerea se reportează şi asupra drepturilor ulterioare, până la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare. Totodată, dacă dreptul la ajutorul social încetează înainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentând prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social are obligaţia de a achita diferenţa rămasă în termen de maximum 3 luni de la încetarea dreptului. (L.I.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419