Proiect în Consiliul Local Alba Iulia: Olimpicii și elevii cu medii generale foarte bune vor primi și în acest an burse. Cuantumul în funcție de rezultate

Un proiect de hotărâre din ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia, din 28 august, prevede aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul şcolar 2018 – 2019.

”Se aprobă acordarea burselor de performanţă, începând cu anul şcolar 2018-2019, tuturor elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (1) lit. a, b şi c din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 120 lei/elev/lună”, se arată în proiect.

Se aprobă acordarea burselor de merit, începând cu anul şcolar 2018-2019, elevilor din clasele V-VIII care au obţinut media generală 10 în anul şcolar anterior, respectiv, în primul semestru al anului şcolar pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, în cuantum de 100 lei/elev/lună, potrivit proiectului de hotărâre.

Se aprobă acordarea burselor de merit, începând cu anul şcolar 2018-2019, semestrul al Il-lea, pentru clasa a IX-a, cursuri de zi, elevilor cu media în semestrul I de minim 9,90, în cuantum de 120 lei/elev/lună.

Se aprobă acordarea burselor de merit, începând cu anul şcolar 2018-2019, pentru clasele X-XII, cursuri de zi, elevilor care au obţinut media minim 9,90 în anul şcolar anterior, în cuantum de 120 lei/elev/lună.

Se aprobă acordarea burselor de merit, începând cu anul şcolar 2018-2019, elevilor din clasele V-XII, cursuri de zi, care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor organizate de MEN, în cuantum de 100 lei/elev/lună.

Plata burselor de performanţă sau a burselor de merit se va efectua de către unităţile de învăţământ în cadrul cărora elevii işi desfăşurau studiile în momentul obţinerii performanţei.

Se aprobă acordarea burselor de studiu în cuantum de 85 lei/elev/lună, începând cu anul şcolar 2018-2019, elevilor din clasele V-VIII care au obţinut media generală de minim 9,50 în semestrul anterior celui care se acordă bursa şi se încadrează prevederilor art. 9 din Ordinul nr, 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 5% din numărul de elevi ai unităţii de învăţământ.

Se aprobă acordarea burselor de studiu, în cuantum de 85 lei/elev/lună, începând cu anul şcolar 2018-2019, elevilor din clasele IX-XII, cursuri de zi, care au obținut media generală de minim 9 în semestrul anterior celui care se acordă bursa şi se încadrează prevederilor art. 9 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 5% din numărul elevilor ai unităţii de învăţământ.

Se aprobă acordarea burselor de ajutor social, în cuantum de 85 lei/elev/lună, începând cu anul şcolar 2018-2019, elevilor care se încadrează prevederilor art. 13, lit, a) din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook