Primăria Municipiului Aiud continuă demersurile și sprijinul acordat proprietarilor, pentru reabilitarea imobilelor din zona istorică protejată

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Pentru cele 7 imobile situate pe strada Bethlen Gabor, de unde au fost evacuate aproximativ 100 de persoane, proprietarul de drept, Eparhia Reformată din Ardeal a început lucrările în vederea consolidării și reamenajării construcțiilor existente, construcții care vor respecta standardele stabilite pentru zona istorică protejată.

Mai mult, după demersurile legale efectuate, în acest moment sunt emise un număr de 8 certificate de urbanism și 5 autorizații de construire, proprietarilor de clădiri care au demarat executarea lucrărilor de intervenție pe cheltuială proprie.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Pentru efectuarea lucrărilor de intervenție, în scopul creșterii performanței energetice a clădirilor și creșterii calității arhitectural – ambientale a clădirilor, proprietarii beneficiază de următoarele facilități:
a) emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire este scutită de taxă;
b) autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral și a extrasului de carte funciară de informare;
c) acordul primarului și avizul tehnic prealabil se emit cu titlu gratuit;
d) scutirea de la virarea cotei de 0,7% și a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție;
e) scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Legislația în vigoare fiind simplificată, proprietarii imobilelor din zona istorică protejată pot executa fără autorizație de construire sau desființare lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate.

Un caz aparte îl constituie imobilul situat pe strada Transilvaniei, nr. 3 – 7 (fostul hotel), ai cărui proprietari au fost somați legal să întreprindă demersurile necesare în sensul celor arătate mai sus.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419