Rămâi conectat

Ştirea zilei

Primăria Alba Iulia PIERDE prima bătălie în războiul cu AIDA-TL și STP. Tribunalul a respins cererea de suspendare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Primăria Alba Iulia PIERDE prima bătălie în războiul cu AIDA-TL și STP. Tribunalul a respins cererea de suspendare

Prima etapă a războiului dintre Primăria Alba Iulia și AIDA-TL a și-a găsit finalitatea: Cererea formulată de Municipiul Alba Iulia, prin Primar Gabriel Codru Pleșa, privind suspendarea executării Hotărârii 2/07.01.2021  a fost RESPINSĂ. Reclamantul este obligat la plata sumei de 1.200 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Tribunalul Alba a admis cererea de intervenție accesorie formulată de STP ALBA.

Cauzele care au dus la apariția conflictului juridic dintre Primăria Alba Iulia/ AIDA-TL/ STP

Problema care a apărut între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport Local (în continuare AIDA-TL) și Primăria Municipiului Alba Iulia a fost dată de faptul că AIDA-TL a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate operatorului de transport ,,SOCIETATEA DE TRANSPORT SA ALBA IULIA’’, în baza mandatelor primite din partea consiliilor locale. Nemulțumirea primăriei a constat în faptul că această atribuire ar fi fost făcută fără votul a doi membrii: primarul Municipiului Alba Iulia și primarul comunei Ciugud.

Un alt motiv invocat a fost faptul că statutul asociației nu a fost modificat, iar în acesta nu figurau reprezentanții legali ai UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Cricau, UAT Întregalde, în persoana numiților Pleșa Gabriel Codru, Todericiu Aurel si Moga Victorița, primari aleși la alegerile locale din anul 2020.

Elit - Gustul Desăvârșit

Prin urmare, s-a cerut de către Municipiul Alba Iulia, care îl are ca reprezentant legal pe primarul Gabriel Codru Pleșa, să fie suspendată Hotărârea nr. 2/07.01.2021, prin care a fost atribuit acest contract.

Înainte de a se adresa instanței în vederea suspendării hotărârii menționate mai sus, Municipiul Alba Iulia, a solicitat Asociației, în data de 27.01.2021, anularea Hotărârii privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din data de 07.01.2021.

Întrucât nu a primit un răspuns, acesta a solicitat în mod legal Tribunalului Alba o cerere de suspendare provizorie a hotărârii.

Primăria Alba-Iulia face primul pas în instanță și solicită suspendarea contractului atribuit de AIDA-TL

În motivarea cererii de suspendare, s-a scos în evidență faptul că AIDA-TL nu a respectat anumite principii care stăteau la baza atribuirii contractului de delegare, precum și faptul că UAT ALBA IULIA nu a beneficiat de dreptul său la vot, deoarece nu erau înregistrate modificările privind reprezentantul ei în cadrul Asociației.

,, În continuare vă rugăm să aveți în vedere că AIDA-TL a adus modificări în ceea ce privește statutul Asociației precum și actul constitutiv al acesteia, desemnând ca și reprezentanți statutari în cadrul asociației pe reprezentanții legali ai UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Cricau, UAT Întregalde, în persoana numiților Pleșa Gabriel Codru, Todericiu Aurel si Moga Victorița, fără a fi pronunțată o încheiere de modificare a actului constitutiv si a statutului Asociației AIDA-TL, sens în care Municipiul Alba Iulia nu poate dovedi calitatea de reprezentant statutar în cadrul Asociației AIDA-TL, astfel încat Mun. Alba Iulia prin reprezentant legal, nu deține calitatea legală în vederea semnării contractului de delegare, semnarea hotărârii AIDA-TL din 07.01.2021, prin care s-a atribuit contractul de delagare a gestiunii nefiind opozabilă asociaților nesemnatari.’’

S-a mai scos în evidență faptul că cererea de suspendare este una justificată, deoarece sunt întrunite toate condițiile prevăzute de articolul 14 din Legea nr.554/2004, și anume: existența unui caz bine justificat, necesitatea prevenirii unei pagube iminente și dovada declanșării procedurii prealabile (care a fost efectuată in 27.01.2021).

De asemenea, au evidențiat și motivele care ar face ca actul să fie vădit nelegal:
1. Adoptarea hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public încalcă atât principiul legalității, cât și pe cel al eficientei utilizări a fondurilor publice, principii ce sunt prevăzute de legea ce guvernează achizițiile publice.

2. Asociația nu are un președinte ales în mod legitim, conform prevederilor statutare.

,, Hotărârea în discuție este semnată de către dl. loan Iancu Popa, deși dânsul nu a fost ales în mod statutar ca Președinte al Asociației. Puterile sale sunt limitate în cadrul Asociației după cum se poate reține din lecturarea hotărârii nr.7 din 31.08.2020.’’

3. Asociația nu ar fi studiat piața și nu ar fi solicitat oferte de preț de la alți potențiali operatori economici care deservesc serviciul public de transport și care ar fi putut fi potențiali ofertanți.

4. Expirarea valabilității ofertei depuse de STP S.A
-AIDA a solicitat prelungirea valabilității ofertei, iar operatorul economic a refuzat

5. Nerespectarea termenului de un an privind publicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), dată de la care este obligatorie curgerea unui termen de 1 an până la atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul STP S.A.

AIDA-TL susține că cererea de suspendare este fondată pe directive abrogate și pe legi care nu își găsesc aplicabilitatea în cauză

AIDA, prin intermediul avocatului său, a solicitat instanței să respingă cererea ca fiind nefondată. Aceștia au arătat că primul contract cu Societatea de Transport Public SA a fost încheiat în anul 2012 pe o perioadă de 6 ani, și, din cauza faptului că după expirarea contractului nu a fost atribuit contractul altei societăți, s-a decis prelungirea contractului.

De asemenea, ei au mai menționat faptul că primarul Gabriel Pleșa este reprezentat de drept al municipiului și nu ar fi avut nevoie de mandat, și că acesta ar fi și acționat în consecință, participând la Adunarea generală a AIDA-TL în calitate de reprezentant al UAT Alba Iulia, în data de 29.12.2020. Acesta s-ar fi răzgândit ulterior acestei date, spunând că nu poate să fie reprezentant legal.

,, Domnul primar Pleșa Gabriel Codru a dat și dă dovadă de rea credință când susține că la data adoptării Hotărârii nr. 2/07.01.2021 nu era reprezentantul legal de drept al UAT Alba lulia în cadrul AIDA – TL și că din acest motiv nu s-a prezentat la adunarea generală din 07.01.2021 și nu a semnat contractul.’’

,, Prin Încheierea civilă nr. 3314/CC/2020, dată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 5864/176/2020 a fost validat în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia și că potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ este reprezentantul de drept al Municipiului Alba lulia în adunarea generală a AIDA – TL, în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia.’’

Conform întâmpinării, nu sunt motive temeinice pentru a se dispune suspendarea contractului, deoarece acesta a fost adoptat în prezența a peste 2/3 din numărul asociaților AIDA-TL.

Referitor la faptul că domnul Ioan Iancu Popa nu este Președintele ,,oficial’’ al Asociației, ei au scos în evidență faptul că acesta a fost împuternicit să reprezinte AIDA-TL.

,, Domnul Ioan Iancu Popa a fost împuternicit să reprezinte AIDA – TL , să semneze documentele ce derivă de la AIDA – TL , să conducă în absența președintelui ședințele adunărilor generale ale AIDA – TL, să reprezinte asociația în relația cu SEAP fiind posesor al contului asociației în sistemul electronic de achiziții publice.’’

Referitor la faptul că nu ar fi studiat piața, ei consideră că acest argument este nefondat, și că ar fi respectat legislația în vigoare.

De asemenea, aceștia susțin că cererea de suspendare este fondată pe directive care au fost abrogate (Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004) și legi care nu își găsesc aplicabilitatea, deoarece în contractul în cauză, sunt aplicabile legi speciale.

După ce au demontat argumentele aduse în cererea de suspendare, ei au concluzionat că nu există niciun prejudiciu iminent, și, prin urmare, nu există niciun motiv care să justifice suspendarea provizorie.

STP intervine în proces, în ajutorul AIDA-TL

Societatea de Transport Public S.A, prin intermediul avocatei sale, a depus o cerere de intervenție accesorie prin care a ,,sărit în ajutorul’’  AIDA-TL, prin care a solicitat instanței să respingă ca nefondată cererea formulată de reclamantul Municipiul Alba Iulia, invocând (în mare parte) aceleași motive invocate de AIDA-TL.

Aceștia au susținut că nu există motive de nelegalitate ale contractului, nu este vorba de producerea unor pagube iminente în sarcina reclamantului, deci nu se justifică suspendarea contractului.

Instanța a admis CEREREA DE INTERVENȚIE (societatea de transport devenind, astfel, parte in proces) urmând să se pronunțe și pe fondul cauzei.

Despre AIDA-TL

Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport Local (în continuare AIDA-TL) este o persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, și care are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Aceasta a fost înființată în data de 10.08.2009, în baza acordului asociaților ( membrii fondatori): Consiliul local al Municipiului Alba Iulia, Consiliul local al Comunei Sântimbru și Consiliul local al Comunei Ciugud. Ulterior au aderat la aceasta și unitățile administrativ-teritoriale Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu și Mihalț.

Soluția instanței poate fi atacată prin RECURS în termen de 5 zile de la comunicare.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

SCANDAL din cauza unei antene GSM, într-un cartier din Alba Iulia: Zeci de persoane vor protesta față de instalarea ei, la Primărie

URSALEȘ Iulian

Publicat

în

SCANDAL din cauza unei antene GSM, într-un cartier din Alba Iulia: Zeci de persoane vor protesta față de instalarea ei, la Primărie

Câteva zeci de persoane din cartierul Micești, municipiul Alba Iulia, și-au exprimat dezacordul în ceea ce ține de amplasarea unei antene GSM în apropriere de casele lor.

Potrivit unor documente trimise de un cititor ziarulunirea.ro pe adresa redacției, mai bine de 60 de locuitori ai cartierului au semnat o petiție prin care transmit faptul că nu sunt de acord cu amplasarea antenei în zona Poligonului.

Elit - Gustul Desăvârșit

De asemenea, potrivit aceleiași surse, oamenii vor merge în cursul zilei de astăzi, 28 martie, la sediul Primăriei Alba Iulia, pentru a-și exprima nemulțumirile.

Vom reveni cu un răspuns al autorităților, pe măsură ce evenimentul se va desfășura.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 martie 2023: 556 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Ziarul Unirea

Publicat

în

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 martie 2023: 556 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

Elit - Gustul Desăvârșit

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA PATRIA BANK S.A. ADMINISTRATOR CONT 1 ing[email protected]
ALBA IULIA MARTINENCO S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766284068
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477
ALBA IULIA KASSA LOOK MV SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0742046001
ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292
ALBA IULIA MATIAS AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA AJUTOR BUCATAR 2 0744605753
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0748560719
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0788364937
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BARMAN 1 0748560719
ALBA IULIA MARY PAN VIILOR S.R.L. BRUTAR 3 [email protected]
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BUCATAR 1 0748560719
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA BUCATAR 5 0744605753
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 5 0744605753
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0740171899
ALBA IULIA SC RUJA BRANDS SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]
ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0369454980
ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0752306706
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL CONTABIL 1 0744604900
ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL CONTABIL 2 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764
ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 2 0740939708
ALBA IULIA SKOMET SRL DIRECTOR DE DEPARTAMENT ORGANIZARE EVENIMENTE 1 0722839727
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0722685526
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122
ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 6 0258812764
ALBA IULIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL FACTURIST 1 0722403277
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL FIERAR BETONIST 3 0745645001
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 [email protected]
ALBA IULIA BMK STYLES BILKAY S.R.L. FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE 5 0747674262
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764
ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980
ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0732790001
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
ALBA IULIA IPEC SA INGINER CHIMIST 1 0758800134
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0722685526
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116
ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122
ALBA IULIA SC SATURN SA INGINER MECANIC 1 0258812764
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 2 0745645001
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0788364937
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 5 0744605753
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 2 0747054712
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744605753
ALBA IULIA AUTOSIN ALEX SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 4 0754254397
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744604900
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1 [email protected]
ALBA IULIA RER VEST S.A. MANAGER ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 [email protected]
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]ide.ro
ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0732790001
ALBA IULIA SELCAN TOUR SRL MANIPULANT MARFURI 2 0732211711
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 0745645001
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 3 0258812764
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764
ALBA IULIA SC RUJA BRANDS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 [email protected]
ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242
ALBA IULIA SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745580122
ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]
ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 [email protected]
ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0758316748
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0748560719
ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 5 0744605753
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL PAVATOR 3 [email protected]
ALBA IULIA AUTOSIN ALEX SRL PIZZAR 6 0754254397
ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL PIZZAR 2 0728968129
ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0761116410
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1 0258806276
ALBA IULIA MARTINENCO S.R.L. SECRETARA 1 0766284068
ALBA IULIA IPEC SA SECRETARA 1 0758800134
ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0732790001
ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0732790001
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 0258806276
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0728108116
ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 [email protected]
ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 [email protected]
ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN MECANIC 1 [email protected]
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 5 [email protected]

CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 6 [email protected]

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 4 0790229959
DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0745999335
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE 1 0790229959
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959
DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0745999335

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL AMBALATOR MANUAL 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

IGHIU SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073
SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073
SÂNTIMBRU MATIAS FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073
SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524
AIUD LA CITADELLE GROUPE S.R.L. BUCATAR 1 0754753749
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 2 0742212343
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0742212343
AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661
AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0258861661
AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 30 0258861661
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343
AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552
AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0745858560
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661
AIUD FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 7 0730230700
AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661
AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552
AIUD S.C. KLOOS DEAL SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL AJUTOR OSPATAR 4 [email protected]
COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 [email protected]

GÂRBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031
BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907
BLAJ PROMOTION SRL FILIALA BLAJ LUCRATOR COMERCIAL 1 0744376318
BLAJ LEE & JIANGNAN 88 S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031
BLAJ DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0742524752
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA STIVUITORIST 1 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524
ABRUD S.C.VIDAC GRUP SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0744420521
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0757690309
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 0757690309
ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0757690309
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. INSTALATOR APA, CANAL 1 0757690309
ABRUD MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0744604900
ABRUD S.C. B.M. CRISAN SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0744611562
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757690309
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0757690309
ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZUGRAV 2 0757690309

BAIA DE ARIEŞ S.C. TOM – GICU S.R.L. BRUTAR 1 0745590820
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 8 0748115732

BISTRA S.C.MERA REZIDENTIAL S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0747310098

BOZ POMICOLA BOZ SRL TRACTORIST 5 0740218345

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL ADMINISTRATOR 1 0735417292
CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839
CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL BUCATAR 1 0735417292
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795
CÂMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL INGINER MECANIC 1 0749223226
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795
CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0735417292
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 6 [email protected]
CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110
CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795
CÂMPENI SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649
CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0767677599

GÂRDE S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. CARAUS 1 0749474230

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]
LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FIERAR BETONIST 1 [email protected]
LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INSTALATOR APA, CANAL 2 [email protected]
LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0748115732
LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
LUPŞA COMPOSESORATUL SILVIC LUPSA -V OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745307724
LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR PIETRAR 1 [email protected]
LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZUGRAV 1 [email protected]

SĂLCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎI MANIPULANT MARFURI 1 0740019310

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742246047
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. BUCATAR 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1 0258751991
CUGIR NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807
CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0258751991
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL SEF DE SALA RESTAURANT 1 0742246047

ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524
OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343
OCNA MUREŞ S.C. TECHNIQUE STAINLESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0740368357

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

LANCRĂM ALGABETH COM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0727736155
LANCRĂM BRUDAR MARCEL VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0728943099

PETREŞTI SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. LACATUS MECANIC 1 [email protected]
PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 1 0747332279
PETREŞTI BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0745580122
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 5 [email protected]
PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 [email protected]

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150
RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975
RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975
RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912
SEBEŞ DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0756042468
SEBEŞ AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0726066601
SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0358102915
SEBEŞ ORIANA FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 0744218137
SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0358102915
SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0358102915
SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0358102915
SEBEŞ AVB LEATHER SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0726066601
SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0741369813
SEBEŞ AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 [email protected]
SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0358102915
SEBEŞ OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]
SEBEŞ E-KID SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 [email protected]
SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0741247994
SEBEŞ DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0756042468
SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR COVOARE ÎNNODATE 2 0773865892
SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]
SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. VOPSITOR 2 0358102915

ŞUGAG SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| Veteranul de război maior (rtg) Iosif Cosma Roman, din Alba Iulia, împlinește astăzi venerabila vârstă de 100 de ani: A fost vecin cu fotograful Marii Uniri, Samoilă Mârza

Ziarul Unirea

Publicat

în

Veteranul de război maior (rtg) Iosif Cosma Roman, din Alba Iulia, împlinește, astăzi, 100 de ani: A fost vecin cu fotograful Marii Uniri, Samoilă Mârza.

S-a născut la Ciugud, județul Alba, la final de martie (28 martie 1923) și a copilărit alături de alți trei frați mai mari. Tatăl lor a fost în America, ca mulți alți români care au trecut Atlanticul la început de veac XX, în căutarea unei vieți materiale mai bune. Întors de pe acele tărâmuri, se căsătorește și are patru fii, care aveau să participe toți în al Doilea Război Mondial. Unul dintre ei, Amos, a fost luat prizonier la ruși și acasă nu s-a mai întors nicicând.

Elit - Gustul Desăvârșit

Iosif sau Sâvu, cum îi spuneau cei dragi, era cel mai mic și la nici 20 de ani avea să fie înrolat în cadrul Regimentului 91 Infanterie, chiar în contigentul 45 în care fratele său, Simion, era sergent: „Pentru mine era foarte bine că fratele meu m-a luat în contigentul lui. Nu am primit bătaie niciodată, cum o luau alți soldați”.

Își aduce aminte, ca și cum ar fi fost ieri, de luptele duse împotriva armatei ungare, timp de două săptămâni, în zona Aiudului. Acolo ar fi existat cuiburi de mitraliere maghiară și opuneau rezistență. În această luptă, fratele său, sergentul Simion, este împușcat grav la picior, pe raza localității Livezile, iar din cauza rănilor nu va mai participa în război. Tot atunci și veteranul nostru este rănit la ambele mâini, însă după refacere în spitalul din Craiova, este înrolat din nou, iar contigentul său ajunge la Oarba de Mureș după luptele sângeroase cunoscute.

Este luat pe front și ajunge cu camarazii săi până în Munții Tatra, din Cehoslovacia. Povestește că pericolul morții l-a însoțit pe toată durata războiului. În Ungaria, o schijă l-a rănit la cap, iar rănile i-au fost oblojite de o rusoaică soldat.

Pe lângă pericolul morții iminente, a suferit de foame, alături de camarazii săi. Chinuiți au fost și de păduchi, numiți de soldați „partizani” și care stăteau pe ei în strat gros: „Îi luam cu mâna cum iei în palme nisipul”.

Din Cehoslovacia s-au întors pe jos timp de câteva luni. După eliberare, s-a întors acasă, s-a căsătorit și a avut doi copii, o fată și un băiat, decedat de mai mulți ani. Și-a construit casă în Alba Iulia, fiind mulți ani vecin cu fotograful Marii Uniri, Samoilă Mârza: „Era bătrân când l-am cunoscut și am povestit cu el despre Unire și despre război. Mi-a arătat aparatul cu care a făcut poze la Unire și care acum e la muzeu”.

Despre experiența sa în război ne-a mărturisit că oamenii de azi nici nu își pot imagina cât de greu a fost. Înzestrat cu un talent deosebit de povestitor și mult haz, veteranul de război Iosif Cosma Roman, ne-a oferit o întâlnire de neuitat. „Oamenii nu au răbdare să mă asculte câte am eu să spun cum a fost în război”, a mai mărturisit el.
Fratele său Simion a trăit până acum șapte ani, iar întâlnirile lor se lăsau cu povești despre amintiri din război. Astfel că, cei ai casei, cunosc toate detaliile petrecute în vremea războiului, într-atât au fost povestite și repovestite.

La ceas aniversar, l-au vizitat elevii fruntași Andrei Rebreanu și Emanuela Iliescu, ambii din clasa a X-a, însoțiți de doamna Ioana Popa, purtătorul de cuvânt al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul „Alba Iulia și doamna dr. Petruța Pop, șeful Cercului Militar Alba Iulia, care i-au adus în dar mai multe daruri și i-au adresat urări de bine și multă sănătate. Prezența elevilor militari reprezintă pentru veteranul nostru, de fiecare dată, o mare bucurie. „Să nu uitați niciodată de jertfa și sângele curs pentru țara noastră”, le-a spus cu lacrimi în ochi moșu’ Sâvu.

Acțiunea face parte din cadrul proiectului omagial „Credință și patrie – Mărturisiri ale veteranilor de război „, inițiat de Cercul Militar Alba Iulia și realizat în parteneriat cu Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

La mulți ani sănătoși și buni, domnule maior (rtg) Iosif Cosma Roman, cu ocazia aniversării centenarului vieții dumneavoastră!

Foto: Ioana Popa


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare