Primăria Alba Iulia PIERDE prima bătălie în războiul cu AIDA-TL și STP. Tribunalul a respins cererea de suspendare

Primăria Alba Iulia PIERDE prima bătălie în războiul cu AIDA-TL și STP. Tribunalul a respins cererea de suspendare

Prima etapă a războiului dintre Primăria Alba Iulia și AIDA-TL a și-a găsit finalitatea: Cererea formulată de Municipiul Alba Iulia, prin Primar Gabriel Codru Pleșa, privind suspendarea executării Hotărârii 2/07.01.2021  a fost RESPINSĂ. Reclamantul este obligat la plata sumei de 1.200 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Tribunalul Alba a admis cererea de intervenție accesorie formulată de STP ALBA.

Cauzele care au dus la apariția conflictului juridic dintre Primăria Alba Iulia/ AIDA-TL/ STP

Problema care a apărut între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport Local (în continuare AIDA-TL) și Primăria Municipiului Alba Iulia a fost dată de faptul că AIDA-TL a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate operatorului de transport ,,SOCIETATEA DE TRANSPORT SA ALBA IULIA’’, în baza mandatelor primite din partea consiliilor locale. Nemulțumirea primăriei a constat în faptul că această atribuire ar fi fost făcută fără votul a doi membrii: primarul Municipiului Alba Iulia și primarul comunei Ciugud.

ELIT

Un alt motiv invocat a fost faptul că statutul asociației nu a fost modificat, iar în acesta nu figurau reprezentanții legali ai UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Cricau, UAT Întregalde, în persoana numiților Pleșa Gabriel Codru, Todericiu Aurel si Moga Victorița, primari aleși la alegerile locale din anul 2020.

Prin urmare, s-a cerut de către Municipiul Alba Iulia, care îl are ca reprezentant legal pe primarul Gabriel Codru Pleșa, să fie suspendată Hotărârea nr. 2/07.01.2021, prin care a fost atribuit acest contract.

Înainte de a se adresa instanței în vederea suspendării hotărârii menționate mai sus, Municipiul Alba Iulia, a solicitat Asociației, în data de 27.01.2021, anularea Hotărârii privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din data de 07.01.2021.

ADEZIUNE PLUS

Întrucât nu a primit un răspuns, acesta a solicitat în mod legal Tribunalului Alba o cerere de suspendare provizorie a hotărârii.

Primăria Alba-Iulia face primul pas în instanță și solicită suspendarea contractului atribuit de AIDA-TL

În motivarea cererii de suspendare, s-a scos în evidență faptul că AIDA-TL nu a respectat anumite principii care stăteau la baza atribuirii contractului de delegare, precum și faptul că UAT ALBA IULIA nu a beneficiat de dreptul său la vot, deoarece nu erau înregistrate modificările privind reprezentantul ei în cadrul Asociației.

,, În continuare vă rugăm să aveți în vedere că AIDA-TL a adus modificări în ceea ce privește statutul Asociației precum și actul constitutiv al acesteia, desemnând ca și reprezentanți statutari în cadrul asociației pe reprezentanții legali ai UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Cricau, UAT Întregalde, în persoana numiților Pleșa Gabriel Codru, Todericiu Aurel si Moga Victorița, fără a fi pronunțată o încheiere de modificare a actului constitutiv si a statutului Asociației AIDA-TL, sens în care Municipiul Alba Iulia nu poate dovedi calitatea de reprezentant statutar în cadrul Asociației AIDA-TL, astfel încat Mun. Alba Iulia prin reprezentant legal, nu deține calitatea legală în vederea semnării contractului de delegare, semnarea hotărârii AIDA-TL din 07.01.2021, prin care s-a atribuit contractul de delagare a gestiunii nefiind opozabilă asociaților nesemnatari.’’

S-a mai scos în evidență faptul că cererea de suspendare este una justificată, deoarece sunt întrunite toate condițiile prevăzute de articolul 14 din Legea nr.554/2004, și anume: existența unui caz bine justificat, necesitatea prevenirii unei pagube iminente și dovada declanșării procedurii prealabile (care a fost efectuată in 27.01.2021).

De asemenea, au evidențiat și motivele care ar face ca actul să fie vădit nelegal:
1. Adoptarea hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public încalcă atât principiul legalității, cât și pe cel al eficientei utilizări a fondurilor publice, principii ce sunt prevăzute de legea ce guvernează achizițiile publice.

2. Asociația nu are un președinte ales în mod legitim, conform prevederilor statutare.

,, Hotărârea în discuție este semnată de către dl. loan Iancu Popa, deși dânsul nu a fost ales în mod statutar ca Președinte al Asociației. Puterile sale sunt limitate în cadrul Asociației după cum se poate reține din lecturarea hotărârii nr.7 din 31.08.2020.’’

3. Asociația nu ar fi studiat piața și nu ar fi solicitat oferte de preț de la alți potențiali operatori economici care deservesc serviciul public de transport și care ar fi putut fi potențiali ofertanți.

4. Expirarea valabilității ofertei depuse de STP S.A
-AIDA a solicitat prelungirea valabilității ofertei, iar operatorul economic a refuzat

5. Nerespectarea termenului de un an privind publicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), dată de la care este obligatorie curgerea unui termen de 1 an până la atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul STP S.A.

AIDA-TL susține că cererea de suspendare este fondată pe directive abrogate și pe legi care nu își găsesc aplicabilitatea în cauză

AIDA, prin intermediul avocatului său, a solicitat instanței să respingă cererea ca fiind nefondată. Aceștia au arătat că primul contract cu Societatea de Transport Public SA a fost încheiat în anul 2012 pe o perioadă de 6 ani, și, din cauza faptului că după expirarea contractului nu a fost atribuit contractul altei societăți, s-a decis prelungirea contractului.

De asemenea, ei au mai menționat faptul că primarul Gabriel Pleșa este reprezentat de drept al municipiului și nu ar fi avut nevoie de mandat, și că acesta ar fi și acționat în consecință, participând la Adunarea generală a AIDA-TL în calitate de reprezentant al UAT Alba Iulia, în data de 29.12.2020. Acesta s-ar fi răzgândit ulterior acestei date, spunând că nu poate să fie reprezentant legal.

,, Domnul primar Pleșa Gabriel Codru a dat și dă dovadă de rea credință când susține că la data adoptării Hotărârii nr. 2/07.01.2021 nu era reprezentantul legal de drept al UAT Alba lulia în cadrul AIDA – TL și că din acest motiv nu s-a prezentat la adunarea generală din 07.01.2021 și nu a semnat contractul.’’

,, Prin Încheierea civilă nr. 3314/CC/2020, dată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 5864/176/2020 a fost validat în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia și că potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ este reprezentantul de drept al Municipiului Alba lulia în adunarea generală a AIDA – TL, în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia.’’

Conform întâmpinării, nu sunt motive temeinice pentru a se dispune suspendarea contractului, deoarece acesta a fost adoptat în prezența a peste 2/3 din numărul asociaților AIDA-TL.

Referitor la faptul că domnul Ioan Iancu Popa nu este Președintele ,,oficial’’ al Asociației, ei au scos în evidență faptul că acesta a fost împuternicit să reprezinte AIDA-TL.

,, Domnul Ioan Iancu Popa a fost împuternicit să reprezinte AIDA – TL , să semneze documentele ce derivă de la AIDA – TL , să conducă în absența președintelui ședințele adunărilor generale ale AIDA – TL, să reprezinte asociația în relația cu SEAP fiind posesor al contului asociației în sistemul electronic de achiziții publice.’’

Referitor la faptul că nu ar fi studiat piața, ei consideră că acest argument este nefondat, și că ar fi respectat legislația în vigoare.

De asemenea, aceștia susțin că cererea de suspendare este fondată pe directive care au fost abrogate (Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004) și legi care nu își găsesc aplicabilitatea, deoarece în contractul în cauză, sunt aplicabile legi speciale.

După ce au demontat argumentele aduse în cererea de suspendare, ei au concluzionat că nu există niciun prejudiciu iminent, și, prin urmare, nu există niciun motiv care să justifice suspendarea provizorie.

STP intervine în proces, în ajutorul AIDA-TL

Societatea de Transport Public S.A, prin intermediul avocatei sale, a depus o cerere de intervenție accesorie prin care a ,,sărit în ajutorul’’  AIDA-TL, prin care a solicitat instanței să respingă ca nefondată cererea formulată de reclamantul Municipiul Alba Iulia, invocând (în mare parte) aceleași motive invocate de AIDA-TL.

Aceștia au susținut că nu există motive de nelegalitate ale contractului, nu este vorba de producerea unor pagube iminente în sarcina reclamantului, deci nu se justifică suspendarea contractului.

Instanța a admis CEREREA DE INTERVENȚIE (societatea de transport devenind, astfel, parte in proces) urmând să se pronunțe și pe fondul cauzei.

Despre AIDA-TL

Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport Local (în continuare AIDA-TL) este o persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, și care are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Aceasta a fost înființată în data de 10.08.2009, în baza acordului asociaților ( membrii fondatori): Consiliul local al Municipiului Alba Iulia, Consiliul local al Comunei Sântimbru și Consiliul local al Comunei Ciugud. Ulterior au aderat la aceasta și unitățile administrativ-teritoriale Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu și Mihalț.

Soluția instanței poate fi atacată prin RECURS în termen de 5 zile de la comunicare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Miercuri, 24 februarie, suspendarea plății taxei speciale pentru promovare turistică a municipiului Alba Iulia în anul fiscal 2021 a fost… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Lasă un comentariu

• Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea datelor dvs. pe acest site web.


NOTĂ: Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lăsați. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a comenta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul ziarulunirea.ro nu raspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.