Primăria Aiud reia licitația privind vânzarea, prin licitație, a terenului de pe strada Valea Lupului în suprafață de 180 mp

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 18.09.2018, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea parcelei de teren intravilan, înscrisă în CF nr. 91972 Aiud, nr. top. 91972, cu suprafața de 180 m2, situată în Aiud, str. Valea Lupului, nr. 56, proprietar tabular Municipiul Aiud,  domeniul privat.

Preţul de pornire al licitației publice este de 14 euro/m2, iar pragul de strigare este de 5 % din preţul minim de pornire, respectiv 0, 7  euro/m2 .

ELIT

Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului  Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 17.09.2018, ora 15:00.

În caz de neadjudecare, licitația se reia în data de 25.09.2018, ora 14:00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419