Preşedintele ANOFM, Rodica Andronescu, promovează prevederile Legii Uceniciei

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

 La sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a avut loc ieri o conferinţă de presă la care au participat Rodica Andronescu, preşedintele ANOFM şi Corneliu Engi, directorul executiv al AJOFM Alba.  Temele abordate cu acest prilej au fost: Legea privind ucenicia la locul de muncă, mobilitatea geografică, precum şi alte amănunte legate de ocuparea forţei de muncă. În prezent, până în luna februarie, ANOFM, cu sprijinul agenţiilor din subordine, derulează o campanie de informare a potenţialilor beneficiari (ucenici şi angajatori) cu privire la prevederile Legii uceniciei. Ucenicia la locul de muncă este reglementată prin Legea 279/2011 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, HG 1212/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (aprobate prin HG 234/2006). Rodica Andronescu a amintit că ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profersională realizată în baza unui contract de ucenicie. Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract la locul de muncă.
   Ce noutăţi aduc modificările legislative: *se elimină obligaţia angajatorului de a obţine autorizaţia şi atestatul de maistru în ucenicie, având în vedere că angajatorul trebuie să desemneze o persoană care să coordoneze ucenicia la locul de muncă. Coordonatorul trebuie să fie salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă; *durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni; *angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării prin ucenicie la locul de muncă; *durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care se va pregăti ucenicul, fără a fi mai mică de: 12 luni – dacă ucenicia la locul de muncă se face pentru dobândirea unei calificări de nivel 1; 24 de luni – dacă ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2; 36 de luni – în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3.         Cine poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă: poate fi încadrată ca ucenic orice persoană fizică ce a împlinit 16 ani, dar nu are mai mult de 25 de ani, şi nu dispune de o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia; persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali; maternitatea nu e un motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă; în cazul ucenicilor care au împlinit 18 ani, perioada de ucenicie este asimilată cu cea de continuare a studiilor. Poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă şi: PFA – dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; întreprinderea familială, prin reprezentantul ei, dacă face dovada că derulează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. Preşedintele ANOFM, Rodica Andronescu, a amintit apoi obligaţiile angajatorului care organizează ucenicie la locul de muncă. Acesta trebuie să asigure: resursele materiale, umane şi financiare necesare desfăşurării uceniciei; să elaboreze un plan de activitate a ucenicului pentru calificarea pentru care doreşte să angajeze ucenici. Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia să evalueze pregătirea teoretică şi practică a ucenicului, în cadrul unui centru de evaluare. Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.  Pe acelaşi loc de muncă nu pot fi angajaţi succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioada de probă. Statutul ucenicului îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, dar şi de Legea uceniciei.
Vorbind despre realizarea Programului de ocupare a forţei de muncă pe anul 2011, Corneliu Engi, directorul AJOFM Alba a amintit că, anul trecut, serviciile de mediere au vizat 5.298 persoane, adică 70,64 la sută din numărul programat. Serviciile de informare şi consiliere profesională au cuprins 1.042 persoane, cu 42 mai mult decât efectivul estimat. De asemenea, au luat parte la cursuri de formare profesională 419 persoane, adică 83,80 la sută din numărul estimat. Anul trecut, au fost acordate alocaţii pentru 435 şomeri care s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului (ceea ce înseamnă 87 la sută din cifra estimată). Totodată, 1.200 angajatori au primit subvenţii pentru că au încadrat în muncă şomeri de peste 45 de ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale, procentul acestora depăşind cu mai bine de 50 la sută cifra estimată, de 500 persoane. Alte 171 persoane au beneficiat de avantajele măsurii de stimulare a mobilităţii forţei de muncă, fiind de asemenea acordate 218 subvenţii angajatorilor care au încadrat în muncă absolvenţi de învăţământ. Am amintit doar câteva dintre măsurile active derulate de AJOFM Alba, asupra acestora urmând să revenim în următoarea perioadă.
Adriana DURIGĂ

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

3 Comentarii

Profesor 21 ianuarie 2012 at 17:19

Doamna Andronescu ne-a promis 6 % din PIB pentru invatamant . Va asteptam in Ocna Mures ! Cu ce obraz veti veni ?

ANI 21 ianuarie 2012 at 17:30

D-le Profesor va veni la Ocna Mures pentru ca acesti lachei portocalii nu au obraz au talpa in loc de obraz.

ucenicie 21 ianuarie 2012 at 18:58

Sa inteleg ca d-na secretar de stat si-a facut ucenicia la ajofm alba,ea fiind profesor,nicio legatura cu somajul ……..

Comentariile sunt oprite