Posturi vacante pentru preoți în parohiile Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Condiții de înscriere

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Posturi vacante pentru preoți în parohiile Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Condiții de înscriere

Posturi clericale – categoria cu numire – sunt în Parohia Bucium Cerbu, Protopopiatul Câmpeni, cu 440 de credincioși. Parohia are biserică și casă parohială. Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 28 august 2020, ora 12.00.

Mai trebuie numit un preot paroh la Parohia Iclănzel cu filia Mădărăşeni, Protopopiatul Luduş, cu 451 de credincioși. Parohia are biserică și casă parohială. Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 11 septembrie 2020, ora 12.00.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Posturi clericale din categoria transfer sunt în Parohia Răstoliţa, Protopopiatul Reghin, cu 910 credincioși, biserică și casă parohială. Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 4 septembrie 2020, ora 12.00.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Pentru postul de preot, categoria transfer, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie, care au minimum 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani.

Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii postuniversitare, copii legalizate după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

Pentru postul de preot paroh, categoria numire, îşi vor depune dosarele doar absolvenţii care au Licenţă în teologie pastorală şi care au promovat examenul de capacitate. Dosarul va cuprinde: cerere, CV-ul şi copii legalizate după actele de studii (Foaie matricolă şi Diplomă de licenţă).