POSTURI scoase la concurs în ADMINISTRAȚIE: Instituțiile publice din Alba care fac ANGAJĂRI

Mai multe instituții din Alba organizează concursuri pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 11 martie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Comunei Şona organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe;
– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 10 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
– 13 aprilie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.

*Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Blaj organizează, in temeiul prevederilor art.177 și art.187 alin.10 lit.b din Legea nr.95/206, republicată, privind reforma in domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj.

Concursul se desfașoară in doua etape:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
– etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management.

Calendarul concursului este următorul:
Nr. Crt. Activitate Data
1. Afișare anunț 6.03.2018
2. Vizitarea spitalului de către candidații interesați 26.03.2018 interval orar 12-14
3. Termenul limită de depunere a dosarelor 10.04.2018 ora 12
4. Selectarea dosarelor și afișsarea rezultatelor 10.04.2018 ora 15
5. Termen pentru depunerea contestațiilor 11.04.2018 ora 15
6. Termen pentru solutionarea contestațiilor 13.04.2018 ora 15
7. Publicarea proiectelor de management de declarați admiși pe pagina web www.spitalblaj.ro la sectiunea Anunțuri 13.04.2018
8. Manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului de management la adresa concurs_spblaj@yahoo.com 13.04.2018-18.04.2018
9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate la adresa concurs_spblaj@yahoo.com 16.04.2018-18.04.2018
10. Confirmarea intenției de participare 19.04.2018
11. Susținerea proiectului de management 24.04.2018 ora 10
12. Afișarea rezultatelor 24.04.2018
13. Termenul pentru depunerea contestațiilor 25.04.2018
14. Termenul pentru soluționarea contestațiilor 27.04.2018

Detalii pe www.spitalblaj.ro

*Primăria Orașului Cugir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşă – Creşa „Kunterbunt”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii admise – generale/şcoală profesională/medii;
– disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 martie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 martie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de administrator financiar cu 0,25 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii superioare de lungă durată în domeniul economic;
– vechime în cantabilitatea bugetară minimum 5 ani;
– cunoştinţe operare PC, softuri contabile;
– cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
– abilităţi excelente de comunicare;
– disponibilitate şi rezistenţă la program prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 din str. Vasile Goldiş nr. 7.
– 27 martie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
– 27 martie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 23, Judeţul Alba, telefon 0786/450.977.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect – şef al oraşului Zlatna.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 21 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 03 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate I la Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare şi Transport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic/tehnic/juridic;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni;
– cunoştinţe operare PC – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 martie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 26 martie 2018, ora 10:00: testare psihologică;
– 27 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 30 martie 2018, 10:00: proba practică;
– 30 martie 2018, 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit din cadrul Primăriei municipiului Sebeş, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 21 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 03 aprilie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
– 03 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...